"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

התנהגות הורית מיטבית על פי "מחומש ההורות": רוטינות שינה ואיכות שינה בקרב ילדים בגיל הרך

עבודת תזה: גב' שחר אבן טוב, בהנחיית פרופ' דורית ארם, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, יולי 2020

שינה של ילדים בגיל הרך מטרידה הורים רבים. המחקר עסק בהתנהגויות הוריות, בהתייחס לחמישה עקרונות להורות מיטיבה, מהם מורכב מודל 'מחומש ההורות': שותפות, מנהיגות, אהבה, עצמאות וכללים. הוא מקשר בין התנהגויות הוריות מיטביות לבין רוטינות מקרבות שינה. רוטינות הינן פעולות עקביות וחזרתיות הקורות בהקשר מסוים. רוטינות שינה שכיחות בקרב ילדים בגיל הרך, ומטרתן לייצר עבור הילד סט של פעולות אשר מטרים את הכניסה לשינה ומכין את הילד לקראת שנת הלילה. בשלב הראשון המחקר בחן את הקשר שבין התנהגויות הוריות ועקרונות מודל 'מחומש ההורות' לקיום רוטינות שינה בקרב משפחות עם ילדים בגיל הרך. הוא בדק כיצד התנהגות הורית יעילה על פי מודל 'מחומש ההורות' קשורה לקיום רוטינות שינה של ילדים בגיל הרך. בשלב השני המחקר העריך באיזו מידה שילוב של התנהגות הורית יעילה על פי מודל 'מחומש ההורות' וקיום רוטינות שינה יעילות מנבאים סטטיסטית את איכות השינה של הילד הרך.

במחקר השתתפו 205 אימהות ואבות ישראליים לילדים בגילי שלוש עד חמש. מיצבם החברתי-כלכלי הוערך על פי רמת הכנסה בהשוואה לממוצע ההכנסה במשק והיה מגוון (נע בין מתחת לממוצע 30.7% דרך הכנסה ממוצעת 40% עד למעל הממוצע 29.3%) וכן על פי מידת השכלתם (מתיכון ולימודי תעודה 44.8%, דרך תואר ראשון 39.5% ועד תואר שני ומעלה 15.6%). מידת דתיותם של המשתתפים מגוונת (מחילוניים 40%, דרך מסורתיים-דתיים 29.8% ועד חרדים 30.2%), גילם הממוצע 33 ומרביתם הגדול נשואים (98.5%). ההורים מלאו שאלונים לדיווח עצמי בנוגע למדדי רקע, התנהגותם ההורית, קיומן של רוטינות שינה בבית ואיכות שנת ילדם.

תוצאות המחקר מצביעות על קשר בין טיבן של התנהגויות הוריות על פי מודל מחומש ההורות לבין איכות שנתם של ילדים בגיל הרך, כאשר קשר זה מתווך על ידי תדירותן ועקביותן של רוטינות מקרבות שינה המתקיימות בבית. ממצאי המחקר מראים כי קיים קשר בין התנהגות הורית יומיומית על פי עקרונות מודל מחומש ההורות לבין רוטינות מקרבות שינה בבית. כמו כן, קיים קשר בין התנהגויות הוריות על פי מודל מחומש ההורות בהקשר לרוטינות שינה, לבין איכותן ותדירותן של רוטינות שינה בבית. בנוסף, ממצאי המחקר מצביעים על קשר בין התנהגות הורית על פי מודל מחומש ההורות לבין איכות שנתם של ילדים, כאשר קשר זה מתווך באמצעות איכותן ותדירותן של רוטינות מקרבות שינה.

למחקר חשיבות בהבנה טובה יותר באשר למאפייני התנהגויות הוריות של הורים לילדים בגיל הרך בישראל. המחקר מדגיש את הצורך בהתבוננות כוללת בהתנהגות הורית בחיי היומיום ומשמעותה לרווחה של הילדים. מודל מחומש ההורות מציג התבוננות מקיפה שכזו. שינה טובה משמעותית מאוד לבריאותם ורווחתם של הילדים, והמחקר מאיר בזרקור את היחסים שבין התנהגות הוריות לגורמים פנימיים של הילד, ומסייע בהבנת הקשר שבין התנהגות הורית לשנתם של ילדים, בהתייחס לקיומן של רוטינות מקרבות שינה.

למידע נוסף ניתן לפנות :

dorita@tauex.tau.ac.il

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה