"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

האמונות החינוכיות של גננות ועשייתן המוצהרת בגן בתחום האוריינות: בעקבות הטמעת תכנית לימודים חדשה לאוריינות בישראל

מאת: אביבה סברדלוב

חיבור לשם קבלת התואר" דוקטור לפילוסופיה"

תקציר

המחקר צמח על רקע פרסומה של תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה בגן"  בה הוגדרו תכנים מחייבים והישגים מצופים בתחום האוריינות לגן. היוזמה לפיתוח התכנית נולדה בתחילת

שנות האלפיים בעקבות פרסום הנתונים על ההישגים הנמוכים בתחום הקריאה בארץ. הדיון הציבורי והמקצועי נסב בעיקר על שיטות הוראת הקריאה בבית הספר, אך המשימה להתחיל בתהליך של לימוד

הקריאה והכתיבה הוטלה על מערכת החינוך הקדם יסודי. בנוסף, במסגרת הרפורמה הכוללת במערכת החינוך, שקראה להגדרת סטנדרטים של הישגים מצופים בכל תחומי הלימוד ובכל שלביו, הוחלט לפתח

"תכנית ליבה" לגן הילדים שתשקף את הציפיות לגבי הידע והמיומנויות שילדים אמורים לרכוש טרם כניסתם לבית הספר. תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה בגן" הוצגה כחלק ראשון של

תכנית הליבה הכוללת לגן. פרסומה עורר פולמוס בקרב הציבור ואנשי המקצוע בנוגע לתפקיד גן הילדים והתכנים הראויים להילמד בו: ויכוח בין מחייבי השינוי לבין המלינים על הנטייה לאקדמיזציה של גן

הילדים, בין אנשי מקצוע שסבורים שיש לקדם את הילדים בתחום מיומנויות הקריאה לבין המחזיקים בדעה שיש להסתפק בקידום השפה בלבד. הגננות, שעליהן הוטל יישום התכנית, מצאו את עצמן בתווך בין         

המחייבים את השינוי לשוללים אותו. דעתן על התמורות במדיניות והדרישות לשינוי בעשייתן בגן לא נחקרו עד כה.

מממצאי המחקר עולה שמערכת האמונות המנווטת את עבודתן של הגננות הנה בעלת מבנה מורכב. היא כוללת את האמונות הכלליות, שמייצגות תפיסת עולם אישית וחינוכית גלובלית, ואת האמונות

בנושאים חינוכיים ספציפיים. על מנת להבין את המערכת של ידע ותובנות פדגוגיות של הגננות בתחום האוריינות, כמו בכל תחום אחר, יש להתייחס למכלול האמונות החינוכיות שלהן ולהקשר חברתי-תרבותי שבתוכו הן פועלות.

לעבודת הדוקטורטהאמונות החינוכיות של גננות דוקטורט

 

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה