"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

פעילות דיגיטלית של ילדי גן  בימי קורונה

משבר הקורונה הביא עמו שינוי מהותי בסדר היום ובשגרת החיים של משפחות בארץ ובעולם. במחקר זה ביקשנו לבחון את הסביבה האוריינית דיגיטלית בה חיים ילדי גן בישראל, בימי קורונה כמו גם תדירותה של הפעילות הדיגיטלית העצמאית של הילד בביתו, מידת המעורבות של ההורה בבחירת התכנים הדיגיטליים עבור ילדו, והעידוד לשימוש באמצעים דיגיטליים המצויים בבית.  מחקר דומה, אשר בחן מאפיינים של פעילות דיגיטלית בבתים ישמש עבורנו מקור להתייחסות והשוואה אל ימי שגרה של ילדי גן

למידה בסביבת אינטרנט בגיל הרך

ד"ר עפרה ניר-גל וד"ר טליה נור טוענות כי האינטרנט עשוי לזמן לילדים, כולל לילדים בגיל הרך, הרבה הזדמנויות חינוכיות. במחקר המובא כאן מטרתן היתה לבדוק כיצד ילדים בגיל הרך משתמשים באינטרנט ומה הפוטנציאל הגלום בשימושי האינטרנט עבור הילדים.

השימוש במחשב בגיל הרך בתיווך מבוגר או בלעדיו לקידום פעילותם הקוגניטיבית של הילדים

ד"ר עפרה ניר-גל ופרופ' פנינה קליין בדקו במחקרן את השפעת סוגים שונים של הנחית מבוגר על פעילותם הקוגניטיבית של ילדים בגיל הרך המשתמשים במחשב. הן מצאו כי ילדים אשר נחשפו לפעילות בהנחיה ותיווך מבוגר שיפרו את רמת תיפקודם במדדים הקוגניטיביים.