"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

ביבליותרפיה לילדים עם הפרעת חרדה על ידי הוריהם

מאת: רונלד כפי, מרי אבוט, היידי לינהם

Journal of Consulting and Clinical Psychology ,2006 vol.74 no.3 p.p. 436-444

הפרעת החרדה היא אחת ממחלות הנפש הנפוצות בקרב ילדים. בגלל שכיחותה היא מהווה עומס על מערכת הבריאות הציבורית. מה גם שנתונים מחקריים מצביעים על כך שהפרעת חרדה בילדות היא גורם סיכון להפרעות בגיל ההתבגרות (לסט ושות' 1996 ,פיין ושות' 1998 , וייסמן ושות' 1999 ).

בשנים האחרונות הופעלה בארצות הברית מערכת טיפולית במסגרת ציבורית לטיפול בבעיה בדרך המסורתית והיא רשמה הצלחות רבות, אלא שבטכניקה זו נזקקים הילדים ל 10-20 מפגשים פנים אל פנים, ולכן רשימת ההמתנה היא ארוכה.

חלופה לטיפול המסורתי הנבדקת לאחרונה היא שיטת העזרה העצמית, לפיה המטופלים יכולים לעזור לעצמם באמצעות סרטי הדרכה בוידאו, תוכניות במחשב, אבל בעיקר באמצעות חומרים כתובים כלומר ביבליותרפיה.

במחקרים על דיכאון, הפרעות אכילה, ומגוון של הפרעות חרדה בקרב מבוגרים השיטה פועלת בהצלחה (לאוב ושות' 2000 , מקנדרי-סמית ושות' 2003 ). הבעיה היא איך לשמר את המוטיבציה אצל המטופלים בתוכניות ארוכות טווח. ולכן בחלק מהתוכניות שולבו התערבויות של המטפלים. מחקרים על הפרעת חרדה מצאו שהתערבות המטפל השפיעה על מידת ההצלחה של המטופל (מארס, 1995 ).

את העובדה שילדים גדלים בסביבת מבוגרים אחרים,  לרוב הורים,  ניתן לנצל כדי לבנות עבורם תוכנית טיפול באמצעות ביבליותרפיה, ולהשתמש בה כגורם המעורר בילד מוטיבציה להמשיך בטיפול.

להדרכה הניתנת להורים כיצד להשתמש בביבליותרפיה על מנת להתמודד עם בעיות של ילדים יש יתרונות רבים :

א.      להורים מידע אישי על תפקודי הילד בתחומים השונים

ב.      הילדים בדרך כלל ביססו אימון בהורים

ג.       להורים יש מרחק מסוים מהבעיה אותה חווה הילד

ד.      הם יותר זמינים לילד מאשר המטפל

מצד שני טיפול ביבליותרפי בילד באמצעות ההורים יכול להיות בעייתי :

א.      יתכן וההורה אינו רחוק מהבעיה אלה חלק ממנה

ב.      לחצים ביחסי הורה ילד עשויים לגרום לילד לאבד את אמונו בהורה 

ג.       להורים חסרים הידע וההשכלה של המטפלים

למרות ההבטחה הקיימת בטיפול ביבליותרפי במבוגרים וילדים, נערכו מחקרים מעטים בשימוש בשיטה, והמעט שנעשה לא בדק את השימוש בביבליותרפיה אצל ילדים עם הפרעת חרדה.

מטרת המחקר שלפנינו היה לבדוק שימוש בכלי הביבליותרפי ע"י ההורים עם ילדיהם הסובלים מהפרעות חרדה שונות, עם שימת דגש על ילדים צעירים.

שיטת המחקר

המשתתפים : נבחרו 267 ילדים שעמדו בקריטריונים של הפרעת חרדה (על פי מבחן ה- DSM 4).  נבחר מדגם גדול כדי להבטיח שבכל קטגוריה של ה- DSM יהיו לפחות 53 משתתפים. האבחנות נעשו ע"י בוגרי פסיכולוגיה קלינית שהשתמשו בראיון מובנה עבור הפרעת חרדה, תוך שימוש בשאלון עבור הילד ועבור ההורים.

המדידה:

ראיון מובנה: כל הילדים והוריהם עברו ראיון מובנה לבדיקת הפרעת החרדה, הראיון חזר על עצמו לאחר שלושה חודשי טיפול כמעקב.

דיווח של הילד: (השתמשו בכלי המדידה של ספנס למדידת חרדה SCAS, spance ,1998) () כמו כן הילדים מלאו את שאלון המחשבות האוטומטיות (CATS: Schniering ai.al 2002  ) וכמו קודם נעשתה בדיקה חוזרת ראחרי שלושה חודשים.

דיווח של ההורים: מלאו את SCAS המותאם להורים, ושאלון על התנהגות הילד. כדי להעריך את התסמינים הקשורים ונלווים , הורים גם השלימו
רשימת פעולות לביצוע התנהגות ילד CBCL ;  (אכנבך , 1991 ,)

הקבוצה: כל ההורים והילדים השתתפו ב-9 מפגשים של התוכנית " Cool Kids Program " שהיא תוכנית התנהגותית- קוגניטיבית מותאמת לילדים עם הפרעות חרדה שהוכח כעוזרת. (ראפי ושות' 2002 ). הקבוצות נוהלו ע"י שני מטפלים וההורים קבלו חומר כתוב בסיום כל פגישה.

ביבליותרפיה: ההורים קבלו הדרכה וספרים בנושא ורכשו מיומנויות איך להשתמש בהם ולהפעיל אותם עם ילדיהם. ההורים קבלו הנחיות לעבוד עם ילדיהם באמצעות התוכנית. מפגש הערכה נקבע לאחר 3 חודשים.

רשימת המתנה: הורים הוכנסו לרשימת המתנה באופן אקראי ונאמר להם להמתין לטיפול ויחזרו אליהם תוך שלושה חודשים, והם יהיו מוזמנים לקבוצת הטיפול הבאה.

ניתוח הנתונים

הנבדקים הופנו למחלקה למחקר באוניברסיטת סידני בעקבות פנייתם למורים, רופאים או מדריכים בבית הספר בקשר לתופעת החרדה אצל ילדיהם. בסיום הגיוס נעשתה חלוקה אקראית לקבוצות: טיפול קבוצתי, קבוצת הביבליותרפיה, ורשימת ההמתנה. מתוך 267 הילדים 90 נבחרו לטיפול הקבוצתי, 90 לטיפול בביבליותרפיה ו- 87 ברשימת ההמתנה.

לאחר 12 שבועות ראשונים כל הילדים קבלו שוב שאלונים והוערכו מחדש

והתבקשו להמשיך ותרגל לתקופה של עוד 3 חודשים.

ניתוח הנתונים נעשה ב 3 נקודות טיפול: לפני, במהלך ואחרי הטיפול, כאשר לקבוצה שהייתה ברשימת ההמתנה, ניתן טיפול רק בתום המחקר.

 

מהשוואת הנתונים של ילדים שנשרו מהתכנית, נמצא כי מספר הנושרים היה רב יותר בקרב ילדים שהיו להם הבחנות נלוות להפרעת החרדה. מדדים אחרים, כמו גיל ,מין או שימוש בתרופות לא היוו גורם מתערב.

מניתוח הנתונים עולה כי השיטה הטובה ביותר להפחתת חרדה היא טפול קבוצתי מסורתי, אולם בקבוצת הילדים שטופלה ביבליותרפיה הייתה הקלה ברמת החרדה,לעומת קבוצת הביקורת.

דיון

נמצא כי ילדים שהוריהם טיפלו בהם באמצעות ביבליותרפיה ללא התערבות מטפל, השתפרו במעט לעומת קבוצת רשימת ההמתנה (קבוצה שהראתה נכונות לטפל בילדים), והשיפור החזיק גם לאחר 3 חודשים מתום המחקר. כלומר,הביבליותרפיה הייתה בהחלט גורם משפר בהתייחס להעדר טיפול כלל.

התוצאה המשמעותית יותר של המחקר היא שילדים שטופול בשיטה המסורתית עם התערבות מטפל  מקצועי הביאה תוצאות טובות יותר באופן משמעותי עבור הילד, מה שאומר שלא ניתן להחליף את הטיפול המסורתי, בטיפול בביבליותרפיה.

הממצאים גם מצביעים על כך ש 15% מהילדים נרפאו מהפרעת החרדה פשוט באמצעות העברת חומר טיפולי להורים. כמו כן ביבליותרפיה יכולה להועיל לידים עם הפרעת חרדה רק אם מפעילים את כל התוכנית הטיפולית בשלמותה, והיא מושפעת ממגבלות ההורים וממידת הרצון שלהם להפעיל אותה. אבל בהעדר מטפלים ועם רשימת המתנה ארוכה, הטיפול הביבליותרפי יכול להוות טיפול משלים.

המחקר הנוכחי חשוב גם מבחינת מערכת הבריאות כיון שהוא מצביע על כך שרק מספר קטן של ילדים שזקוקים לעזרה וטיפול מגיעים למסגרת טיפולית (קנינו ושות' 2004, פראמר ושות 1999 ), כיון שטיפול נפשי הוא סטיגמטי הרבה מבוגרים לא פונים לקבל עזרה, וזה כולל הורים לילדים עם הפרעת חרדה (איסקידיש ושות' 2002 ).  אם הם אכן יפנו לקבלת עזרה, מערכת הבריאות הציבורית לא תוכל להתמודד עם זה בהעדר משאבים.

ביבליותרפיה יכולה להיות צעד טיפולי חשוב, יש לה פוטנציאל להוריד הפרעות חרדה בילדות, שכן היא ממזערת את הסטיגמה ומאפשרת הקלה לילדים וכן מקלה על ההורים להיכנס לתוכנית טיפולית לא מאיימת כמו ביבליותרפיה. ברור כי מחקר עתידי צריך לבחון את הדרכים להתמודד עם אותם ילדים הסובלים מחרדה, בפרט במקרים בהם ההורים שלהם מחפשים עזרה מקצועית, ומוכנים להיעזר.

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה