"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

אל תכה, זה לא יפה

תפקידם של ההורים טוענת המחברת לשמש מודל ראוי לילדים באופן בו הם מתקשים עם הסביבה. דפוסי תקשורות נלמדים בבית במסגרת החינוכית ועלינו לתת את הדעת על כך.

שינוי בהתנהגות הילד ע"י שימוש בשפת הגי'רף

במאמר זה מתייחסת המחברת לחשיבות יישום תוכנית "מפתחות הקסם" המבוססת על המודל של שפת הג'ירף במערכת החינוך. בתוכנית הילדים לומדים תקשורת אפקטיבית עם הסובבים אותם, לפתח מוקד שליטה פנימי, לרכוש מיומנויות לזיהוי רגשות וצרכים וכן מיומנויות הקשבה ואמפתיה.

שפת הגי'רף בגן הילדים- שלב העובדות-השלב הראשוני

מטרת לימוד שפת הגי'רף היא לפתח יכולת ראייה לטווח ארוך והתחשבות בצרכיו של האחר. התכנית מבקשת ללמד ילדים תקשורת אפקטיבית עם הסובבים אותם, לפתח מוקד שליטה פנימי, לרכוש מיומנויות לזיהוי רגשות וצרכים וכן מיומנויות הקשבה ואמפתיה וללמוד דרכים לפתרון קונפליקטים.

שפת הג'ירף"מפתחות הקסם"

התוכנית "מפתחות הקסם" מבוססת על "שפת הג'ירף", שהיא שפה משותפת שהילדים לומדים להשתמש בה ביחסיהם עם עמיתים. התכנית מבקשת ללמד ילדים תקשורת יעילה עם הסובבים אותם דרך פיתוח המיומנויות לניהול דיאלוג, לשימוש בסמכות,למתן משוב, ולניהול רגשי.

הקשר בין התכנית "שפת הג'ירף" בגני הילדים לבין רמת התוקפנות והאינטליגנציה הרגשית של הילדים

תקציר עבודת המסטר של ליאת עזר העוסקת בקשר בין התכנית "שפת הגי'רף" בגני הילדים לבין רמת התוקפנות והאינטלגינציה הרגשית של הילדים בגן. המחקר שם דגש על הגורמים להתנהגות אלימה, ומה ניתן לעשות כדי למנוע אלימות בגן.