0

סבאות עכשיו

מאת: ד"ר עדנה כצנלסון ופרופ' עמירם רביב

סוף- דבר
בספר סבאות עכשיו ניסינו להקיף את נושא הסבאות מזוויות ראיה מגוונות. כיוון שככל שעולים בגיל, ההבדלים בין אנשים גדֵלים כתוצאה משילוב בין נתוני אישיותם ופועלם לאורך מעגל החיים, קשה להציע נוסח אחד כולל שנכון לכולם.
ישראל היא ארץ הגירה, ולעולים מארצות שונות תפיסות שונות של מושג המשפחתיות והסבאות.
מה שנכון למשפחה "גרוזינית", לא תמיד נכון למשפחה "יקית" או "רוסית", או משפחה של ילידי הארץ.
ניסינו לשלב בספר ידע תיאורטי, מחקרי, קליני, ספרותי, וביוגראפי– כדי למצוא עקרונות מנחים, אך עדיין אין בידנו המלצות ל"סבאות נכונה" לכל אחד ואחת. אנו נמצאים ב תקופה שבה מתרחשים שינויים ניכרים בילדות, בהורות ובסבאות, ורבים מן הסבים בארץ מהווים "דור ראשון לסבאות".
אנו מאמינים שידע סבי הנרכש בקריאה יכול לפרוש מפה רחבה של אפשרויות, להעלות דברים למודעוּת, ולאפשר ללמוד מניסיונם של אחרים. הקריאה אינה יכולה להחליף טיפול מקצועי במקרי מצוקה וקשיים מורכבים.

ננסה לסכם כאן עקרונות שנראים לנו תקפים, תוך התאמתם לנתונים האישיים של כל סבא וסבתא.
v סבאות טובה דיה היא סבאות המשלבת בין רצון הסבים וכוונותיהם הטובות לבין צרכי הילדים והנכדים. רק שילוב בין הרצונות והצרכים נותן מענה נכון. וויתור גורף של אחד הצדדים– מעיק ועלול לגרום למתח. חשוב גם להנות מסבאות, ולא רק לעזור ולתמוך.
v סבאות היא זכות ולא חובה, זכות לסבים וזכות לנכדים ולהוריהם. חשוב שסבים יפעלו מתוך חופש בחירה ולא מתוך לחץ ודרישה של הבנים או הנכדים, כך,שלא תיוותרנה להם אפשרויות נוספות למימוש עצמי בנוסף ל"סבאות".
v נכדים לא יכולים להיות פיצוי על כל מה שהסבים החסירו בחייהם. אין זו מחובתם למלא את חיי הסבים.
v לספונטניות ערך רב, אך כדאי להקדיש מחשבה למקום בו סבים רוצים שהקשר עם הנכדים יתפוס בחייהם ולכן יש לתכנן ולהיערך מראש למצבים שונים. מודעות ותכנון יכולים למנוע אכזבות ותסכולים. אין מקום להיענות לכל בקשה של הבנים או הנכדים מבלי להשאיר מקום לרצון האישי של כל סבא וסבתא.
v כדאי לשים לב לא להעניק בלי סוף לנכד הבכור, וליצור על ידי כך ציפייה בלתי ריאלית אצל הבנים לגבי הנכדים שיגיעו אחריו, במזל טוב.
v שאלת מיליון הדולר בהורות וגם בסבאות היא, האם לתת לכל בן או בת ולכל נכד על פי צרכיו, או לנסות להיות שוויוני עד כמה שאפשר. התשובה היא כנראה באמצע. השקעה קיצונית באחד הנכדים, גם אם הוא יותר נזקק, עלולה לגרום למתח משפחתי. הסבר לבנים מהם הנימוקים לאי השוויון הוא חשוב, גם אם נראה לכם שהם אמורים להבין זאת בעצמם.
v הבסיס ליחסים טובים הוא דיאלוג עם הבנים והנכדים, בו יינתן הסבר לאפשרי ולרצוי ביחסים אתם. יש לעשות מאמץ לא לטאטא קשיים מתחת לשטיח, ולא לצפות שדברים יובנו מבלי שמדברים עליהם בצורה גלויה.
v עיקר התרומה של סבים לנכדים היא לא רק תרומה כלכלית או הקדשת זמן ועזרה בטיפול בנכדים, אלא מתן תובנות מתוך ניסיון חיים, קשר בין- דורי, נוכחות ומחויבות רגשית. לצורך זה כדאי לעשות דברים יחד עם הנכדים, לשחק, לבלות, לספר סיפורי חיים, ללמד על המשפחה, לקרוא להם סיפורים ולשוחח. יש לעשות כל מאמץ להכיר את עולמם וזאת מתוך העדר עמדה שיפוטית וביקורתית.
v נכדים זקוקים לאהבה, תשומת לב, פינוק לא מוגזם, הקניית ערכים, וחוויות היחד המשפחתי. הם זקוקים למי שיחליף את ההורים בעת מצוקה, בחופשות או בזמנים שיש לנכדים צורך מוגבר בקשר עם דמות בוגרת נוספת.
v כדאי להיות מודעים לנזקים שבהשוואת הורות הבנים לזו של הסבים, וגם לא לעסוק בהשוואות לסבים אחרים במשפחה.
v יש להיות זהירים מאד במתן עצות להורים, ולא להתערב, אלא במקרים גורליים, או אם ההורים בקשו לשמוע את דעתכם. גם לגבי מידת מעורבות הסבים וגם בתכנים – יש להיות זהירים, ולהימנע מחציית גבולות שעלולה לערער את היחסים. שמירת גבולות בין משפחות הבנים והסבים חשובה, כשכל משפחה תנהג לפי מה שמתאים ובהתאם לערכיה והשקפתה התרבותית. חשוב להפריד בין התפקיד הסבי לתפקיד ההורי ולא לערבב ביניהם. מעורבות רבה מדי בחיי משפחות הבנים, יצירת קואליציות נגד ההורים או נגד הנכדים, וניסיון לחנך את הנכדים ואת הוריהם—טומן בחובו מתחים מיותרים.
v חשוב לחזק את סמכות ההורים ולתת תשומת לב ייחודית לקשר הטוב עם בני הזוג של הבנים.
v סבאות אופטימאלית אינה תחליף להורות, אלא תוספת שמעניקה לילדים מה שרק סבים יכולים להעניק, בגלל שהם משוחררים מאחריות. סבאות אופטימאלית היא מהנה, משפיעה ומעשירה את הסבים ואת הנכדים.
v לאחר הולדת הנכדים הורים רבים חשים שמקומם אצל הוריהם נתפס לחלוטין על-ידי הנכדים. חשוב להיות ערים לכך שגם בנים בוגרים זקוקים ל"מקום" אצל הוריהם, ולמרות שאין איש מתקנא בבנו ובתלמידו– לא כדאי לבדוק תיאוריה זו בפועל.
v איזון נכון בין נתוני הגיל והמשפחה לבין הסבאות שונה מאדם לאדם. האיזון בין התפקידים השונים צריך להיות "תפור" לכל אדם על-פי מידותיו. התנהלות של אחרים, אינה בהכרח קנה-מידה למה שראוי ומתאים לכם.

