"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

טובת הילד

גדעון לוין מעלה את סוגיית טובת הילד, כולם רוצים את טובת הילד, אך מהי טובת הילד?. "טובת הילד" טוען גדעון לוין נקבעת על ידי מערכת ערכים שבתוכה פועלת החברה ובה רוכש הפרט את אמונותיו, מכאן שהיא ניה אובייקטיבית, או מדעית.

10 שאלות ותשובות על תורת "גן אחר"

מאמרו של גדעון לוין עוסק בהבדלים בין המודל של "זרימת הפעילות" ומודלים אחרים כמו "גן פתוח". כל גישה חינוכית, אומר גדעון לוין, בין אם היא שגרתית או מתקדמת, מסורתית או מחדשת, סמכותית או דמוקרטית יוצרת את הרציונל החינוכי שלה.

שנאה – אורגינליות – דיאלוג

גדעון לוין טעון אנו מעבירים מסרים לילדנו בהתנהגות היומיומית שלנו, כשבטלויזיה "נבחרי העם", ומבוגרים צועקים , ואלימים הילדים קולטים את המסר. השנאה הופכת לחלק מחיי האדם. שנאה זו מופנית כלפי זרים, כלפי שונים, תפקיד המערכת החינוכית להתערב .

משחקי ילדים – המעורבות המשתתפת של הגננת במשחקים הדרמטיים של הילדים

גדעון לוין מציג את המושג של "מעורבות משתתפת" כסוג של מעורבות בעזרתה המחנכת לוקחת חלק פעיל במשחקי הילדים, אם ביוזמתה ואם בהזמנת הילדים. ועוסק בסוגייה האם הגננת צריכה להפעיל מעורבות משתתפת במשחקים הדרמטיים של ילדים.

לא כל דבר שילד עושה הוא בבחינת יצירה – הרהורים על יצירתיות – גלגולו של מושג

לא כל דבר שהילד עושה הוא בבחינת יצירה, טוען גדעון לוין. כדי להבין את משמעות המושג יצירתיות ואת הפרשנויות שניתנו לו, הוא סוקר תיאוריות ואסכולות שונות, שעסקו בנושא מכיוונים שונים והשפעתן על המעשה החינוכי.

יחסי מחנכות וילדים בגיל הרך

גדעון לוין דן בהשפעת היחס של המטפלת לילדים בגיל הרך והשפעתו על התפתחות הילדים. יציאתן של נשים רבות לעבודה, שינתה את היחס של הפסיכולוגים לשהיית הילד במסגרת חינוכית חוץ ביתית. יש מחקרים שמוכיחים שבתנאים מסויימים המעון מקדם את התפתחות הילד.

מנגינת הפעילות

גדעון לוין מדבר על חשיבות המוסיקה בחיי האדם בכלל והילדים בפרט.לטענתו אפשר לצרף את המספר הנתון של צלילים לאין- ספור שלמויות. בין אם ייווצר שיר או סימפוניה, תפילה מושרת, צלילי אזהרה או התכנסות – מספר פריטי היסוד הוא נתון ואופן צירופם יקבע את השלמות המתקבלת.

1999 סיומה של המאה של הילד

במאה האחרונה טוען גדעון לוין עסקה הפסיכולוגיה רבות בהתפתחות הילד וכונתה "המאה של הילד" . גדעון לוין בחן כחמישים סוגיות בהן עסקו הפסיכולוגיה והפדגוגיה של המאה הזאת. במאמר זה הוא מסכם כמה מין הסוגיות שיש להן מגע ישיר או עקיף לעבודת הגננת.

ביקור בגן 'יוזמה' – דיווח על ביקור דמיוני בגן ילדים רצוי וחיוני או האם יש חידושים בחינוך?

גדעון לוין עוסק בסוגיית קביעת המדיניות בתחום החינוך לגיל הרך. לדעתו כל מערכת חינוך היא מסכת של יחסי אנוש. יש בה מנוסה ומתנסה; יש בו יודע ומי שרוצה לדעת; כו' . יש רק שתי דרכים למימושן : דרך אחת היא דרך השליטה והדרך השנייה היא דרך הדיאלוג.