"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

חיי הרגש של הפעוט: טמפרמנט

אליסיה ליברמן מסווגת את הילדים על פי מאפייני הטמפרמנט שלהם, ומעלה גורמים המשפיעים על דפוס ההתקשרות בין הורה לילד כתוצאה מהבדלים אלה. כמו כן היא מציגה את הקונפליקטים הכרוניים בין הורה וילד, כמו הבדלי טמפרמנט,רמת הקבלה העצמית של ההורה ועוד.

רכישת מודעות האני והאחר

סנדרה פיפ-סיגל וקרול פולץ מתייחסים למורכבות התפתחות ה"אני" של התינוק ובוחנים איך ההקשר של ה"אני" שלו נבדל מאחרים: מאמו ומחפץ דומם. בנוסף נבחנת השאלה האם ישנו שוני בין הדרך בה התינוק מזהה אנשים (התינוק, אמו) לבין הדרך בה הוא מזהה עצמים דוממים.

קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות של ילדיהן וביטוים באינטראקציות אמהות-ילדים בגן

תקציר מחקרה של ד"ר עדה בקר, העוסק קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות של ילדיהן וביטוים באינטראקציות אמהות-ילדים בגן.

השימוש האינסטרומנטלי של פעוטות באימותיהם לצורך השגת מטרותיהם

ממצאי המחקר של כריסטינה מוזייר ושות' תומכים ברעיון שאפילו פעוטות צעירים ביותר תופסים תפקיד פעיל בניהול פעילויות משותפות ומווסתים את הניסיון של הפרטנר לטובת השגת מטרותיהם. כבר בגיל 6 חודשים הפעוטות מסוגלים להפעיל את אמם להשגת מטרותיהם.

הערכה של תפקוד הילד: ניתוח התנהגות

מרי א. דריקטרה ומרי אן מרצ'ל טוענות במאמרם כי ילדים רבים הם אימפולסיביים, מתנגדים ובעלי אינטראקציות חברתיות לא נאותות. ומעלות רעיונות כיצד יכולים מחנכים בגיל הרך להשתמש בגישות יוזמתיות למניעת חלק מהבעיות שהילדים האלה חווים ויוצרים?

יציבות והעברה של התקשרות בשלושה דורות

בנואיט,ד. ופרקר. ק.ס. במאמרם, מעלים את תוצאות המחקר שבחן את יציבות דפוסי ההתקשרות לאורך שלוש דורות.המחקר הנוכחי תורם להבנתנו את "ראיון ההתקשרות אצל המבוגרים" בשלוש דרכים: עקביות של דפוסים, המתאם בין סוג ההתקשרות של האם והילד לאורך 3 דורות.