"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

הצעה לקוד אתיקה לעובדי הגיל הרך בישראל

איריס צדוק

תלמידה לדוקטורט בתכנית שוורץ, האוניברסיטה העברית , ירושלים

פורסם ב"הד הגן" , רבעון לחינוך בגיל הרך , 1998.

הצעה זו מבוססת על הקודים האתיים של NAEYC ושל פרופסיות אחרות במדעי החברה, תוך התאמה למציאות הישראלית ולמאפייני מסגרות לגיל הרך בארץ.

מי שמעוניין להחליף דעות/רעיונות בעניין זה מוזמן ליצור קשר עם איריס צדוק בכתובת דוא"ל: iris99@bezeqint.net

העקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת עבודתם של עובדי הגיל הרך:
• הכרה בחשיבות הרבה שיש לתקופת הילדות.
• הכרה בכך שעבודה מיומנת ואיכותית מתבססת על גופי ידע מוגדרים.
• הכרה בחשיבות הרבה של הקשר בין הילד למשפחתו ותמיכה בקשר זה.
• הכרה בכך שיש להבין את הילד בקונטקסט המשפחה, התרבות והחברה בה הוא חי.
• כיבוד הייחוד והערך שיש לכל אינדיבידואל.
• שאיפה למתן עזרה לילדים ולמבוגרים למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם בהתבסס על יושר, אמון, כבוד והתייחסות חיובית.

חלק ראשון: אחריות אתית לילדים
אחריות עובדי הגיל הרך היא בסיפוק סביבה בטוחה, בריאה, מזינה ומגיבה לילד. עובדי הגיל הרך מחויבים לתמוך בהתפתחות הילד על ידי התייחסות להבדלים אינדיבידואליים, על ידי סיפוק התנאים לחיות ולפעול תוך שיתוף פעולה ועל ידי העלאת הערכתם העצמית.
אידיאלים:
• לאפשר שוויון הזדמנויות בקיום חיים חופשיים ממחסור, המאפשרים ומקדמים יחסי גומלין חיוביים בין האדם לבין זולתו.
• להכיר את בסיס הידע של חינוך ילדים ולהתמיד בלמידה והעמקת ידע זה על ידי SERVICE IN.
• לבסס תכניות על ידע עדכני בענף של התפתחות הילד וענפים קשורים.
• להכיר ולכבד את הייחוד של כל ילד ואת רגישויותיו.
• ליצור ולשמור על סביבה בטוחה ובריאה המסייעת להתפתחות החברתית, הרגשית, האינטלקטואלית והפיזית של הילד, ושמכבדת אותו ואת תרומתו.
• לתמוך בזכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתכניות לגיל הרך, בהתבסס על יכולתם.
עקרונות:
• מעל לכל, אין להזיק לילדים. אין לקחת חלק בתכניות אשר אינן מכבדות את הילד, מסוכנות או מזיקות מבחינה פיזית או נפשית. עיקרון זה עומד מעל כל עיקרון אחר בקוד האתי.
• אין לקחת חלק באפליה על בסיס גזע, מין, דת, השתייכות לאומית, מעמד, התנהגות או אמונות של ההורים.
• על עובד הגיל הרך לפעול לקידום האינטגרציה של ילדים ממוצא עדתי ואתני שונה.
• יש לשתף ולערב אנשים בעלי ידע מקצועי רלוונטי, בהחלטות הקשורות לילד.

• במקרה שילד אינו נתרם מהתכנית, למרות מאמצים רבים, יש ליידע את ההורים בנוגע לכך ולהציע להם עזרה במציאת מסגרת מתאימה יותר.
• על עובד הגיל הרך להכיר את הסימפטומים של התעללות והזנחה ולהכיר את ההליכים הקהילתיים ואת הנורמות המשפטיות המגנות על הילד מפני התעללות והזנחה.
• אם נודע לעובד הגיל הרך על אדם אחר שחושד כי קיימת התעללות, יש לעמוד על כך שאותו אדם נוקט בפעולה רלוונטית שמטרתה להגן על הילד.
• כשקיימת עדות להתעללות והזנחה, יש לדווח עליה לסוכן הרלוונטי בקהילה ולעקוב אחרי הנעשה, במטרה לוודא שיש המשך לטיפול. אם הדבר אפשרי, יש לעדכן את ההורים.
• כשסוכנות כלשהי, שמטרתה להגן על הילד מפני הזנחה והתעללות נכשלת במתן השירות, יש להכיר באחריות האתית של עובדי הגיל הרך לדאוג לשיפור מתן שירות זה.
• כשקיימת עדות על מסגרת בה ילדים נמצאים בסכנת בטיחות או בריאות, על עובד הגיל הרך ליידע את הגוף הרלוונטי על כך.

חלק שני: אחריות אתית כלפי משפחות
יש לתת חשיבות ראשונה במעלה לשיתוף פעולה בין המשפחה לבין המסגרת החוץ ביתית.
אידיאלים:
• יש לכבד את ערכי המשפחה בתחום גידול הילדים ואת זכותם של בני המשפחה או האפוטרופוס של הילד להכריע בעניינים הקשורים אליו.
• יש לפתח יחסים של אמון הדדי עם משפחות אשר להן מוענקים השירותים. יש לשרת את המשפחות במסירות ובנחישות ותוך יישום מרבי של המיומנות והכישורים המקצועיים.
• בתמיכה במשפחה, יש להכיר בכוחה וביכולותיה.
• יש לכבד כל משפחה, תרבותה, מנהגיה ואמונתה.
• יש לנהוג ברגישות כלפי מבנים שונים של משפחות.
• יש לסייע ביד ההורים לשפר את הבנתם את ילדם ואת מיומנותם כהורים.
• יש לקחת חלק במערכת תומכת להורים על ידי מתן אפשרות להתייעץ עם אנשי צוות ועם משפחות אחרות.
עקרונות:
• אין למנוע מבני משפחה להגיע ולהיכנס לכיתה בה לומד ילדם.
• אין למנוע מילד הצטרפות למסגרת בשל התרבות או המבנה של משפחתו.
• השכר שתשלם משפחה לעובד הגיל הרך עבור השרות אותו הוא מספק יהיה הוגן, סביר ומתחשב.
• על עובד הגיל הרך לספק ללקוחותיו מידע הולם, מדויק ומלא על היקף השירותים העומדים לרשותם, על אופיים ומהותם. כמו כן, עליו ליידע את המשפחות אודות פילוסופיית התכנית, מדיניותה וכישורים מקצועיים של העובדים. מסמכים המתארים את מדיניות השירות צריכים להיות נגישים לעובדים ולמשפחות.
• על עובד הגיל הרך ליידע את ההורים בהחלטות על מדיניות ובהחלטות אחרות הקשורות לילדם ולשתף אותם כשאפשר.
• יש ליידע את ההורים על תאונות בהן מעורבים ילדם, מחלות, מגפות או אירועים אחרים המעמידים את ילדם בסכנה פסיכולוגית.
• על עובד הגיל הרך להשיג את הסכמת ההורים לתצפית על ילדם או להקלטה או לצילום שלו ולוודא שהמשפחה מבינה למה היא נותנת את הסכמתה. עובד הגיל הרך לא יאפשר השתתפות של ילד במחקר שעלול לעכב את התפתחותו או להפריע לחינוכו.
• עובד הגיל הרך לא ינצל יחסים עם משפחות למטרות פרטיות ולא יפתח מערכת יחסים עם חברי משפחה באופן שעלול לפגוע בעבודתו עם ילדים.
• חשיפת תיקים של ילדים ומידע עליהם תיעשה רק במטרה לקדם את טובת הילד ומחייבת אישור ההורים או בית המשפט על הסרת הסודיות (למעט מקרי התעללות והזנחה).
• עובד הגיל הרך ישמור על סודיות ויכבד את הזכות לפרטיות של המשפחה. העובד ימסור לאחרים מידע על המשפחה רק כאשר החוק או הנסיבות יחייבו זאת. כשקיים חשש לרווחת הילד, יחשוף העובד מידע חסוי לסוכנים חברתיים ואנשי מקצוע שעשויים להילחם לטובת האינטרסים של הילד.
• במצב בו חברי המשפחה נמצאים בקונפליקט, על עובד הגיל הרך לעבוד בפתיחות ולחלוק תצפיות על הילד כדי לעזור לצדדים המעורבים לעשות החלטות נחוצות. עליו להימנע מייעוץ חד צדדי.
• על עובד הגיל הרך להכיר ולהשתמש במקורות קהילתיים ושירותים מקצועיים כדי לתמוך במשפחה. אחרי הפניית משפחה למקור כזה, יש לעקוב ולהבטיח שהשירותים הנצרכים אכן מסופקים.

חלק שלישי: אחריות אתית כלפי קולגות
במקום עבודה ישנה חשיבות לסיפוק מקצועי ולמגעי גומלין חיוביים בין העובדים. בתחום זה האחריות היא בראש ובראשונה לאפשר מקום עבודה פרודוקטיבי ולהתחשב בצרכים מקצועיים.

אחריות כלפי עמיתים (מושג זה כולל גם סטודנטים בהכשרה מעשית)
אידיאלים:
• יש לייסד יחסי אמון ושיתוף פעולה עם עמיתים ולשמור על יחסים אלו.
• יש לחלוק במידע ובמקורותיו עם עמיתים.
• יש לתמוך בעמיתים בהכרת צורכיהם המקצועיים והתפתחותם המקצועית.
• יש להעניק לעמיתים הכרה על הישגים מקצועיים.
עקרונות:
• עובד הגיל הרך יתייחס לעמיתיו בכבוד, באדיבות, בהגינות ובתום לב.
• עליו לנהוג ברגישות בייחוס תכונות אישיות או מקצועיות לעמיתים. על הצהרות להתבסס על מידע מהימן ורלוונטי לאינטרס הילדים והתכנית.
• כשעבודתו המקצועית של עמית מוטלת בספק, על עובד הגיל הרך ליידע אותו על תוכן דאגתו ולנסות לפתור את העניין תוך כדי שיתוף.
• על העובד לבקש ייעוץ מקצועי כאשר שיקולים מקצועיים מהותיים מחייבים פתרון קונפליקטים שיש לו עם עמיתים.
• על העובד לשתף פעולה עם עמיתים לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים.
• עובד לא ישמיץ עמיתיו או ארגונים המספקים שירות לגיל הרך, בין אם לצרכיי פרסום ובין אם שלא.

אחריות כלפי מעסיקים
אידיאלים:
• לסייע בסיפוק שירות איכותי ביותר.
• לשמור על נאמנות לתכנים ולשמה הטוב של התכנית.

עקרונות:
• כשעובד הגיל הרך אינו מסכים למדיניות התכנית עליו לפעול בתוך הארגון, תוך כדי מתן ביקורת בונה.
• העובד חייב לגלות נאמנות להתחייבויות כלפי הארגון בו הוא עובד, כלפי המעסיק וכלפי קוד האתיקה.
• על עובד הגיל הרך לשמור על נאמנות לארגון ולמנהליו כשמדברים עליהם וכשמביעים דעה אישית.

אחריות כלפי מועסקים
אידיאלים:
• על העובד לפעול לקיום תנאי עבודה שיאפשרו לשאר העובדים ביצוע מקצועי ואתי של עבודתם. בנוסף, עליו לעודד מדיניות ותנאי עבודה המטפחים יכולת והערכה עצמית של חברי הצוות.
• יש ליצור אקלים של אמון שיאפשר לצוות לדבר ולפעול לטובת האינטרסים של הילדים, המשפחות וכל הענף של החינוך בגיל הרך.
• יש לחתור להבטחת הכנסתם של העובדים לתועלת ילדים בגיל הרך.
עקרונות:
• על המעסיק לקבוע מסגרת ברורה ומפורשת למערכת היחסים המקצועיים בינו לבין למועסק.
• בהחלטות הקשורות לילדים ולתכניות, עליו לייעל את המיומנות, הניסיון והמומחיות של חברי הצוות.
• עובד הגיל הרך יעסיק עובדים אחרים ויעריך ביצועיהם של עובדים אחרים ללא משוא פנים ועל פי קני מידה ברורים וגלויים.
• על עובד הגיל הרך לפתח מדיניות כתובה וברורה המגדירה את הסטנדרטים להתנהגות של העובדים בתכנית, ואם ניתן, לפרט את כללי ההתנהגות המצופים מהעובדים מחוץ למקום העבודה.
על כל עובד חדש להכיר מדיניות זו, ועליה להיות נגישה לעיון חוזר של העובדים.
• לעובד שמודח צריכה להיות ברורה סיבת הדחתו. הצידוק צריך להיות מבוסס על עדות לגבי התנהגות לא הולמת.
• בעת הערכה ומתן המלצות, על השיפוט להתבסס על עובדות ולהיות רלוונטי לאינטרסים של הילד ושל התכנית. חשוב להקפיד על כך שההערכה תהיה גלוייה, ולאפשר ביטוי גם להערכה עצמית של המוערך.
• על העסקה וקידום עובדים להתבסס על הישגי האדם, על יכולותיו ועל הערכת המידה בה יהיה אחראי בעבודתו.
• בקידום עובדים והעסקתם, יש להימנע מאפליה המבוססת על גזע, דת מין, לאום, נכות ומין.

חלק רביעי: אחריות אתית כלפי הקהילה והחברה
תכניות לגיל הרך פועלות בקונטקסט קהילתי המורכב ממשפחות וממוסדות שדואגים לטובתו של הילד. אחריות עובדי הגיל הרך לקהילה היא לספק תכניות לפי צרכיה ולשתף פעולה עם סוכנים ואנשי מקצוע השותפים באחריות לילדים.
אידיאלים:
• לספק לקהילה תכניות איכותיות המותאמות לתרבותה.
• לפעול לשיתוף פעולה בין סוכנים ואנשי מקצוע שעוסקים ברווחת ילדים צעירים, משפחותיהם ומוריהם.
• לעבוד תוך כדי חינוך, מחקר וייעוץ למען עולם בטוח בו כל הילדים ניזונים, מוגנים ומטופחים.
• לעבוד תוך חינוך, מחקר וייעוץ למען חברה בה קיימת אפשרות בפני כל הילדים הצעירים לקחת חלק בתכניות איכותיות.
• לשפר ידע על הבנת ילדים קטנים וצורכיהם.
• לפעול למען הכרה חברתית של זכויות הילד וקבלה חברתית גדולה של אחריות לשלומם.
• לתמוך במדיניות ובחוקים שמשפרים מצבם של ילדים ומשפחותיהם, להתנגד לאלה שאינם כאלה ולשתף פעולה בין יחידים למען מטרות אלה.
• להעמיק את ההתפתחות המקצועית של אנשי המקצוע בענף הגיל הרך ולחזק את המחויבות בהבנת ערכיו הבסיסיים של הקוד האתי.
עקרונות:
• עובד הגיל הרך לא יתעלם מכל ביטוי של אפליה על בסיס גזע, צבע, מוצא לאומי, דת, מין, גיל, העדפה מינית, מצב משפחתי, השקפה פוליטית, מגבלה נפשית או פיזית או כל אפליה אחרת.
• על עובד הגיל הרך להיות אובייקטיבי בדיווח על הידע אשר עליו מתבססת עבודתו בתכנית.
• על עובד הגיל הרך להיוועץ באנשי מקצוע, כל אימת שייעוץ זה יהיה לטובת הילד או משפחתו. כמו כן, על העובד לשתף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים העובדים עם ילדים ועם משפחותיהם.
• עובד הגיל הרך לא יעסיק או ימליץ על העסקת אדם אשר אינו מתאים למישרה.
• עובד הגיל הרך לא ייקח חלק בתכנית אשר אינה עולה בקנה אחד עם חקיקה המגנה על ילדים.
• כשעובד עד לכך שתכנית מפרה חוקים המגנים על ילדים, עליו לדווח על כך לאדם האחראי על התכנית. במידת הצורך יש לדווח לרשויות המתאימות.
• כשקיימת עדות על כך שסוכנות או איש מקצוע האחראי על סיפוק השירות לילדים, משפחותיהם או מוריהם נכשל במילוי מחויבותו, יש לראות בדיווח לרשות המתאימה או לציבור אחריות אתית ולהתריע על כך.
חלק חמישי: אחריות אתית כלפי המקצוע
קיימת חשיבות רבה לקידום המקצוע ותדמיתו.
אידיאלים:
• עובד הגיל הרך יקדיש מזמנו ומיכולותיו המקצועיות לקידום המקצוע ולהגנה עליו.
• עובד הגיל הרך יהיה אחראי לביצוע עבודתו בצורה הטובה ביותר.
• עובד הגיל הרך ייקח על עצמו אחריות להרחבת הידע הקשור לעבודתו המקצועית ולפיתוחו.
עקרונות:
• עובד הגיל הרך יתחייב לקבל עבודה ולהתמיד בה רק כאשר ההכשרה שקיבל מתאימה למקום עבודה זה, ורק כאשר שיטות העבודה של המקום, מדיניותו ותנאי העבודה בו מאפשרים לו לנהוג לפי כללי האתיקה המקצועית.
• עובד הגיל הרך יבסס את עבודתו על הכרות עם ידע מקצועי רלוונטי.
• על עובד הגיל הרך לתמוך בכל מדיניות שיעודה הוא קידום המקצוע ותדמיתו.
• על העובד להציג מידע מדויק אודות המקצוע והעוסקים בו.
• עובד הגיל הרך יפעל למניעת עיסוק בלתי מורשה או בלתי מוסמך במקצוע.
• עובד הגיל הרך יתריע בכל מקרה של פגיעה או הפרה של כללי האתיקה.

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה