0

רשימת הרקטור

עבודות מ.א. ודוקטורט בנושא הגיל הרך

את העבודות ניתן למצוא בספריות החוגים באוניברסיטאות בהן נערכו המחקרים.
ניתן לקבל העתקים של העבודות דרך "מכון סולד".
אם עבודתך מופיעה ברשימה אנא שלח/י לנו תקציר.
אם כתבת עבודה שאינה מופיעה ברשימה – שלח/י לנו את שמה, כולל תקציר. –שליחה

ספרייה

נושא העבודה

שנה

שם

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

הרטבה בקונטקסט בין תרבותי: שכיחות, הסברים ודרכי טיפול בשלוש קבוצותאתניות

1984

אברמוביץ-בדר, איוה

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

תכונות אישיות, תפיסת תפקיד המין, צורך ההישג, הערכה עצמית ושאיפותמקצועיות של בני ובנות קיבוץ בהשוואה לבני ובנות עיר

1990

אגמי-רוזנבלט, אורנית

מ.א.
חינוך, ת"א

הוראת קריאה לילדים עם תסמונת דאון

1995

אונגר, לאה

מ.א.
פס. ירושלים

השפעת בדיקת אולטרהסאונד על משתנים פסיכולוגיים אצל גברים

1995

אוסטרליץ-רונג,טל

מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה

הקשר בין היצמדות בגיל שנה והתפתחות רגשית וחברתית בגיל חמש אצל ילדיקיבוץ

1985

אופנהיים,דוד

מ.א. חינוך
בר-אילן

תוכנית מובנית לפיתוח תכלול חושי-תנועי בגיל הגן

1987

איבושיץ,יונה

מ.א.
קרימינו.
בר-אילן

שיפוט עצמי של שיפוט הזולת אצל ילדים בגיל הרך

1996

אידיסיס, יעל

מ.א. פסיכולוגיה,
תל-אביב

חקר הקנאה בילדים בעלי אחים ובילדים יחידים בגיל הרך

1980

אייזנברג-
שמידט, דני

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

הקשר בין סגנונות חלימה, סגנונות קוגניטיביים ומאפייני אישיות אצל ילדים

1988

איכילוב, און

מ.א. פס,
תל-אביב

עמדות כלפי אימוץ בקיבוץ

1986

איל-כהן, יעל

מ.א.
פסיכולוגיה בר אילן

הוריי, חבריי ואני: דפוסים משפחתיים, יכולת סימבולית וקומפטנטיות חברתית בגיל שנתיים

2000

אלוני, דליה

מ.א.
פס, ת"א

הקשר בין סגנון חלימה לסגנון קוגניטיבי בילדים

1987

אלוני, רעיה

מ.א.
חינוך
בר-אילן

השפעת תוכנית להדרכת הורים -יח"י – ילד חכם יותר- על פעילות שכליתשל ילדים עד גיל ארבע

1990

אלוני, שרי

מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב

חרדת פרידה ממותנת של ילדים בגיל 3-15 בהשפעת שני גורמי לחץ ניסויי שלפרידה ממותנת

1992

אלחדד-שטרן, גלית

מ.א.
חינוך,
בר-אילן

הוראת הקריאה ב"חדר" המסורתי: ניתוח עקרונותיה ובחינת הצלחתהבכלי מחקר מודרניים

1997

אלטמן, תמר

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

רגשותיהם ומצב רוחם של גברים בסוף ההריון של בנות זוגן ושלושה חודשיםלאחר הלידה של הילד הראשון

1996

אפורי, נורית

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

התיחסות רב-מימדית ל- GENDER TYPING אצל ילדים בני 3,5,7: ידע,העדפות, גמישות, הסקות ושיפוטים.

1996

אציל, דנה

מ.א.
חינו, ת"א

התקשורת בין רופא השיניים לילדים למתרפא הצעיר במהלך טיפול דנטלי

1997

ארד, פנינה

מ.א.
פס, ת"א

זיהוי אמונות וכוונות בשיחה: ילדים לעומת אוטיסטים

1990

ארד, רבקה

דוקטורט
פס. ירושלים

דימוי אמהות ואבות תוך כדי הכניסה להורות

1986

באומן, אבשלום

מ.א.
פסיכולוגיה בר-אילן

תפיסת תפקיד האב ו"זהות התפקיד המיני" כמנבאים מעורבות האבהמצפה: בדיקה באמצעות "מודל ההתאמה לתפקיד"

1988

בועז, דלית

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

הקשר בין נוכחות האב בעת הלידה לבין התפתחות יחסי אב-תינוק בעל-אישהלאחריה

1984

בלום, חיה

מ.א.
פס. ת"א

הומור ואווירה משפחתית

1989

בלכמן, פיני

מ.א.
פס.ת"א

השפעת הגיל על יחסי סבים-הורים ונכדים

1985

בן-ארי, ריבי

מ.א.
בר-אילן

התמודדות הורים לילדים בגיל הרך הסובלים מאסטמה: מעורבות האב, התמודדותההורים והסתגלות הילד

1990

בן-דוד, סמדר

דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים

השפעת גישתן החינוכית של אמהות על ההתפתחות האמוציונלית והקוגניטיבית שלילדיהן

1977

בנזימן, חגית

מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה

הרקע הרגשי-חברתי-משפחתי של אמהות השולחות את תינוקן למעון

1995

בן-יהודה, דפנה

מ.א.
פס.ת"א

הקשר בין אירועי חיים, אוירה משפחתית ורמת החרדה של האם לאשפוז ילדים

1987

בנקיר, עירית

דוקטורט
חינוך, ת"א

קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות שלילדיהן וביטויים האינטראקציות אמהות-ילדים בגן

1995

בקר, עדה

מ.א.
תוכנית שוורץ אוניברסיטה עברית

מרכיבי ההכשרה המקצועית והשפעתם על רגישות המטפלת באינטראקצות עם ילדים במסגרות חינוכיות בישראל

2002

בר תמר

מ.א.
אוניברסיטת ת"א

קוגניטיביות אצל בני 5-6 באמצעות פורטפוליו. מחקר-"מעגל של הצלחות" התפתחות של יכולות מטה פעולה

2000

בר אורית

מ.א.
פס. בר-אילן

סגנון התקשרות, דיפרנציאציה, דכאון וחרדה במעבר לאמהות

1995

בר-דורון, נורית

מ.א.
פס. ת"א

דפוסי התקשרות לאוביקטים של מעבר ומשמעותם למפגש בין המציאות הפנימיתוהחיצונית אצל ילדים בגיל הגן

1990

ברודסקי, אברמית

מ.א.
פס. ירושלים

תהליכים נפשיים ולידות מוקדמות

1986

ברנע, תמר

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

הערכת התנהגות של ילודים המיועדים לאימוץ: קשר למהלך ההריון ולמצבהיילודים בלידה

1990

גולדפרב-באר, יענית

דוקטורט
חינוך,
חיפה

מסרים ערכיים בספרי-ילדים ישראליים מאויירים לגיל הרך בין השנים1948-1984

1991

גונן, רות

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

דיבורם של אבות ואמהות אל ילדיהם מגיל חודש עד שנתיים במשפחות ביולוגיותומאמצות

1990

גיל-אפשטיין, לאורה

מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה

עמדות הוריות של אבות כלפי ילדיהם בהשוואה לדפוסי ההתקשרות שלהם וליחסיהםעם הוריהם

1996

גל-קראוס

מ.א.
פס.ת"א

הקשר של נכדים הגרים בקיבוץ עם סביהם

1991

גלזר, אביב

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הורות של משפחות מאמצות, התמודדותן עם גילוי האימוץ ותפקוד ילדיהן בגילהרך

1992

גלר,רונית

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

השפעת רמת "התושיה הנלמדת" ו"הציפיות" שלפני הלידהעל דרך התמודדותן של יולדות עם תהליך הלידה

1986

גרובס, סימה

מ.א.
פס. חיפה

התגובה הרגשית של בעלים להריון הראשון של נשותיהם

1980

גרזי, שמואל

מ.א. עו"ס,
ירושלים

הערכת התפתחותם של ילדים בגיל הרך השוהים באומנה בישראל

1993

גרין, עדנה

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

טיפוסי ה- ATTACHMENT ויחסם אל "האני השלילי". פערים בין התפיסה העצמיתותפיסת הזולת

1997

גרינבאום, ע.

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

הערכה קבוצתית של חרדת פרידה וחרדת מוות בילדים בעזרת PICTORIAL EXPERIMENTAL PARADIGM ושאלונים

1994

גרינבאום, רותי

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

הקשר ביןתמיכה חברתית, דימוי עצמי ותושיה נלמדת – השוואה בין המינים ובין ילדים צעיריםומתבגרים

1991

גרינברג-שדה, פנחס

מ.א.
פס, ת"א

עמדות בעירובקיבוץ כלפי אבות ואמהות גרושות וילדיהם

1987

גרינפלד, ציפי

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

תפיסהרב-מימדית של הסטריאוטיפ המיני: הסקות תלויות מין של בנים בגילאים שונים.

1994

גרשון, אבנר

מ.א.
פס. בר-אילן

השפעת הסיפור"ארץ יצורי הפרא" על תחושת השליטה של ילדים מוכים

1995

דדון-רווה, גילי

מ.א.
פס. בר-אילן

קבלה עצמית והסתגלות בהריון הראשון

1986

דוד-פוקס, מרגלית

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

ANXIETYLEVELS OF PREGNANT WOMEN UNDREGOING AN ULTRASOUND

1993

DUNIEC, EDUARDO

מ.א.
פס. ת"א

התייחסותאמהות למקורות מידע לגידול ילדים

1987

דותן, נעמי

מ.א. פס.
חיפה

סיגנונות מגע- אינטראקציה של מטפלות פעוטים בקיבוץ

1994

דר, מיכאל

מ.א.
תל-אביב

השפעת ראייתהמסך של סורק העל-קול על חרדה וקשר עם העובר אצל נשים בהריון תקין ובהריון עםסיכון גבוה

1991

דרוול-אנדרמן, חיה

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

נשים שילדוילד על סף שנות הארבעים לחייהן, פעם נוספת, לאחר הפסקה ממושכת, בתוך אותה מסגרתנישואין

1986

הבר, שלומית

מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב

עיצובהתענינות בתהליכים קוגניטיביים: בדיקה של מודל תיאורטי על התפתחות התענינויותיהםשל ילדים

1990

האושר-רות, אורה

דוקטורט
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הקשר בין רמתהאינדיבידואציה של הילד לבין התיחסותו את המוות – מבט התפתחותי

1995

הדס, זיוה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הסתגלות וקבלהרגשית של האימהות בזמן ההריון: זיקתה להתאמה שבין תפיסת העצמי לתפיסת התפקיד

1986

הופרט-אופיר, שרה

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

איפיוניםאישיותיים וחברתיים ותפיסת מידת קבלת תמיכה חברתית אצל אבות ואמהות לילדיםחריגים

1994

הלפרין, אהובה

מ.א.
פס. ירושלים

הכנה לאמהותאצל נשים המאושפזות בשמירת הריון

1990

הרמן-רעם, אביטל

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

PSYCHOLOGICALCHARACTERISTICS OF THE INTRAUTERINE GROWTH RETARDED INFANT

1986

HASSUL-
FREUNDLICH, S

מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב

הקשר ביןתמיכה אישית וקהילתית לבין מצבן הרגשי של אמהות עובדות בקיבוץ ובעיר

1987

וגשל- אורקה, שרה

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

הקשר בין חרדתפרידה אמהית לבין הרגלי ההרגעה והשינה של ילדנ

1996

וולמר,לאורה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

חרדה, דכאוןומיקוד שליטה בקרב נשות קיבוץ ונשות עיר בתקופת המעבר לאמהות

1995

וולס, ברורית

מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה

THEDEVELOPMENT OF SHYNESS AND EMBARRASSMENT BEFORE AGE OF TWO YEARS

1985

WEISS, MAYA

מ.א. חינוך
בר-אילן

הקשר ביןאסטרטגיות למידה מתווכת של אם-ילד לבין קבלה-דחייה הורית

1997

וייס, שושנה

מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב

העדפת צעצועיםקשורים למין, סכמטיות מינית והקשר ביניהן וביטויים אצל ילדי קיבוץ ועיר

1997

ויס, שרית

מ.א.
ע. סוציאלית
חיפה

מצוקה נפשיתבזמן הריון: השוואה בין הריון נורמלי, הריון בסיכון והריון המלווה באשפוז

1989

זאבי, אורית

מ.א.
חינוך,
בר-אילן

השפעת תכניתלטיפוח חשיבה בגיל הצעיר על כושר השתנות קוגניטיבי. הנעה פנימית ומוכנות לביתהספר בקרב ילדי גן טעוני טיפוח

1993

זליגר, מוניקה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

תגובות דכאוןוחרדה, איזון אפקטיבי, קונפליקט בנושא אמהות, ומיקוד שליטה והשפעתם על חוויותהאמהות

1988

חיים, רות

מ.א.
סיעוד, ת"א

מצוקה נפשיתאצל נשים בהריון מתקדם ולאחר לידה

1990

חיימוביץ-זלוטו
גורסקי בלה

מ.א.
חינוך
בר-אילן

הקשר ביןדפוסי התקשרות בינקות לבין הערכה עצמית, רמת התפקוד, יחסים חברתיים והשגייםלימודיים בילדות התיכונה

1999

טורנר, מיכל

מ.א.
פס. בר-אילן

התפתחותהיזימה בגיל הרך

1994

טורקניץ, ידידה

מ.א.פס,
בר-אילן

MEN'SINVOLVEMENT IN THEIR WIVES' FIRST PREGNANCY

1985

TINTNER, JANET

מ.א.
חינוך,
בר-אילן

השפעת התערבותמוקדמת באמצעות העקרונות של תיאורית התיווך על דפוס ההתקשרות ועל התפקודהקוגניטיבי בגיל שנה.

1992

טל, קלודי

מ.א. פס.
בר-אילן

הרמה הקוגניטיבית והתפתחות מושגי הלידה והמוות

1984

טלמון, אורלי

מ.א.
עו"ס, חיפה

אספקטים פסיכוסוציאליים של אמהות מאוחרת

1983

טפר, מיכל

מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה

השפעת תפקיד המבוגר והמטלה על סגנון המעורבות וההשקעה באינטראקציה שלילדים בני שלוש בקיבוץ

1993

ים, רנית

דוקטורט
חינוך,
בר-אילן

השפעתן של שתי תוכניות העשרה לגיל הרך על מיומנויות למידה

1992

ישי, עדה

מ.א.
פס, ת"א

הבדלים בחווית האמהות בלינה המשותפת ובלינה המשפחתית בקיבוץ

1993

ישראלי, איריס

מ.א.
פס. ת"א

סטריאוטיפים על ערבים בקרב ילדי גן

1993

ישראלי-דינר, גילה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

השפעת האבהות על אישיות הגבר כפונקציה של הקשר בעל-אישה, אב-תינוק

1985

ישראלאשווילי, רות

מ.א.
חינוך,
תל-אביב

הקשר בין רכיבים של אימון קולי והוראת שיר, לדיוק בגובה השירה אצל בני4-6.

1995

כהנוביץ, צפורה

מ.א. פס.
בר-אילן

תגובות לכאב ותפיסת כאב של נשים בזמן לידה

1987

כספי, זהבה

מ.א. פס.
בר-אילן

פרפקציוניזם, קבלה עצמית, דכאון ואיזון אפקטיבי במעבר לאמהות

1994

לב, שירלי

מ.א.
פס, ת"א

סגנון קוגניטיבי של ילדים צעירים והשפעתו על פתרון בעיות

1982

לובצקי, עפרה

מ.א.
פס. ת"א

אספקטים פסיכולוגיים אצל הגבר בתקופת ההריון של אשתו

1984

להב, יורם

מ.א.
חינוך,
ירושלים

השוואה בין אספקטים פסיכו-חברתיים שונים בין הריון בר-סיכון גבוה לעומתהריון נורמלי

1985

לוי, אינה

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

הערכת הגורמים הקשורים עם התפתחות קוגניטיבית של ילדי גן שנולדו במשקלנמוך

1992

לוי, ענת

מ.א.
חינוך,
חיפה

בדיקת תפקודים של ילדים בגיל הרך: בדיקת תקפות ומהימנות של שיטה חזותית,לא מילולית

1991

לוי-כהן, מרצדס

דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים

תפקיד האב בגיל הרך: השפעת דפוסי אבהות והיעדר אב על התפתחות הילד בגילהרך

1987

לוי-שיף, רחל

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

בדידות אצל ילדים:גילוייה החיצוניים, האופן בו היא נתפסת על ידי הילדיםוההגנה מפניה.

1983

לזר-קופלר, אתי

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הקשר בין סגנונות ההתקשרות של נשים הרות לבין תהליך ההתקשרות שלהן לעוברבזמן הריון ראשון

1995

לישיץ, יעל

מ.א.
פס. ת"א

דיווחי חלומותיהן של נשים בהריון ראשון

1996

לפידות, ענת

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

התפתחות המשחק בגיל הרך בעיר ובקיבוץ- השפעת הסביבה על התפתחות ההיבטיםהקוגניטיבי והחברתי של המשחק בגיל הרך

1990

מאירוביץ, אילת

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הקשר בין עמדתו של הבעל כלפי ההנקה ומעורבותו בה לבין נרקסיסטיות, עמדותכלפי מיניות ותפיסת השד

1997

מדמון, רוני

דוקטורט
פס. בר-אילן

תגובות רגשיות של הגבר בתקופת הריונה של אשתו

1987

מוקטה, פנחס

מ.א.
חינוך,
חיפה

בדיקת יעילות תוכנית הדרכה להורי פגים, לישפור הקשר אם-פג, שיפור תחושתמסוגלות הורית ושיפור ההתפתחות …

1995

מן, דפנה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

הסתגלות אישית וזוגית של זוגות הסובלים מבעיות פריון כמושפעת מסגנוןההתקשרות והמין וכמשפיעה על כניסה להריון

1996

מנוביץ, רחל

מ.א. סיעוד
תל-אביב

השפעת הדרכה סיעודית יחידנית על אמהות לילדים בגיל הרך עם אסטמה

1991

מנלביץ, מרים

מ.א.
חינוך, חיפה

יחסי אבות/ילדים שנולדו מהפריה מתורם

1982

מקלר, יוספה

דוקטורט
בר-אילן

גורמים אישיותיים וקוגניטיביים בתפיסת ההיווצרות והלידה אצל ילדים

1996

נבו-טלמון, אורלי

דוקטורט
ירושלים

היחס בין תנועת עוברים לבין התנהגות יילודים

1985

נוביק, רבקה

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

תושיה נלמדת, סכמה קוגניטיבית ועיבוד אינפורמציה לגבי העצמי ולגבי הזולת

1994

נחמן, קלאודיה רות

דוקטורט
חינוך
בר אילן

השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו והשפעתו על הפעילו הקוגניטיבית של הילדים

1998

ניר-גל, עפרה

מ.א. פס.
ירושלים

היבטים פסיכולוגיים בתופעת ההריון הבושש

1986

נשרי, רות

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

השפעת תחושת הלכידות, HARDINESS וסיכון נתפס על רמת החרדה של שנים בהריון העוברות בדיקתאולטראסאונד

1995

סאוקסטליסקיס, לאונל

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

השפעתם של קשיי פוריות על תהליך ה"פירוד-ייחוד" ועל האספקטיםהאמוציונליים שבחווית האמהות

סבן, ניצה

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

אוירה משפחתית, עמדות סמכותיות, מתירנות של ההורים והקשר שלהםלאינטליגנציה וליצירתיות של הילד

1988

סופר-דברת, מיכל

הפקולטה לחינוך
אוניברסיטת חיפה

הקשר בין איכות התיווך של המטפלת לבין תגובות רגשיות של פעוטות במסגרת המעון

2000

סטולרסקי, אפרת

מ.א. פס.
ירושלים

בדיקת היעילות של התערבות פסיכולוגית היפנוטית לזירוז לידות בוששות

1986

סירקוביץ, אבי

מ.א.
ע.סוציאלית,
ירושלים

הריון לא רצוי- היחוסים הסיבתיים הניתנים כהסבר להתנהגות סתירתית, הגורמיםהקשורים בשימוש לקוי באמצעי מניעה, היחס לשירותים בנושאי הפסקת…

1983

סלונים-נבו, ורד

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

התמודדות עם הריון בר-סיכון גבוה בתנאי אישפוז ומעקב, לעומת התמודדות עםהריון בר-סיכון נמוך

1990

סלע, רקפת

מ.א.
חינוך
תל-אביב

הקשר בין מין הילד לבין מאפייני התנהגות האם במהלך משחק עם ילדה ולאוצרהמילים בשלב החד-מילי

1999

סקאל-ליפקה,
אורלי

דוקטורט.
אוניברסיטת ת"א

גישה רב מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל

2001

עוזיאל-קרל סיגל

מ.א.
פס, ת"א

סטריאוטיפים לגבי ערבים בקרב ילדי הגן

1993

עובדיה, גלעד

דוקטורט
פס. ת"א

תהליכים פסיכולוגיים וצירים מוקדמים בהריון

1985

עומר, חיים

מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב

השפעת נוכחות הבעל בלידה על הלחץ שחווה היולדת כפונקציה של תכונות אישיותומצב

1987

עזר, אבי

מ.א.
פס. חיפה

תקשורת בין אמהות לילדי גן- קשר עם התקשרות בגיל שנה

1998

עציון-קרסו, א.

מ.א.
חינוך
בר-אילן

השפעת תכנית התערבות חינוכית לשיפור איכות האינטראקציה אם-ילד על תפקודילדים בגיל הרך. מהות ואחאים בסיכון…

1995

ערד, אורנה

מ.א.פס.ת"א

ייחוס סיבתיות במצב לחץ אצל ילדים

1988

פדה, רות

מ.א. פס.
בר-אילן

אוריינטציה קוגניטיבית, תגובת דחק וכניסה להריון של נשים בטיפול פריון

1989

פדן, דפנה

מ.א. פס.ת"א

מעורבות הגבר בהריון האישה

1989

פורמן, מירה

ד"ר
סוציולוגיה
תל-אביב

חיברות כמרקחה: אינדיבידואליזם וקולקטיביזם במסגרות חינוכיות של הגיל הרך- מחקר אנתרופולוגי

1991

פורמן, מירטה

מ.א.
עו"ס, ת"א

דרכי המסירה להורים על לידת תינוק עם מום מולד

1983

פיגלסון, פרידה

מ.א.
עו"ס, ת"א

הערכה פסיכו-סוציאלית של נשים המבצעות הפסקת הריון מאוחרת

1992

פידרר-אמוץ, נילי

מ.א. חינוך,
חיפה

התפתחות מוטורית ותהליך החיברות בגילאי 4-6 בחינוך הרגיל

1993

פלביאן, היידי

מ.א. פס. ת"א

המעבר להורות

1987

פלגי-הקר, ענת

דוקטורט
פסיכולוגיה,
תל-אביב

עמדות הורים כלפי תפקידם וכלפי תפקיד המטפלות בקיבוץ: לינה משותפת לעומתלינה משפחתית

1992

פלוטניק, רונית

מ.א.
פס. ירושלים

התנהגות ריטואלית בגילאים 2-4: האם היא פונקציונלית

1996

פלז, לביאה

מ.א.
פס, ת"א

התפתחות קוגניטיבית בהנמקות להתנהגות פרו-חברתית

1993

פלייסיג, פרי

מ.א. פס.
בר-אילן

התמדה בטיפולים למניעת לידה מוקדמת וגורמים המשפיעים עליה

1997

פלמור-יפה, רות

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

תחושת רווחה נפשית במשך ההריון והאמהות המוקדמת, כפונקציה של זהות התפקידהמיני וקבלה עצמית של האישה המבכירה

1986

פלמן, יהודית

מ.א.
חינוך, ת"א

הבדלים תרבותיים ביצירת טקסטים בהקשרים מובחרים

1988

פרבי,דבורה

מ.א.
פס. ת"א

תכנית למניעת חרדת ילדים בעת טיפול שיניים

1982

פרג, שושנה

מ.א.
פס. ת"א

CEBUS MONKEY'S UNDRSTANDING OF PHYSICAL CAUSALITY

1994

FREDMAN TAMAR

מ.א. פס,
בר-אילן

מיקוד שליטה, יחסי אישה-בעל ויחסי אם-בת כמנבאים דיכאון אחרי לידה

1984

פרז-הירשברג, מיכל

מ.א. חינוך,
ת"א

הערכת תכנית ר"ם – תכנית הדרכה ביתית להורים ולילדיהם בני שנה עדשלוש

1994

פרלמן-שטריקס מיכל

מ.א.
סיעוד,
תל-אביב

השפעת ציפיות נשים מבכירות מן הלידה על שביעות-רצון, תחושות ועמדות כלפיהלידה

1994

פרלמן, לילי

מ.א.
עבודה סוצ.
ירושלים

THE CONDITIONS OF CARE, THE BEHAVIOR OF CAREGIVERS AND THE BEHAVIOR OFCHILDREN IN FAMILY DAY CAREIN ISRAEL

1987

FRANK, NADINE

מ.א. עבודה סוציאלית
ירושלים

הקשרים בין התערבויות המטפלות במשפחתונים בזמן אינטראקציות חברתיות,וביטויי יכולת ההתיחסות לזולת של פעוטות

1992

צור,חנה

מ.א. פס.
בר-אילן

איפיונים פסיכולוגיים של נשים עם עקרות פסיכוגנית ושל אמהותיהן

1987

צדיק, חנה

מ.א. פס.
בר-אילן

אם ואב שותפים בחווית ההריון: מעורבות כתופעה רבתפנים

1989

ציגוריאנסקי,
אינס

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

TODDLER BEHAVIOR PROBLEMS AMONG THE ARABPOPULATION IN ISRAEL AND THEIR CORRELATION WITH MARITAL DISCORD

1994

KAMEL NAHHAS, FATEN

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

הקשר בין תהליך ההתמודדות של המשתתפים בטיפול ההפריה החוץ-גופית לביןהסתגלותם הרגשית לטיפול והצלחתו מבחינה רפואית

1992

קאופמן-טרול,
עדית

מ.א.
פס. בר-אילן

הריון בסיכון גבוה, התפתחות התינוקות והתמודדות אמהותיהם

1993

קבליס, טליה

מ.א.
פסיכולוגיה ת"א

חוזק אגו ותפיסת הנשיות כגורמים הקשורים להריון ואמהות בגיל ההתבגרות

1987

קורן, סלעית

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

השפעות התרופות הניתנות לאם במהלך הלידה על הכשרים הנוירו-התנהגותיים שלהיילוד

1988

קורין, דן

מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה

אסטרטגיות הדרכה של הורים לילדים בגיל הגן: הקשר עם אפקטיביות של הלמידהועם רמת ההסתגלות הרגשית במשפחה

1996

קליין, מוטי

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

לקראת הורות: ציפיות, עמדות ותפיסות לקראת מצב הורות חדש אצל זוגותישראליים המחכים ללידה או לאימוץ ראשון

1982

קלע, רחל

מ.א.
עו"ס
בר-אילן

הקשר בין תפיסת האם את התינוק את תפקידה כאם וההשפעה של התמיכה החברתיתלאחרהריון בר סיכון אורגני גבוה

1988

קנטור, בלה

מ.א.
פס. ת"א

השפעת נוכחות הגבר בתהליך הלידה על "משבר הלידה" שלו

1983

קריצמן, שרה

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

המשכיות סגנונות ה- ATTACHMENT מילדות לבגרות אצל בני קיבוצים עם סידורי לינה משותפת מול בניקיבוצים עם סידורי לינה משפחתית

1992

קרש-וודיס, נאוה

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

הקשר בין סגנון התקשרות של אבות לבין התמודדות, הסתגלות ותפקוד הוריבמעבר להורות

1996

קרשטיין, א

מ.א. ת"א
מדעי הרוח

תבנית דיאלוג בשיר הסיפורי ובסיפור לגיל הרך

1988

רביד, רות

מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב

הסתגלות במשך ההריון ולאחר הלידה כפונקציית ידיעת מין העובר במהלך ההריוןותכונות אישיות

1985

רבינוביץ, דורית

מ.א.
פסכולוגיה
ת"א /ב.אילן

הקשר בין לחץ אימהי לבין נטיית האם לשימוש בכוח פיזי כלפי ילדה בתנאיתמיכה חברתית שונים

1987

רום-קיזמן

דוקטורט,
פסיכולוגיה
תל-אביב

BELIEFS ABOUT FALSE BELIEFS UNDERSTANDING MENTAL STATES IN NORMAL ANDABNORMAL DEVELOPMENT

1993

ROTH, DANIEL

מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב

יחסי סבים-נכדים מנקודת מבטם של נכדים ממשפחות גרושות ומשפחות בקורת

1989

ריטבלט, שלומית

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

תחושת קוהרנטיות, תמיכה חברתית ומידת הנכונות להשמה חוץ-ביתית אצל הוריםלילדים רכים עם נכות התפתחותית

1991

רעיף-סמולנסקי רות

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

הקשר בין מידת הלחץ הנחווה סביב לידת הילד הראשון ומשאבי ההתמודדותהזוגיים לבין מצוקתם הנפשית של בני הזוג

1986

שובל, גדעון

מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן

התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים שנולדו לאחר הפרייה חוץ גופית בגילאי ביתהספר

1996

שחר,-גרינולד, נורית

מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים

משתנים פסיכו-חברתיים וזיקתם לחווית לידה ולקשיים אוביקטיביים בלידה

1986

שלזינגר, אבנר

מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה

ציות ואי ציות אצל ילדי קיבוץ בני שלוש לאמא ולמטפלת:
"גישת הנרטיב"

1996

שליאר, יורם

מ.א.
פס, ת"א

תופעת המובדלות ודפוסי הקשר בין אחים ובין תאומים

1986

שניר, רחל

מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן

הקשר בין סגנון ההתקשרות של היחיד למערכת המשפחתית החדשה שהוא בונה

1992

שעל, ש.

מ.א.
עו"ס.
בר-אילן

הקשר בין מידת המסורתיות של תפקיד נשי, תפקיד אמהות ותפקיד עבודה אצל אםעובדת לבין אורך חופשת הלידה שלה

1988

שפי, רבקה

מ.א.
פס. ירושלים

הקשר בין חרדה בזמן הריון לבין הופעת צירים מוקדמים

1993

שקל, עירית

מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים

מאין באים תינוקות לעולם- האינפורמציה הניתנת ע"י אבות ואמהותלילדיהם בנושא הריון ולידה

עבודות מ.א. ודוקטורט בנושא הגיל הרך

את העבודות ניתן למצוא בספריות החוגים באוניברסיטאות בהן נערכו המחקרים.
ניתן לקבל העתקים של העבודות דרך "מכון סולד".
אם עבודתך מופיעה ברשימה אנא שלח/י לנו תקציר.
אם כתבת עבודה שאינה מופיעה ברשימה – שלח/י לנו את שמה, כולל תקציר. –שליחה

ספרייה נושא העבודה שנה שם
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
הרטבה בקונטקסט בין תרבותי: שכיחות, הסברים ודרכי טיפול בשלוש קבוצותאתניות 1984 אברמוביץ-בדר, איוה
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תכונות אישיות, תפיסת תפקיד המין, צורך ההישג, הערכה עצמית ושאיפותמקצועיות של בני ובנות קיבוץ בהשוואה לבני ובנות עיר 1990 אגמי-רוזנבלט, אורנית
מ.א.
חינוך, ת"א
הוראת קריאה לילדים עם תסמונת דאון 1995 אונגר, לאה
מ.א.
פס. ירושלים
השפעת בדיקת אולטרהסאונד על משתנים פסיכולוגיים אצל גברים 1995 אוסטרליץ-רונג,טל
מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
הקשר בין היצמדות בגיל שנה והתפתחות רגשית וחברתית בגיל חמש אצל ילדיקיבוץ 1985 אופנהיים,דוד
מ.א. חינוך
בר-אילן
תוכנית מובנית לפיתוח תכלול חושי-תנועי בגיל הגן 1987 איבושיץ,יונה
מ.א.
קרימינו.
בר-אילן
שיפוט עצמי של שיפוט הזולת אצל ילדים בגיל הרך 1996 אידיסיס, יעל
מ.א. פסיכולוגיה,
תל-אביב
חקר הקנאה בילדים בעלי אחים ובילדים יחידים בגיל הרך 1980 אייזנברג-
שמידט, דני
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר בין סגנונות חלימה, סגנונות קוגניטיביים ומאפייני אישיות אצל ילדים 1988 איכילוב, און
מ.א. פס,
תל-אביב
עמדות כלפי אימוץ בקיבוץ 1986 איל-כהן, יעל
מ.א.
פסיכולוגיה בר אילן
הוריי, חבריי ואני: דפוסים משפחתיים, יכולת סימבולית וקומפטנטיות חברתית בגיל שנתיים 2000 אלוני, דליה
מ.א.
פס, ת"א
הקשר בין סגנון חלימה לסגנון קוגניטיבי בילדים 1987 אלוני, רעיה
מ.א.
חינוך
בר-אילן
השפעת תוכנית להדרכת הורים -יח"י – ילד חכם יותר- על פעילות שכליתשל ילדים עד גיל ארבע 1990 אלוני, שרי
מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
חרדת פרידה ממותנת של ילדים בגיל 3-15 בהשפעת שני גורמי לחץ ניסויי שלפרידה ממותנת 1992 אלחדד-שטרן, גלית
מ.א.
חינוך,
בר-אילן
הוראת הקריאה ב"חדר" המסורתי: ניתוח עקרונותיה ובחינת הצלחתהבכלי מחקר מודרניים 1997 אלטמן, תמר
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
רגשותיהם ומצב רוחם של גברים בסוף ההריון של בנות זוגן ושלושה חודשיםלאחר הלידה של הילד הראשון 1996 אפורי, נורית
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
התיחסות רב-מימדית ל- GENDER TYPING אצל ילדים בני 3,5,7: ידע,העדפות, גמישות, הסקות ושיפוטים. 1996 אציל, דנה
מ.א.
חינו, ת"א
התקשורת בין רופא השיניים לילדים למתרפא הצעיר במהלך טיפול דנטלי 1997 ארד, פנינה
מ.א.
פס, ת"א
זיהוי אמונות וכוונות בשיחה: ילדים לעומת אוטיסטים 1990 ארד, רבקה
דוקטורט
פס. ירושלים
דימוי אמהות ואבות תוך כדי הכניסה להורות 1986 באומן, אבשלום
מ.א.
פסיכולוגיה בר-אילן
תפיסת תפקיד האב ו"זהות התפקיד המיני" כמנבאים מעורבות האבהמצפה: בדיקה באמצעות "מודל ההתאמה לתפקיד" 1988 בועז, דלית
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין נוכחות האב בעת הלידה לבין התפתחות יחסי אב-תינוק בעל-אישהלאחריה 1984 בלום, חיה
מ.א.
פס. ת"א
הומור ואווירה משפחתית 1989 בלכמן, פיני
מ.א.
פס.ת"א
השפעת הגיל על יחסי סבים-הורים ונכדים 1985 בן-ארי, ריבי
מ.א.
בר-אילן
התמודדות הורים לילדים בגיל הרך הסובלים מאסטמה: מעורבות האב, התמודדותההורים והסתגלות הילד 1990 בן-דוד, סמדר
דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעת גישתן החינוכית של אמהות על ההתפתחות האמוציונלית והקוגניטיבית שלילדיהן 1977 בנזימן, חגית
מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
הרקע הרגשי-חברתי-משפחתי של אמהות השולחות את תינוקן למעון 1995 בן-יהודה, דפנה
מ.א.
פס.ת"א
הקשר בין אירועי חיים, אוירה משפחתית ורמת החרדה של האם לאשפוז ילדים 1987 בנקיר, עירית
תקציר דוקטורט
חינוך, ת"א
קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות שלילדיהן וביטויים האינטראקציות אמהות-ילדים בגן 1995 בקר, עדה
מ.א.
תוכנית שוורץ אוניברסיטה עברית
מרכיבי ההכשרה המקצועית והשפעתם על רגישות המטפלת באינטראקצות עם ילדים במסגרות חינוכיות בישראל 2002 בר תמר
מ.א.
אוניברסיטת ת"א
קוגניטיביות אצל בני 5-6 באמצעות פורטפוליו. מחקר-"מעגל של הצלחות" התפתחות של יכולות מטה פעולה 2000 בר אורית
מ.א.
פס. בר-אילן
סגנון התקשרות, דיפרנציאציה, דכאון וחרדה במעבר לאמהות 1995 בר-דורון, נורית
מ.א.
פס. ת"א
דפוסי התקשרות לאוביקטים של מעבר ומשמעותם למפגש בין המציאות הפנימיתוהחיצונית אצל ילדים בגיל הגן 1990 ברודסקי, אברמית
מ.א.
פס. ירושלים
תהליכים נפשיים ולידות מוקדמות 1986 ברנע, תמר
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
הערכת התנהגות של ילודים המיועדים לאימוץ: קשר למהלך ההריון ולמצבהיילודים בלידה 1990 גולדפרב-באר, יענית
דוקטורט
חינוך,
חיפה
מסרים ערכיים בספרי-ילדים ישראליים מאויירים לגיל הרך בין השנים1948-1984 1991 גונן, רות
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
דיבורם של אבות ואמהות אל ילדיהם מגיל חודש עד שנתיים במשפחות ביולוגיותומאמצות 1990 גיל-אפשטיין, לאורה
מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
עמדות הוריות של אבות כלפי ילדיהם בהשוואה לדפוסי ההתקשרות שלהם וליחסיהםעם הוריהם 1996 גל-קראוס
מ.א.
פס.ת"א
הקשר של נכדים הגרים בקיבוץ עם סביהם 1991 גלזר, אביב
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הורות של משפחות מאמצות, התמודדותן עם גילוי האימוץ ותפקוד ילדיהן בגילהרך 1992 גלר,רונית
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעת רמת "התושיה הנלמדת" ו"הציפיות" שלפני הלידהעל דרך התמודדותן של יולדות עם תהליך הלידה 1986 גרובס, סימה
מ.א.
פס. חיפה
התגובה הרגשית של בעלים להריון הראשון של נשותיהם 1980 גרזי, שמואל
מ.א. עו"ס,
ירושלים
הערכת התפתחותם של ילדים בגיל הרך השוהים באומנה בישראל 1993 גרין, עדנה
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
טיפוסי ה- ATTACHMENT ויחסם אל "האני השלילי". פערים בין התפיסה העצמיתותפיסת הזולת 1997 גרינבאום, ע.
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הערכה קבוצתית של חרדת פרידה וחרדת מוות בילדים בעזרת PICTORIAL EXPERIMENTAL PARADIGM ושאלונים 1994 גרינבאום, רותי
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר ביןתמיכה חברתית, דימוי עצמי ותושיה נלמדת – השוואה בין המינים ובין ילדים צעיריםומתבגרים 1991 גרינברג-שדה, פנחס
מ.א.
פס, ת"א
עמדות בעירובקיבוץ כלפי אבות ואמהות גרושות וילדיהם 1987 גרינפלד, ציפי
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תפיסהרב-מימדית של הסטריאוטיפ המיני: הסקות תלויות מין של בנים בגילאים שונים. 1994 גרשון, אבנר
מ.א.
פס. בר-אילן
השפעת הסיפור"ארץ יצורי הפרא" על תחושת השליטה של ילדים מוכים 1995 דדון-רווה, גילי
מ.א.
פס. בר-אילן
קבלה עצמית והסתגלות בהריון הראשון 1986 דוד-פוקס, מרגלית
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
ANXIETYLEVELS OF PREGNANT WOMEN UNDREGOING AN ULTRASOUND 1993 DUNIEC, EDUARDO
מ.א.
פס. ת"א
התייחסותאמהות למקורות מידע לגידול ילדים 1987 דותן, נעמי
מ.א. פס.
חיפה
סיגנונות מגע- אינטראקציה של מטפלות פעוטים בקיבוץ 1994 דר, מיכאל
מ.א.
תל-אביב
השפעת ראייתהמסך של סורק העל-קול על חרדה וקשר עם העובר אצל נשים בהריון תקין ובהריון עםסיכון גבוה 1991 דרוול-אנדרמן, חיה
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
נשים שילדוילד על סף שנות הארבעים לחייהן, פעם נוספת, לאחר הפסקה ממושכת, בתוך אותה מסגרתנישואין 1986 הבר, שלומית
מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב
עיצובהתענינות בתהליכים קוגניטיביים: בדיקה של מודל תיאורטי על התפתחות התענינויותיהםשל ילדים 1990 האושר-רות, אורה
דוקטורט
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין רמתהאינדיבידואציה של הילד לבין התיחסותו את המוות – מבט התפתחותי 1995 הדס, זיוה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הסתגלות וקבלהרגשית של האימהות בזמן ההריון: זיקתה להתאמה שבין תפיסת העצמי לתפיסת התפקיד 1986 הופרט-אופיר, שרה
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
איפיוניםאישיותיים וחברתיים ותפיסת מידת קבלת תמיכה חברתית אצל אבות ואמהות לילדיםחריגים 1994 הלפרין, אהובה
מ.א.
פס. ירושלים
הכנה לאמהותאצל נשים המאושפזות בשמירת הריון 1990 הרמן-רעם, אביטל
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
PSYCHOLOGICALCHARACTERISTICS OF THE INTRAUTERINE GROWTH RETARDED INFANT 1986 HASSUL-
FREUNDLICH, S
מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
הקשר ביןתמיכה אישית וקהילתית לבין מצבן הרגשי של אמהות עובדות בקיבוץ ובעיר 1987 וגשל- אורקה, שרה
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר בין חרדתפרידה אמהית לבין הרגלי ההרגעה והשינה של ילדנ 1996 וולמר,לאורה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
חרדה, דכאוןומיקוד שליטה בקרב נשות קיבוץ ונשות עיר בתקופת המעבר לאמהות 1995 וולס, ברורית
מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
THEDEVELOPMENT OF SHYNESS AND EMBARRASSMENT BEFORE AGE OF TWO YEARS 1985 WEISS, MAYA
מ.א. חינוך
בר-אילן
הקשר ביןאסטרטגיות למידה מתווכת של אם-ילד לבין קבלה-דחייה הורית 1997 וייס, שושנה
מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
העדפת צעצועיםקשורים למין, סכמטיות מינית והקשר ביניהן וביטויים אצל ילדי קיבוץ ועיר 1997 ויס, שרית
מ.א.
ע. סוציאלית
חיפה
מצוקה נפשיתבזמן הריון: השוואה בין הריון נורמלי, הריון בסיכון והריון המלווה באשפוז 1989 זאבי, אורית
מ.א.
חינוך,
בר-אילן
השפעת תכניתלטיפוח חשיבה בגיל הצעיר על כושר השתנות קוגניטיבי. הנעה פנימית ומוכנות לביתהספר בקרב ילדי גן טעוני טיפוח 1993 זליגר, מוניקה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
תגובות דכאוןוחרדה, איזון אפקטיבי, קונפליקט בנושא אמהות, ומיקוד שליטה והשפעתם על חוויותהאמהות 1988 חיים, רות
מ.א.
סיעוד, ת"א
מצוקה נפשיתאצל נשים בהריון מתקדם ולאחר לידה 1990 חיימוביץ-זלוטו
גורסקי בלה
מ.א.
חינוך
בר-אילן
הקשר ביןדפוסי התקשרות בינקות לבין הערכה עצמית, רמת התפקוד, יחסים חברתיים והשגייםלימודיים בילדות התיכונה 1999 טורנר, מיכל
מ.א.
פס. בר-אילן
התפתחותהיזימה בגיל הרך 1994 טורקניץ, ידידה
מ.א.פס,
בר-אילן
MEN'SINVOLVEMENT IN THEIR WIVES' FIRST PREGNANCY 1985 TINTNER, JANET
מ.א.
חינוך,
בר-אילן
השפעת התערבותמוקדמת באמצעות העקרונות של תיאורית התיווך על דפוס ההתקשרות ועל התפקודהקוגניטיבי בגיל שנה. 1992 טל, קלודי
מ.א. פס.
בר-אילן
הרמה הקוגניטיבית והתפתחות מושגי הלידה והמוות 1984 טלמון, אורלי
מ.א.
עו"ס, חיפה
אספקטים פסיכוסוציאליים של אמהות מאוחרת 1983 טפר, מיכל
מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
השפעת תפקיד המבוגר והמטלה על סגנון המעורבות וההשקעה באינטראקציה שלילדים בני שלוש בקיבוץ 1993 ים, רנית
דוקטורט
חינוך,
בר-אילן
השפעתן של שתי תוכניות העשרה לגיל הרך על מיומנויות למידה 1992 ישי, עדה
מ.א.
פס, ת"א
הבדלים בחווית האמהות בלינה המשותפת ובלינה המשפחתית בקיבוץ 1993 ישראלי, איריס
מ.א.
פס. ת"א
סטריאוטיפים על ערבים בקרב ילדי גן 1993 ישראלי-דינר, גילה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
השפעת האבהות על אישיות הגבר כפונקציה של הקשר בעל-אישה, אב-תינוק 1985 ישראלאשווילי, רות
מ.א.
חינוך,
תל-אביב
הקשר בין רכיבים של אימון קולי והוראת שיר, לדיוק בגובה השירה אצל בני4-6. 1995 כהנוביץ, צפורה
מ.א. פס.
בר-אילן
תגובות לכאב ותפיסת כאב של נשים בזמן לידה 1987 כספי, זהבה
מ.א. פס.
בר-אילן
פרפקציוניזם, קבלה עצמית, דכאון ואיזון אפקטיבי במעבר לאמהות 1994 לב, שירלי
מ.א.
פס, ת"א
סגנון קוגניטיבי של ילדים צעירים והשפעתו על פתרון בעיות 1982 לובצקי, עפרה
מ.א.
פס. ת"א
אספקטים פסיכולוגיים אצל הגבר בתקופת ההריון של אשתו 1984 להב, יורם
מ.א.
חינוך,
ירושלים
השוואה בין אספקטים פסיכו-חברתיים שונים בין הריון בר-סיכון גבוה לעומתהריון נורמלי 1985 לוי, אינה
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
הערכת הגורמים הקשורים עם התפתחות קוגניטיבית של ילדי גן שנולדו במשקלנמוך 1992 לוי, ענת
מ.א.
חינוך,
חיפה
בדיקת תפקודים של ילדים בגיל הרך: בדיקת תקפות ומהימנות של שיטה חזותית,לא מילולית 1991 לוי-כהן, מרצדס
דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים
תפקיד האב בגיל הרך: השפעת דפוסי אבהות והיעדר אב על התפתחות הילד בגילהרך 1987 לוי-שיף, רחל
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
בדידות אצל ילדים:גילוייה החיצוניים, האופן בו היא נתפסת על ידי הילדיםוההגנה מפניה. 1983 לזר-קופלר, אתי
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין סגנונות ההתקשרות של נשים הרות לבין תהליך ההתקשרות שלהן לעוברבזמן הריון ראשון 1995 לישיץ, יעל
מ.א.
פס. ת"א
דיווחי חלומותיהן של נשים בהריון ראשון 1996 לפידות, ענת
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התפתחות המשחק בגיל הרך בעיר ובקיבוץ- השפעת הסביבה על התפתחות ההיבטיםהקוגניטיבי והחברתי של המשחק בגיל הרך 1990 מאירוביץ, אילת
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין עמדתו של הבעל כלפי ההנקה ומעורבותו בה לבין נרקסיסטיות, עמדותכלפי מיניות ותפיסת השד 1997 מדמון, רוני
דוקטורט
פס. בר-אילן
תגובות רגשיות של הגבר בתקופת הריונה של אשתו 1987 מוקטה, פנחס
מ.א.
חינוך,
חיפה
בדיקת יעילות תוכנית הדרכה להורי פגים, לישפור הקשר אם-פג, שיפור תחושתמסוגלות הורית ושיפור ההתפתחות … 1995 מן, דפנה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הסתגלות אישית וזוגית של זוגות הסובלים מבעיות פריון כמושפעת מסגנוןההתקשרות והמין וכמשפיעה על כניסה להריון 1996 מנוביץ, רחל
מ.א. סיעוד
תל-אביב
השפעת הדרכה סיעודית יחידנית על אמהות לילדים בגיל הרך עם אסטמה 1991 מנלביץ, מרים
מ.א.
חינוך, חיפה
יחסי אבות/ילדים שנולדו מהפריה מתורם 1982 מקלר, יוספה
דוקטורט
בר-אילן
גורמים אישיותיים וקוגניטיביים בתפיסת ההיווצרות והלידה אצל ילדים 1996 נבו-טלמון, אורלי
דוקטורט
ירושלים
היחס בין תנועת עוברים לבין התנהגות יילודים 1985 נוביק, רבקה
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תושיה נלמדת, סכמה קוגניטיבית ועיבוד אינפורמציה לגבי העצמי ולגבי הזולת 1994 נחמן, קלאודיה רות
תקציר דוקטורט
חינוך
בר אילן
השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו והשפעתו על הפעילו הקוגניטיבית של הילדים 1998 ניר-גל, עפרה
מ.א. פס.
ירושלים
היבטים פסיכולוגיים בתופעת ההריון הבושש 1986 נשרי, רות
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
השפעת תחושת הלכידות, HARDINESS וסיכון נתפס על רמת החרדה של שנים בהריון העוברות בדיקתאולטראסאונד 1995 סאוקסטליסקיס, לאונל
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
השפעתם של קשיי פוריות על תהליך ה"פירוד-ייחוד" ועל האספקטיםהאמוציונליים שבחווית האמהות סבן, ניצה
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
אוירה משפחתית, עמדות סמכותיות, מתירנות של ההורים והקשר שלהםלאינטליגנציה וליצירתיות של הילד 1988 סופר-דברת, מיכל
תקציר הפקולטה לחינוך
אוניברסיטת חיפה
הקשר בין איכות התיווך של המטפלת לבין תגובות רגשיות של פעוטות במסגרת המעון 2000 סטולרסקי, אפרת
מ.א. פס.
ירושלים
בדיקת היעילות של התערבות פסיכולוגית היפנוטית לזירוז לידות בוששות 1986 סירקוביץ, אבי
מ.א.
ע.סוציאלית,
ירושלים
הריון לא רצוי- היחוסים הסיבתיים הניתנים כהסבר להתנהגות סתירתית, הגורמיםהקשורים בשימוש לקוי באמצעי מניעה, היחס לשירותים בנושאי הפסקת… 1983 סלונים-נבו, ורד
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התמודדות עם הריון בר-סיכון גבוה בתנאי אישפוז ומעקב, לעומת התמודדות עםהריון בר-סיכון נמוך 1990 סלע, רקפת
מ.א.
חינוך
תל-אביב
הקשר בין מין הילד לבין מאפייני התנהגות האם במהלך משחק עם ילדה ולאוצרהמילים בשלב החד-מילי 1999 סקאל-ליפקה,
אורלי
דוקטורט.
אוניברסיטת ת"א
גישה רב מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל 2001 עוזיאל-קרל סיגל
מ.א.
פס, ת"א
סטריאוטיפים לגבי ערבים בקרב ילדי הגן 1993 עובדיה, גלעד
דוקטורט
פס. ת"א
תהליכים פסיכולוגיים וצירים מוקדמים בהריון 1985 עומר, חיים
מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב
השפעת נוכחות הבעל בלידה על הלחץ שחווה היולדת כפונקציה של תכונות אישיותומצב 1987 עזר, אבי
מ.א.
פס. חיפה
תקשורת בין אמהות לילדי גן- קשר עם התקשרות בגיל שנה 1998 עציון-קרסו, א.
מ.א.
חינוך
בר-אילן
השפעת תכנית התערבות חינוכית לשיפור איכות האינטראקציה אם-ילד על תפקודילדים בגיל הרך. מהות ואחאים בסיכון… 1995 ערד, אורנה
מ.א.פס.ת"א ייחוס סיבתיות במצב לחץ אצל ילדים 1988 פדה, רות
מ.א. פס.
בר-אילן
אוריינטציה קוגניטיבית, תגובת דחק וכניסה להריון של נשים בטיפול פריון 1989 פדן, דפנה
מ.א. פס.ת"א מעורבות הגבר בהריון האישה 1989 פורמן, מירה
ד"ר
סוציולוגיה
תל-אביב
חיברות כמרקחה: אינדיבידואליזם וקולקטיביזם במסגרות חינוכיות של הגיל הרך- מחקר אנתרופולוגי 1991 פורמן, מירטה
מ.א.
עו"ס, ת"א
דרכי המסירה להורים על לידת תינוק עם מום מולד 1983 פיגלסון, פרידה
מ.א.
עו"ס, ת"א
הערכה פסיכו-סוציאלית של נשים המבצעות הפסקת הריון מאוחרת 1992 פידרר-אמוץ, נילי
מ.א. חינוך,
חיפה
התפתחות מוטורית ותהליך החיברות בגילאי 4-6 בחינוך הרגיל 1993 פלביאן, היידי
מ.א. פס. ת"א המעבר להורות 1987 פלגי-הקר, ענת
דוקטורט
פסיכולוגיה,
תל-אביב
עמדות הורים כלפי תפקידם וכלפי תפקיד המטפלות בקיבוץ: לינה משותפת לעומתלינה משפחתית 1992 פלוטניק, רונית
מ.א.
פס. ירושלים
התנהגות ריטואלית בגילאים 2-4: האם היא פונקציונלית 1996 פלז, לביאה
מ.א.
פס, ת"א
התפתחות קוגניטיבית בהנמקות להתנהגות פרו-חברתית 1993 פלייסיג, פרי
מ.א. פס.
בר-אילן
התמדה בטיפולים למניעת לידה מוקדמת וגורמים המשפיעים עליה 1997 פלמור-יפה, רות
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
תחושת רווחה נפשית במשך ההריון והאמהות המוקדמת, כפונקציה של זהות התפקידהמיני וקבלה עצמית של האישה המבכירה 1986 פלמן, יהודית
מ.א.
חינוך, ת"א
הבדלים תרבותיים ביצירת טקסטים בהקשרים מובחרים 1988 פרבי,דבורה
מ.א.
פס. ת"א
תכנית למניעת חרדת ילדים בעת טיפול שיניים 1982 פרג, שושנה
מ.א.
פס. ת"א
CEBUS MONKEY'S UNDRSTANDING OF PHYSICAL CAUSALITY 1994 FREDMAN TAMAR
מ.א. פס,
בר-אילן
מיקוד שליטה, יחסי אישה-בעל ויחסי אם-בת כמנבאים דיכאון אחרי לידה 1984 פרז-הירשברג, מיכל
מ.א. חינוך,
ת"א
הערכת תכנית ר"ם – תכנית הדרכה ביתית להורים ולילדיהם בני שנה עדשלוש 1994 פרלמן-שטריקס מיכל
מ.א.
סיעוד,
תל-אביב
השפעת ציפיות נשים מבכירות מן הלידה על שביעות-רצון, תחושות ועמדות כלפיהלידה 1994 פרלמן, לילי
מ.א.
עבודה סוצ.
ירושלים
THE CONDITIONS OF CARE, THE BEHAVIOR OF CAREGIVERS AND THE BEHAVIOR OFCHILDREN IN FAMILY DAY CAREIN ISRAEL 1987 FRANK, NADINE
מ.א. עבודה סוציאלית
ירושלים
הקשרים בין התערבויות המטפלות במשפחתונים בזמן אינטראקציות חברתיות,וביטויי יכולת ההתיחסות לזולת של פעוטות 1992 צור,חנה
מ.א. פס.
בר-אילן
איפיונים פסיכולוגיים של נשים עם עקרות פסיכוגנית ושל אמהותיהן 1987 צדיק, חנה
מ.א. פס.
בר-אילן
אם ואב שותפים בחווית ההריון: מעורבות כתופעה רבתפנים 1989 ציגוריאנסקי,
אינס
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
TODDLER BEHAVIOR PROBLEMS AMONG THE ARABPOPULATION IN ISRAEL AND THEIR CORRELATION WITH MARITAL DISCORD 1994 KAMEL NAHHAS, FATEN
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין תהליך ההתמודדות של המשתתפים בטיפול ההפריה החוץ-גופית לביןהסתגלותם הרגשית לטיפול והצלחתו מבחינה רפואית 1992 קאופמן-טרול,
עדית
מ.א.
פס. בר-אילן
הריון בסיכון גבוה, התפתחות התינוקות והתמודדות אמהותיהם 1993 קבליס, טליה
מ.א.
פסיכולוגיה ת"א
חוזק אגו ותפיסת הנשיות כגורמים הקשורים להריון ואמהות בגיל ההתבגרות 1987 קורן, סלעית
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעות התרופות הניתנות לאם במהלך הלידה על הכשרים הנוירו-התנהגותיים שלהיילוד 1988 קורין, דן
מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
אסטרטגיות הדרכה של הורים לילדים בגיל הגן: הקשר עם אפקטיביות של הלמידהועם רמת ההסתגלות הרגשית במשפחה 1996 קליין, מוטי
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
לקראת הורות: ציפיות, עמדות ותפיסות לקראת מצב הורות חדש אצל זוגותישראליים המחכים ללידה או לאימוץ ראשון 1982 קלע, רחל
מ.א.
עו"ס
בר-אילן
הקשר בין תפיסת האם את התינוק את תפקידה כאם וההשפעה של התמיכה החברתיתלאחרהריון בר סיכון אורגני גבוה 1988 קנטור, בלה
מ.א.
פס. ת"א
השפעת נוכחות הגבר בתהליך הלידה על "משבר הלידה" שלו 1983 קריצמן, שרה
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
המשכיות סגנונות ה- ATTACHMENT מילדות לבגרות אצל בני קיבוצים עם סידורי לינה משותפת מול בניקיבוצים עם סידורי לינה משפחתית 1992 קרש-וודיס, נאוה
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין סגנון התקשרות של אבות לבין התמודדות, הסתגלות ותפקוד הוריבמעבר להורות 1996 קרשטיין, א
מ.א. ת"א
מדעי הרוח
תבנית דיאלוג בשיר הסיפורי ובסיפור לגיל הרך 1988 רביד, רות
מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
הסתגלות במשך ההריון ולאחר הלידה כפונקציית ידיעת מין העובר במהלך ההריוןותכונות אישיות 1985 רבינוביץ, דורית
מ.א.
פסכולוגיה
ת"א /ב.אילן
הקשר בין לחץ אימהי לבין נטיית האם לשימוש בכוח פיזי כלפי ילדה בתנאיתמיכה חברתית שונים 1987 רום-קיזמן
דוקטורט,
פסיכולוגיה
תל-אביב
BELIEFS ABOUT FALSE BELIEFS UNDERSTANDING MENTAL STATES IN NORMAL ANDABNORMAL DEVELOPMENT 1993 ROTH, DANIEL
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
יחסי סבים-נכדים מנקודת מבטם של נכדים ממשפחות גרושות ומשפחות בקורת 1989 ריטבלט, שלומית
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
תחושת קוהרנטיות, תמיכה חברתית ומידת הנכונות להשמה חוץ-ביתית אצל הוריםלילדים רכים עם נכות התפתחותית 1991 רעיף-סמולנסקי רות
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
הקשר בין מידת הלחץ הנחווה סביב לידת הילד הראשון ומשאבי ההתמודדותהזוגיים לבין מצוקתם הנפשית של בני הזוג 1986 שובל, גדעון
מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים שנולדו לאחר הפרייה חוץ גופית בגילאי ביתהספר 1996 שחר,-גרינולד, נורית
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
משתנים פסיכו-חברתיים וזיקתם לחווית לידה ולקשיים אוביקטיביים בלידה 1986 שלזינגר, אבנר
מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
ציות ואי ציות אצל ילדי קיבוץ בני שלוש לאמא ולמטפלת:
"גישת הנרטיב"
1996 שליאר, יורם
מ.א.
פס, ת"א
תופעת המובדלות ודפוסי הקשר בין אחים ובין תאומים 1986 שניר, רחל
מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין סגנון ההתקשרות של היחיד למערכת המשפחתית החדשה שהוא בונה 1992 שעל, ש.
מ.א.
עו"ס.
בר-אילן
הקשר בין מידת המסורתיות של תפקיד נשי, תפקיד אמהות ותפקיד עבודה אצל אםעובדת לבין אורך חופשת הלידה שלה 1988 שפי, רבקה
מ.א.
פס. ירושלים
הקשר בין חרדה בזמן הריון לבין הופעת צירים מוקדמים 1993 שקל, עירית
מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
מאין באים תינוקות לעולם- האינפורמציה הניתנת ע"י אבות ואמהותלילדיהם בנושא הריון ולידה 1983 שראל, דני

 

 

 

 

את העבודות ניתן למצוא בספריות החוגים באוניברסיטאות בהן נערכו המחקרים.
ניתן לקבל העתקים של העבודות דרך "מכון סולד".
אם עבודתך מופיעה ברשימה אנא שלח/י לנו תקציר.
אם כתבת עבודה שאינה מופיעה ברשימה – שלח/י לנו את שמה, כולל תקציר. –שליחה

ספרייה נושא העבודה שנה שם
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
הרטבה בקונטקסט בין תרבותי: שכיחות, הסברים ודרכי טיפול בשלוש קבוצותאתניות 1984 אברמוביץ-בדר, איוה מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תכונות אישיות, תפיסת תפקיד המין, צורך ההישג, הערכה עצמית ושאיפותמקצועיות של בני ובנות קיבוץ בהשוואה לבני ובנות עיר 1990 אגמי-רוזנבלט, אורנית מ.א.
חינוך, ת"א
הוראת קריאה לילדים עם תסמונת דאון 1995 אונגר, לאה מ.א.
פס. ירושלים
השפעת בדיקת אולטרהסאונד על משתנים פסיכולוגיים אצל גברים 1995 אוסטרליץ-רונג,טל מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
הקשר בין היצמדות בגיל שנה והתפתחות רגשית וחברתית בגיל חמש אצל ילדיקיבוץ 1985 אופנהיים,דוד מ.א. חינוך
בר-אילן
תוכנית מובנית לפיתוח תכלול חושי-תנועי בגיל הגן 1987 איבושיץ,יונה מ.א.
קרימינו.
בר-אילן
שיפוט עצמי של שיפוט הזולת אצל ילדים בגיל הרך 1996 אידיסיס, יעל מ.א. פסיכולוגיה,
תל-אביב
חקר הקנאה בילדים בעלי אחים ובילדים יחידים בגיל הרך 1980 אייזנברג-
שמידט, דני
מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר בין סגנונות חלימה, סגנונות קוגניטיביים ומאפייני אישיות אצל ילדים 1988 איכילוב, און מ.א. פס,
תל-אביב
עמדות כלפי אימוץ בקיבוץ 1986 איל-כהן, יעל מ.א.
פסיכולוגיה בר אילן
הוריי, חבריי ואני: דפוסים משפחתיים, יכולת סימבולית וקומפטנטיות חברתית בגיל שנתיים 2000 אלוני, דליה מ.א.
פס, ת"א
הקשר בין סגנון חלימה לסגנון קוגניטיבי בילדים 1987 אלוני, רעיה מ.א.
חינוך
בר-אילן
השפעת תוכנית להדרכת הורים -יח"י – ילד חכם יותר- על פעילות שכליתשל ילדים עד גיל ארבע 1990 אלוני, שרי מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
חרדת פרידה ממותנת של ילדים בגיל 3-15 בהשפעת שני גורמי לחץ ניסויי שלפרידה ממותנת 1992 אלחדד-שטרן, גלית מ.א.
חינוך,
בר-אילן
הוראת הקריאה ב"חדר" המסורתי: ניתוח עקרונותיה ובחינת הצלחתהבכלי מחקר מודרניים 1997 אלטמן, תמר מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
רגשותיהם ומצב רוחם של גברים בסוף ההריון של בנות זוגן ושלושה חודשיםלאחר הלידה של הילד הראשון 1996 אפורי, נורית מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
התיחסות רב-מימדית ל- GENDER TYPING אצל ילדים בני 3,5,7: ידע,העדפות, גמישות, הסקות ושיפוטים. 1996 אציל, דנה מ.א.
חינו, ת"א
התקשורת בין רופא השיניים לילדים למתרפא הצעיר במהלך טיפול דנטלי 1997 ארד, פנינה מ.א.
פס, ת"א
זיהוי אמונות וכוונות בשיחה: ילדים לעומת אוטיסטים 1990 ארד, רבקה דוקטורט
פס. ירושלים
דימוי אמהות ואבות תוך כדי הכניסה להורות 1986 באומן, אבשלום מ.א.
פסיכולוגיה בר-אילן
תפיסת תפקיד האב ו"זהות התפקיד המיני" כמנבאים מעורבות האבהמצפה: בדיקה באמצעות "מודל ההתאמה לתפקיד" 1988 בועז, דלית מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין נוכחות האב בעת הלידה לבין התפתחות יחסי אב-תינוק בעל-אישהלאחריה 1984 בלום, חיה מ.א.
פס. ת"א
הומור ואווירה משפחתית 1989 בלכמן, פיני מ.א.
פס.ת"א
השפעת הגיל על יחסי סבים-הורים ונכדים 1985 בן-ארי, ריבי מ.א.
בר-אילן
התמודדות הורים לילדים בגיל הרך הסובלים מאסטמה: מעורבות האב, התמודדותההורים והסתגלות הילד 1990 בן-דוד, סמדר דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעת גישתן החינוכית של אמהות על ההתפתחות האמוציונלית והקוגניטיבית שלילדיהן 1977 בנזימן, חגית מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
הרקע הרגשי-חברתי-משפחתי של אמהות השולחות את תינוקן למעון 1995 בן-יהודה, דפנה מ.א.
פס.ת"א
הקשר בין אירועי חיים, אוירה משפחתית ורמת החרדה של האם לאשפוז ילדים 1987 בנקיר, עירית תקציר דוקטורט
חינוך, ת"א
קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות שלילדיהן וביטויים האינטראקציות אמהות-ילדים בגן 1995 בקר, עדה מ.א.
תוכנית שוורץ אוניברסיטה עברית
מרכיבי ההכשרה המקצועית והשפעתם על רגישות המטפלת באינטראקצות עם ילדים במסגרות חינוכיות בישראל 2002 בר תמר מ.א.
אוניברסיטת ת"א
קוגניטיביות אצל בני 5-6 באמצעות פורטפוליו. מחקר-"מעגל של הצלחות" התפתחות של יכולות מטה פעולה 2000 בר אורית מ.א.
פס. בר-אילן
סגנון התקשרות, דיפרנציאציה, דכאון וחרדה במעבר לאמהות 1995 בר-דורון, נורית מ.א.
פס. ת"א
דפוסי התקשרות לאוביקטים של מעבר ומשמעותם למפגש בין המציאות הפנימיתוהחיצונית אצל ילדים בגיל הגן 1990 ברודסקי, אברמית מ.א.
פס. ירושלים
תהליכים נפשיים ולידות מוקדמות 1986 ברנע, תמר מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
הערכת התנהגות של ילודים המיועדים לאימוץ: קשר למהלך ההריון ולמצבהיילודים בלידה 1990 גולדפרב-באר, יענית דוקטורט
חינוך,
חיפה
מסרים ערכיים בספרי-ילדים ישראליים מאויירים לגיל הרך בין השנים1948-1984 1991 גונן, רות מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
דיבורם של אבות ואמהות אל ילדיהם מגיל חודש עד שנתיים במשפחות ביולוגיותומאמצות 1990 גיל-אפשטיין, לאורה מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
עמדות הוריות של אבות כלפי ילדיהם בהשוואה לדפוסי ההתקשרות שלהם וליחסיהםעם הוריהם 1996 גל-קראוס מ.א.
פס.ת"א
הקשר של נכדים הגרים בקיבוץ עם סביהם 1991 גלזר, אביב מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הורות של משפחות מאמצות, התמודדותן עם גילוי האימוץ ותפקוד ילדיהן בגילהרך 1992 גלר,רונית מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעת רמת "התושיה הנלמדת" ו"הציפיות" שלפני הלידהעל דרך התמודדותן של יולדות עם תהליך הלידה 1986 גרובס, סימה מ.א.
פס. חיפה
התגובה הרגשית של בעלים להריון הראשון של נשותיהם 1980 גרזי, שמואל מ.א. עו"ס,
ירושלים
הערכת התפתחותם של ילדים בגיל הרך השוהים באומנה בישראל 1993 גרין, עדנה מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
טיפוסי ה- ATTACHMENT ויחסם אל "האני השלילי". פערים בין התפיסה העצמיתותפיסת הזולת 1997 גרינבאום, ע. מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הערכה קבוצתית של חרדת פרידה וחרדת מוות בילדים בעזרת PICTORIAL EXPERIMENTAL PARADIGM ושאלונים 1994 גרינבאום, רותי מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר ביןתמיכה חברתית, דימוי עצמי ותושיה נלמדת – השוואה בין המינים ובין ילדים צעיריםומתבגרים 1991 גרינברג-שדה, פנחס מ.א.
פס, ת"א
עמדות בעירובקיבוץ כלפי אבות ואמהות גרושות וילדיהם 1987 גרינפלד, ציפי מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תפיסהרב-מימדית של הסטריאוטיפ המיני: הסקות תלויות מין של בנים בגילאים שונים. 1994 גרשון, אבנר מ.א.
פס. בר-אילן
השפעת הסיפור"ארץ יצורי הפרא" על תחושת השליטה של ילדים מוכים 1995 דדון-רווה, גילי מ.א.
פס. בר-אילן
קבלה עצמית והסתגלות בהריון הראשון 1986 דוד-פוקס, מרגלית מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
ANXIETYLEVELS OF PREGNANT WOMEN UNDREGOING AN ULTRASOUND 1993 DUNIEC, EDUARDO מ.א.
פס. ת"א
התייחסותאמהות למקורות מידע לגידול ילדים 1987 דותן, נעמי מ.א. פס.
חיפה
סיגנונות מגע- אינטראקציה של מטפלות פעוטים בקיבוץ 1994 דר, מיכאל מ.א.
תל-אביב
השפעת ראייתהמסך של סורק העל-קול על חרדה וקשר עם העובר אצל נשים בהריון תקין ובהריון עםסיכון גבוה 1991 דרוול-אנדרמן, חיה מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
נשים שילדוילד על סף שנות הארבעים לחייהן, פעם נוספת, לאחר הפסקה ממושכת, בתוך אותה מסגרתנישואין 1986 הבר, שלומית מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב
עיצובהתענינות בתהליכים קוגניטיביים: בדיקה של מודל תיאורטי על התפתחות התענינויותיהםשל ילדים 1990 האושר-רות, אורה דוקטורט
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין רמתהאינדיבידואציה של הילד לבין התיחסותו את המוות – מבט התפתחותי 1995 הדס, זיוה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הסתגלות וקבלהרגשית של האימהות בזמן ההריון: זיקתה להתאמה שבין תפיסת העצמי לתפיסת התפקיד 1986 הופרט-אופיר, שרה מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
איפיוניםאישיותיים וחברתיים ותפיסת מידת קבלת תמיכה חברתית אצל אבות ואמהות לילדיםחריגים 1994 הלפרין, אהובה מ.א.
פס. ירושלים
הכנה לאמהותאצל נשים המאושפזות בשמירת הריון 1990 הרמן-רעם, אביטל מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
PSYCHOLOGICALCHARACTERISTICS OF THE INTRAUTERINE GROWTH RETARDED INFANT 1986 HASSUL-
FREUNDLICH, S
מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
הקשר ביןתמיכה אישית וקהילתית לבין מצבן הרגשי של אמהות עובדות בקיבוץ ובעיר 1987 וגשל- אורקה, שרה מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
הקשר בין חרדתפרידה אמהית לבין הרגלי ההרגעה והשינה של ילדנ 1996 וולמר,לאורה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
חרדה, דכאוןומיקוד שליטה בקרב נשות קיבוץ ונשות עיר בתקופת המעבר לאמהות 1995 וולס, ברורית מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
THEDEVELOPMENT OF SHYNESS AND EMBARRASSMENT BEFORE AGE OF TWO YEARS 1985 WEISS, MAYA מ.א. חינוך
בר-אילן
הקשר ביןאסטרטגיות למידה מתווכת של אם-ילד לבין קבלה-דחייה הורית 1997 וייס, שושנה מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
העדפת צעצועיםקשורים למין, סכמטיות מינית והקשר ביניהן וביטויים אצל ילדי קיבוץ ועיר 1997 ויס, שרית מ.א.
ע. סוציאלית
חיפה
מצוקה נפשיתבזמן הריון: השוואה בין הריון נורמלי, הריון בסיכון והריון המלווה באשפוז 1989 זאבי, אורית מ.א.
חינוך,
בר-אילן
השפעת תכניתלטיפוח חשיבה בגיל הצעיר על כושר השתנות קוגניטיבי. הנעה פנימית ומוכנות לביתהספר בקרב ילדי גן טעוני טיפוח 1993 זליגר, מוניקה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
תגובות דכאוןוחרדה, איזון אפקטיבי, קונפליקט בנושא אמהות, ומיקוד שליטה והשפעתם על חוויותהאמהות 1988 חיים, רות מ.א.
סיעוד, ת"א
מצוקה נפשיתאצל נשים בהריון מתקדם ולאחר לידה 1990 חיימוביץ-זלוטו
גורסקי בלה
מ.א.
חינוך
בר-אילן
הקשר ביןדפוסי התקשרות בינקות לבין הערכה עצמית, רמת התפקוד, יחסים חברתיים והשגייםלימודיים בילדות התיכונה 1999 טורנר, מיכל מ.א.
פס. בר-אילן
התפתחותהיזימה בגיל הרך 1994 טורקניץ, ידידה מ.א.פס,
בר-אילן
MEN'SINVOLVEMENT IN THEIR WIVES' FIRST PREGNANCY 1985 TINTNER, JANET מ.א.
חינוך,
בר-אילן
השפעת התערבותמוקדמת באמצעות העקרונות של תיאורית התיווך על דפוס ההתקשרות ועל התפקודהקוגניטיבי בגיל שנה. 1992 טל, קלודי מ.א. פס.
בר-אילן
הרמה הקוגניטיבית והתפתחות מושגי הלידה והמוות 1984 טלמון, אורלי מ.א.
עו"ס, חיפה
אספקטים פסיכוסוציאליים של אמהות מאוחרת 1983 טפר, מיכל מ.א.
פסיכולוגיה
חיפה
השפעת תפקיד המבוגר והמטלה על סגנון המעורבות וההשקעה באינטראקציה שלילדים בני שלוש בקיבוץ 1993 ים, רנית דוקטורט
חינוך,
בר-אילן
השפעתן של שתי תוכניות העשרה לגיל הרך על מיומנויות למידה 1992 ישי, עדה מ.א.
פס, ת"א
הבדלים בחווית האמהות בלינה המשותפת ובלינה המשפחתית בקיבוץ 1993 ישראלי, איריס מ.א.
פס. ת"א
סטריאוטיפים על ערבים בקרב ילדי גן 1993 ישראלי-דינר, גילה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
השפעת האבהות על אישיות הגבר כפונקציה של הקשר בעל-אישה, אב-תינוק 1985 ישראלאשווילי, רות מ.א.
חינוך,
תל-אביב
הקשר בין רכיבים של אימון קולי והוראת שיר, לדיוק בגובה השירה אצל בני4-6. 1995 כהנוביץ, צפורה מ.א. פס.
בר-אילן
תגובות לכאב ותפיסת כאב של נשים בזמן לידה 1987 כספי, זהבה מ.א. פס.
בר-אילן
פרפקציוניזם, קבלה עצמית, דכאון ואיזון אפקטיבי במעבר לאמהות 1994 לב, שירלי מ.א.
פס, ת"א
סגנון קוגניטיבי של ילדים צעירים והשפעתו על פתרון בעיות 1982 לובצקי, עפרה מ.א.
פס. ת"א
אספקטים פסיכולוגיים אצל הגבר בתקופת ההריון של אשתו 1984 להב, יורם מ.א.
חינוך,
ירושלים
השוואה בין אספקטים פסיכו-חברתיים שונים בין הריון בר-סיכון גבוה לעומתהריון נורמלי 1985 לוי, אינה מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
הערכת הגורמים הקשורים עם התפתחות קוגניטיבית של ילדי גן שנולדו במשקלנמוך 1992 לוי, ענת מ.א.
חינוך,
חיפה
בדיקת תפקודים של ילדים בגיל הרך: בדיקת תקפות ומהימנות של שיטה חזותית,לא מילולית 1991 לוי-כהן, מרצדס דוקטורט
פסיכולוגיה
ירושלים
תפקיד האב בגיל הרך: השפעת דפוסי אבהות והיעדר אב על התפתחות הילד בגילהרך 1987 לוי-שיף, רחל מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
בדידות אצל ילדים:גילוייה החיצוניים, האופן בו היא נתפסת על ידי הילדיםוההגנה מפניה. 1983 לזר-קופלר, אתי מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין סגנונות ההתקשרות של נשים הרות לבין תהליך ההתקשרות שלהן לעוברבזמן הריון ראשון 1995 לישיץ, יעל מ.א.
פס. ת"א
דיווחי חלומותיהן של נשים בהריון ראשון 1996 לפידות, ענת מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התפתחות המשחק בגיל הרך בעיר ובקיבוץ- השפעת הסביבה על התפתחות ההיבטיםהקוגניטיבי והחברתי של המשחק בגיל הרך 1990 מאירוביץ, אילת מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הקשר בין עמדתו של הבעל כלפי ההנקה ומעורבותו בה לבין נרקסיסטיות, עמדותכלפי מיניות ותפיסת השד 1997 מדמון, רוני דוקטורט
פס. בר-אילן
תגובות רגשיות של הגבר בתקופת הריונה של אשתו 1987 מוקטה, פנחס מ.א.
חינוך,
חיפה
בדיקת יעילות תוכנית הדרכה להורי פגים, לישפור הקשר אם-פג, שיפור תחושתמסוגלות הורית ושיפור ההתפתחות … 1995 מן, דפנה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
הסתגלות אישית וזוגית של זוגות הסובלים מבעיות פריון כמושפעת מסגנוןההתקשרות והמין וכמשפיעה על כניסה להריון 1996 מנוביץ, רחל מ.א. סיעוד
תל-אביב
השפעת הדרכה סיעודית יחידנית על אמהות לילדים בגיל הרך עם אסטמה 1991 מנלביץ, מרים מ.א.
חינוך, חיפה
יחסי אבות/ילדים שנולדו מהפריה מתורם 1982 מקלר, יוספה דוקטורט
בר-אילן
גורמים אישיותיים וקוגניטיביים בתפיסת ההיווצרות והלידה אצל ילדים 1996 נבו-טלמון, אורלי דוקטורט
ירושלים
היחס בין תנועת עוברים לבין התנהגות יילודים 1985 נוביק, רבקה מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
תושיה נלמדת, סכמה קוגניטיבית ועיבוד אינפורמציה לגבי העצמי ולגבי הזולת 1994 נחמן, קלאודיה רות תקציר דוקטורט
חינוך
בר אילן
השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו והשפעתו על הפעילו הקוגניטיבית של הילדים 1998 ניר-גל, עפרה מ.א. פס.
ירושלים
היבטים פסיכולוגיים בתופעת ההריון הבושש 1986 נשרי, רות מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
השפעת תחושת הלכידות, HARDINESS וסיכון נתפס על רמת החרדה של שנים בהריון העוברות בדיקתאולטראסאונד 1995 סאוקסטליסקיס, לאונל מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
השפעתם של קשיי פוריות על תהליך ה"פירוד-ייחוד" ועל האספקטיםהאמוציונליים שבחווית האמהות סבן, ניצה מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
אוירה משפחתית, עמדות סמכותיות, מתירנות של ההורים והקשר שלהםלאינטליגנציה וליצירתיות של הילד 1988 סופר-דברת, מיכל תקציר הפקולטה לחינוך
אוניברסיטת חיפה
הקשר בין איכות התיווך של המטפלת לבין תגובות רגשיות של פעוטות במסגרת המעון 2000 סטולרסקי, אפרת מ.א. פס.
ירושלים
בדיקת היעילות של התערבות פסיכולוגית היפנוטית לזירוז לידות בוששות 1986 סירקוביץ, אבי מ.א.
ע.סוציאלית,
ירושלים
הריון לא רצוי- היחוסים הסיבתיים הניתנים כהסבר להתנהגות סתירתית, הגורמיםהקשורים בשימוש לקוי באמצעי מניעה, היחס לשירותים בנושאי הפסקת… 1983 סלונים-נבו, ורד מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התמודדות עם הריון בר-סיכון גבוה בתנאי אישפוז ומעקב, לעומת התמודדות עםהריון בר-סיכון נמוך 1990 סלע, רקפת מ.א.
חינוך
תל-אביב
הקשר בין מין הילד לבין מאפייני התנהגות האם במהלך משחק עם ילדה ולאוצרהמילים בשלב החד-מילי 1999 סקאל-ליפקה,
אורלי
דוקטורט.
אוניברסיטת ת"א
גישה רב מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל 2001 עוזיאל-קרל סיגל מ.א.
פס, ת"א
סטריאוטיפים לגבי ערבים בקרב ילדי הגן 1993 עובדיה, גלעד דוקטורט
פס. ת"א
תהליכים פסיכולוגיים וצירים מוקדמים בהריון 1985 עומר, חיים מ.א.
פסיכולוגיה, תל-אביב
השפעת נוכחות הבעל בלידה על הלחץ שחווה היולדת כפונקציה של תכונות אישיותומצב 1987 עזר, אבי מ.א.
פס. חיפה
תקשורת בין אמהות לילדי גן- קשר עם התקשרות בגיל שנה 1998 עציון-קרסו, א. מ.א.
חינוך
בר-אילן
השפעת תכנית התערבות חינוכית לשיפור איכות האינטראקציה אם-ילד על תפקודילדים בגיל הרך. מהות ואחאים בסיכון… 1995 ערד, אורנה מ.א.פס.ת"א ייחוס סיבתיות במצב לחץ אצל ילדים 1988 פדה, רות מ.א. פס.
בר-אילן
אוריינטציה קוגניטיבית, תגובת דחק וכניסה להריון של נשים בטיפול פריון 1989 פדן, דפנה מ.א. פס.ת"א מעורבות הגבר בהריון האישה 1989 פורמן, מירה ד"ר
סוציולוגיה
תל-אביב
חיברות כמרקחה: אינדיבידואליזם וקולקטיביזם במסגרות חינוכיות של הגיל הרך- מחקר אנתרופולוגי 1991 פורמן, מירטה מ.א.
עו"ס, ת"א
דרכי המסירה להורים על לידת תינוק עם מום מולד 1983 פיגלסון, פרידה מ.א.
עו"ס, ת"א
הערכה פסיכו-סוציאלית של נשים המבצעות הפסקת הריון מאוחרת 1992 פידרר-אמוץ, נילי מ.א. חינוך,
חיפה
התפתחות מוטורית ותהליך החיברות בגילאי 4-6 בחינוך הרגיל 1993 פלביאן, היידי מ.א. פס. ת"א המעבר להורות 1987 פלגי-הקר, ענת דוקטורט
פסיכולוגיה,
תל-אביב
עמדות הורים כלפי תפקידם וכלפי תפקיד המטפלות בקיבוץ: לינה משותפת לעומתלינה משפחתית 1992 פלוטניק, רונית מ.א.
פס. ירושלים
התנהגות ריטואלית בגילאים 2-4: האם היא פונקציונלית 1996 פלז, לביאה מ.א.
פס, ת"א
התפתחות קוגניטיבית בהנמקות להתנהגות פרו-חברתית 1993 פלייסיג, פרי מ.א. פס.
בר-אילן
התמדה בטיפולים למניעת לידה מוקדמת וגורמים המשפיעים עליה 1997 פלמור-יפה, רות מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
תחושת רווחה נפשית במשך ההריון והאמהות המוקדמת, כפונקציה של זהות התפקידהמיני וקבלה עצמית של האישה המבכירה 1986 פלמן, יהודית מ.א.
חינוך, ת"א
הבדלים תרבותיים ביצירת טקסטים בהקשרים מובחרים 1988 פרבי,דבורה מ.א.
פס. ת"א
תכנית למניעת חרדת ילדים בעת טיפול שיניים 1982 פרג, שושנה מ.א.
פס. ת"א
CEBUS MONKEY'S UNDRSTANDING OF PHYSICAL CAUSALITY 1994 FREDMAN TAMAR מ.א. פס,
בר-אילן
מיקוד שליטה, יחסי אישה-בעל ויחסי אם-בת כמנבאים דיכאון אחרי לידה 1984 פרז-הירשברג, מיכל מ.א. חינוך,
ת"א
הערכת תכנית ר"ם – תכנית הדרכה ביתית להורים ולילדיהם בני שנה עדשלוש 1994 פרלמן-שטריקס מיכל מ.א.
סיעוד,
תל-אביב
השפעת ציפיות נשים מבכירות מן הלידה על שביעות-רצון, תחושות ועמדות כלפיהלידה 1994 פרלמן, לילי מ.א.
עבודה סוצ.
ירושלים
THE CONDITIONS OF CARE, THE BEHAVIOR OF CAREGIVERS AND THE BEHAVIOR OFCHILDREN IN FAMILY DAY CAREIN ISRAEL 1987 FRANK, NADINE מ.א. עבודה סוציאלית
ירושלים
הקשרים בין התערבויות המטפלות במשפחתונים בזמן אינטראקציות חברתיות,וביטויי יכולת ההתיחסות לזולת של פעוטות 1992 צור,חנה מ.א. פס.
בר-אילן
איפיונים פסיכולוגיים של נשים עם עקרות פסיכוגנית ושל אמהותיהן 1987 צדיק, חנה מ.א. פס.
בר-אילן
אם ואב שותפים בחווית ההריון: מעורבות כתופעה רבתפנים 1989 ציגוריאנסקי,
אינס
מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
TODDLER BEHAVIOR PROBLEMS AMONG THE ARABPOPULATION IN ISRAEL AND THEIR CORRELATION WITH MARITAL DISCORD 1994 KAMEL NAHHAS, FATEN מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין תהליך ההתמודדות של המשתתפים בטיפול ההפריה החוץ-גופית לביןהסתגלותם הרגשית לטיפול והצלחתו מבחינה רפואית 1992 קאופמן-טרול,
עדית
מ.א.
פס. בר-אילן
הריון בסיכון גבוה, התפתחות התינוקות והתמודדות אמהותיהם 1993 קבליס, טליה מ.א.
פסיכולוגיה ת"א
חוזק אגו ותפיסת הנשיות כגורמים הקשורים להריון ואמהות בגיל ההתבגרות 1987 קורן, סלעית מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
השפעות התרופות הניתנות לאם במהלך הלידה על הכשרים הנוירו-התנהגותיים שלהיילוד 1988 קורין, דן מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
אסטרטגיות הדרכה של הורים לילדים בגיל הגן: הקשר עם אפקטיביות של הלמידהועם רמת ההסתגלות הרגשית במשפחה 1996 קליין, מוטי מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
לקראת הורות: ציפיות, עמדות ותפיסות לקראת מצב הורות חדש אצל זוגותישראליים המחכים ללידה או לאימוץ ראשון 1982 קלע, רחל מ.א.
עו"ס
בר-אילן
הקשר בין תפיסת האם את התינוק את תפקידה כאם וההשפעה של התמיכה החברתיתלאחרהריון בר סיכון אורגני גבוה 1988 קנטור, בלה מ.א.
פס. ת"א
השפעת נוכחות הגבר בתהליך הלידה על "משבר הלידה" שלו 1983 קריצמן, שרה מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
המשכיות סגנונות ה- ATTACHMENT מילדות לבגרות אצל בני קיבוצים עם סידורי לינה משותפת מול בניקיבוצים עם סידורי לינה משפחתית 1992 קרש-וודיס, נאוה מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין סגנון התקשרות של אבות לבין התמודדות, הסתגלות ותפקוד הוריבמעבר להורות 1996 קרשטיין, א מ.א. ת"א
מדעי הרוח
תבנית דיאלוג בשיר הסיפורי ובסיפור לגיל הרך 1988 רביד, רות מ.א.
פסיכולוגיה,
תל-אביב
הסתגלות במשך ההריון ולאחר הלידה כפונקציית ידיעת מין העובר במהלך ההריוןותכונות אישיות 1985 רבינוביץ, דורית מ.א.
פסכולוגיה
ת"א /ב.אילן
הקשר בין לחץ אימהי לבין נטיית האם לשימוש בכוח פיזי כלפי ילדה בתנאיתמיכה חברתית שונים 1987 רום-קיזמן דוקטורט,
פסיכולוגיה
תל-אביב
BELIEFS ABOUT FALSE BELIEFS UNDERSTANDING MENTAL STATES IN NORMAL ANDABNORMAL DEVELOPMENT 1993 ROTH, DANIEL מ.א.
פסיכולוגיה
תל-אביב
יחסי סבים-נכדים מנקודת מבטם של נכדים ממשפחות גרושות ומשפחות בקורת 1989 ריטבלט, שלומית מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
תחושת קוהרנטיות, תמיכה חברתית ומידת הנכונות להשמה חוץ-ביתית אצל הוריםלילדים רכים עם נכות התפתחותית 1991 רעיף-סמולנסקי רות מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
הקשר בין מידת הלחץ הנחווה סביב לידת הילד הראשון ומשאבי ההתמודדותהזוגיים לבין מצוקתם הנפשית של בני הזוג 1986 שובל, גדעון מ.א.
פסיכולוגיה,
בר-אילן
התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים שנולדו לאחר הפרייה חוץ גופית בגילאי ביתהספר 1996 שחר,-גרינולד, נורית מ.א.
פסיכולוגיה
ירושלים
משתנים פסיכו-חברתיים וזיקתם לחווית לידה ולקשיים אוביקטיביים בלידה 1986 שלזינגר, אבנר מ.א.
פסיכולוגיה,
חיפה
ציות ואי ציות אצל ילדי קיבוץ בני שלוש לאמא ולמטפלת:
"גישת הנרטיב"
1996 שליאר, יורם מ.א.
פס, ת"א
תופעת המובדלות ודפוסי הקשר בין אחים ובין תאומים 1986 שניר, רחל מ.א.
פסיכולוגיה
בר-אילן
הקשר בין סגנון ההתקשרות של היחיד למערכת המשפחתית החדשה שהוא בונה 1992 שעל, ש. מ.א.
עו"ס.
בר-אילן
הקשר בין מידת המסורתיות של תפקיד נשי, תפקיד אמהות ותפקיד עבודה אצל אםעובדת לבין אורך חופשת הלידה שלה 1988 שפי, רבקה מ.א.
פס. ירושלים
הקשר בין חרדה בזמן הריון לבין הופעת צירים מוקדמים 1993 שקל, עירית מ.א.
פסיכולוגיה,
ירושלים
מאין באים תינוקות לעולם- האינפורמציה הניתנת ע"י אבות ואמהותלילדיהם בנושא הריון ולידה 1983 שראל, דני
Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
תגיות: ,

כתוב / כתבי תגובה (רצוי!)
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

 • להרשמה לעדכנים במייל, מלאו את פרטיכם בטופס הבא

  captcha