"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

למידה בסביבת אינטרנט בגיל הרך

ד"ר עפרה ניר-גל וד"ר טליה נור

מתוך: ניר-גל, ע' ונור, ט' (2001). למידה בסביבת אינטרנט בגני הילדים – דוח מחקר.
ת"א: מכון מופ"ת והמכללה האקדמית לחינוך אחוה.

האינטרנט עשוי לזמן לילדים, כולל לילדים בגיל הרך, הרבה הזדמנויות חינוכיות, שטרם נחקרו דיין, ובכללן: מיגוון של הזדמנויות למידה העשויות להגביר את יכולותיהם בפתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות, יצירתיות, כישורי שפה, ידע, אינטגרציה של מידע, כישורי חקר, כישורים חברתיים ודימוי עצמי (2000 Haugland,).

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק כיצד ילדים בגיל הרך משתמשים באינטרנט ומה הפוטנציאל הגלום בשימושי האינטרנט עבור הילדים. במחקר נבדקו שתי סביבות למידה באינטרנט: הסביבה ה"אוניברסלית" של ה-Web, כשהניווט נעשה באמצעות דפדפן; והסביבה ה"מותאמת" של ה-Web, המעוצבת בהתאמה ליכולות הילדים בגיל הרך ולרמתם באמצעות מערכת TriPex (פיקו).

במחקר נטלו חלק 20 ילדי גן חובה וטרום חובה. כלי המחקר כללו תצפיות, ריאיונות ודיווחי סטודנטיות שהדריכו את הילדים בפעילויות האינטרנט. מממצאי המחקר נראה כי ילדים בגיל הרך שפעלו בסביבת אינטרנט “מותאמת”, גילו שליטה טובה יותר בשימוש בממשקי האינטרנט והתמצאו טוב יותר בסביבת האינטרנט בהשואה לפעילותם בסביבת אינטרנט “אוניברסלית”.
עם זאת נראה, שלא כל שימושי האינטרנט מהווים פעילויות למידה משמעותיות עבור הילדים בגיל הרך. מהממצאים עולה שהשימוש באינטרנט "כמקור מידע" היה משמעותי עבור הילדים. כלומר פעילות מודרכת באינטרנט במידע רלוונטי עבורם המוצג באמצעי מולטימדיה שונים, כגון: אנימציה, גרפיקה, צליל וטקסט, לצד הלמידה במוחש מעצמים "אמיתיים" – מזמנת למידה משמעותית והבניית הידע של הלומד
בגיל הרך. לעומת זאת נראה, שהשימוש באינטרנט לצורך "תקשורת עם ילדים-עמיתים רחוקים", אינו משמעותי עבור הילדים בגיל הרך. ילדים צעירים מפתחים יכולות חברתיות תוך כדי עיסוק אמיתי, פנים אל פנים, עם חברים בפעולות גומלין מוחשיות אמיתיות ((Edwards & Ramsey, 1986, בעוד ותקשורת עם עמיתים רחוקים באמצעות האינטרנט אינה עונה לדרישה זו.
מממצאי המחקר הנוכחי נראה גם, כי תיווך מבוגר בסביבה הלימודית המתוקשבת לגיל הרך תרם ללמידה משמעותית של הילדים.

המסקנה המתבקשת ממכלול נתוני המחקר היא, שה"סביבה המותאמת" מאפשרת לילדים שליטה טכנית-תפעולית באינטרנט, לצד הגנה מסכנות האינטרנט ומפגעיו. אך בכך לא די. כדי שתהיה זו סביבה תורמת עבור הילדים, יש להבנות את שימושי האינטרנט בתכנית הלימודים ולצד הלמידה במוחש, זאת בהתאמה לצרכיהם של הילדים ולרמתם. בנוסף, מימצאי המחקר מעידים על כך שסביבה התפתחותית כזו המתאימה לילדים בגיל הרך מהווה אולי תנאי הכרחי, אך בודאי לא תנאי מספיק, כדי שהפעילות באינטרנט תזמן למידה משמעותית עבור הילדים. תנאי חשוב נוסף לניצול פוטנציאל האינטרנט לללמידה משמעותית ולהתפתחות הילד בגיל הרך, הוא שילוב של תיווך מורה/מבוגר בפעילות האינטרנטית של הילד.

תודה מיוחדת לסטודנטיות בהתמחות מחשבים לגיל הרך במכללת אחוה, לגננת ולילדי הגן החביבים שתרמו יותר מכל לניסוי זה.

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה