"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

מרים רות הסופרת ואשת החינוך

מרים רות הסופרת ואשת החינוך ,הייתה מעמודי התווך של ספרות הילדים בישראל . היא התגוררה בקיבוץ שער הגולן בו שמשה כגננת שנים רבות, ההבנה שלה את הילדים ושפתם באה לידי ביטוי הן בתפיסתה את תורתה הגן והן בספרי הילדים שחברה. על תרומתה לספרות הילדים בישראל זכתה להכרה בארץ ובחו"ל.

הגלוי והסמוי בספרות הילדים העברית לגיל הרך כביטוי לבעיות יסוד בחברה הישראלית

ד"ר שמעונה פוגל במאמר זה רוצה להראות כיצד משקפת ספרות הילדים הקלאסית לגיל הרך בעיות יסוד בחברה הישראלית היהודית. זהו המסע היהודי-ישראלי לחיפוש מולדת, מסע העקירה, מסע של קיבוץ גלויות , מסע של חיפוש זהות עצמית ומסע העוסק בחלום ושברו.

למוסקבה? למצרים? או לירושלים? – לברור מהותו של המפוזר ביצירה "המפוזר מכפר אז"ר" במקור ובתרגום.

ד"ר שמעונה פוגל במאמר זה עוסקת ביצירה "המפוזר מכפר עזר" , שנכתבה במקור על-ידי סמואיל יעקבלביץ מרשק, משורר ילדים בברית המועצות, ובהשוואת המקור לתרגומיה של לאה גולדברג ליצירה זו.

הדימוי של המשפחה וסיפור שלגייה

ד"ר שמעונה פוגל באמצעות הסיפור של שלגיה בוחנת את הפוזיציה של האם במשפחה דרך שתי דמויות האם שלה. היא רואה בשלגיה מורדת במודל זה בעזרת הנסיך שתומך בה, גורם לה להכיר בנשיותה הפנימית ומאפשר לה לפתח יחסי זוגיות הרמוניים המבוססים, על תקשורת טובה.

גלגולה של האישה השוכנת במים- פרשנות מחודשת ל"בת-הים הקטנה" ול"נימפת-המים"

ד"ר שמעונה פוגל במאמרה זה מציגה את דמותה של בת הים הקטנה כדמות פנטסטית, ולא מציאותית, המזמינה פרשנויות שונות ומאפשרת להציג אותה כסמל. המחברת מציגה את הסמלים השונים של דמות האישה השוכנת במים, מההיבט הביוגרפי, הספרותי, החברתי והפסיכולוגי.

אודות ספריית פיג'מה

המאמר מציג את תוכנית "ספריית פיג'מה" .התוכנית שמטרתה להנחיל אהבה לתרבות היהודית ולערכיה באמצעות ספרים. התוכנית מעניקה מדי חודש לאלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות היהודית ולצדם הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם.

שפה, ספר וספרייה

דר' קרן לוי מציגה במאמר זה את הפרוייקט לטיפוח אוריינות באמצעות ספרי ילדים מאוירים בחטיבה הצעירה בקצרין. מטרות הפרויקט היו לשפר את יכולתם של הילדים להתמודד עם טקסטים לצורך הנאה, למידה וביטוי בע"פ ובכתב, וכן טיפוח אהבת הקריאה.

בעלי חיים הנכנסים למיטת הילד כהשתקפות של תפיסת החברה הישראלית את עצמה

ד"ר שמעונה פוגל עוסקת בתפקידם של בעלי החיים בשירי הערש , כמשקפים את תפיסת העולם של החברה לאותה עת. היא סוקרת את הספרות העברית מביאליק עד ימנו, במעבר מדימוי הגדי בשירי הערש לנמר, מעבר מהיהודי כקרובן ונרדף, לנמר בעל הכוח הפיזי.

טיילנו בפריז וזה היה מזמן, אני, אדל, וסימון הקטן

ד"ר תור ר. גונן במאמרה בחרה לעסוק דווקא בספרי הילדים הדחויים או כפי שהיא מכנה אותם "סלון הדחויים".לטענתה ספרים רבים נדחו מסיבות כמו: חוסר חשיפה, תאגידים ועוד. התייחסות זו נכתבת כדי שגורלו של הספר "אדל וסימון" יהיה שונה.