עקרונות אלה כדאי להתאים לנתוני כל משפחה ומשפחה ולצרכים הייחודיים של הנכדים, ההורים, הסבים, ואם יש מזל– גם הורי הסבים.

תוכן העניינים
מבוא

חלק א. סבאות בחיי יומיום
1. כניסה לתפקיד סבא או סבתא
2. סגנונות סבאות
3. מה נותנים סבים לנכדים ולהוריהם.
4. מה נותנים נכדים לסבים
5. סבים כיועצים
6. דיאלוג עם נכדים
7. בין פינוק להענקה סבאית
8. על מתנות ומשחקים עם הנכדים
9. סבים קוראים סיפורים לנכדים
10. סבים מספרים לנכדים את סיפורי חייהם
11. טיול עם נכדים
12. קשר עם מרוחקים נכדים מעבר לים
13. קשר בין סבים לנכדים בגיל ההתבגרות

חלק ב.: סבאות בהיבט רב דורי
14. יחסים במשפחה המורחבת – כלות, חתנים וכל השאר
15. תחרות בין סבים
16. חלוקת תשומת הלב בין נכדים שונים
17. בביקור נכדים צעירים ובוגרים אצל סבים
18. סבא רבא וסבתא רבתא
19. מות סב ושכול במשפחה

חלק ג. קשיים ומצבי מתח
20. תחומי מתח בין סבים להורים
21. כללים שונים אצל הורים וסבים
22. כיצד מתמודדים עם פער הדורות
23. מה נשתנה? הטיפול בילדים ורפואת ילדים אז והיום
24. טיפול סבי בילדים חולים, מאושפזים, נכים ובעלי מוגבלויות

חלק ד. סבאות במצבי שינוי ומשבר
25. סבאות חברתית
26. סבים מגדלים נכדים
27. סבים לאחר גירושי הורים
28. סבים גרושים
29. ניתוק הקשר בין סבים לנכדים

חלק ה. המבט החברתי- פסיכולוגי של סבאות עכשיו.
30. הורות כיום
31. המחצית השנייה של החיים
32. סבאות בראשית המילניום השלישי
33. סבאות בישראל
34. חקיקה בישראל ובעולם בנושא הקשר בין נכדים לסבים
35. סבאות בספרות הילדים

סוף דבר

נספחים
ביבליוגרפיה וקריאה מומלצת
רשימת מקורות
מפתח השמות והעניינים

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
תגיות: , , ,

כתוב / כתבי תגובה (רצוי!)
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.