"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

ילדים מחוננים מי הם? כיצד נגדיר ילדים מחוננים?

שאלת איתור ילדים מחוננים מעסיקה הורים ואנשי מקצוע רבים. בארה"ב קמו ארגונים לעידוד וקידום ילדים מחוננים, מרכזי תמיכה להורים לילדים מחוננים וגם פותחו מבחנים לזיהוי מחוננות אצל ילדים בגיל הרך. לפניכם לקט מאפיינים של ילדים מחוננים.

איתור ותמיכה בילדים מחוננים בגיל הרך

המאמר מציג את המורכבות שבאיתור ילדים מחוננים בגיל הרך; את היעדר העירנות של המערכת החינוכית; המבוכה וחוסר הביטחון של ההורים בהגדרת היכולות של הילד, ולבסוף העוני כגורם מתערב שמקשה על זיהוי ילדים מחוננים בקרב אוכלוסייה זו.

טיפוח והעשרה של שפתם של ילדים

ד"ר אניטה רום מביאה פרק מספרה העוסק בדרכים שונות לפיתוחה ולהעשרתה של השפה הדבורה ושל טיפוח ניצני אוריינות אצל הילד בגיל הרך. מתוך הפרק עולה , כי ישנם הבדלים אישיים בכמות ובאיכות התקשורת של הורים וגננות עם ילדים.

ניתוח אירועי שפה: ילדה דוברת עברית וילד דובר עברית ורוסית

מור בן בסט ועידית נוריאלי עשו השוואה לשונית בין הילדים , הם בדקו ילדה דוברת עברית בלבד לעומת ילד דובר עברית ורוסית. מסקנתן היא כי ההתפתחות הלשונית של כל ילד היא אינדיבידואלית ומושפעת רבות מהסביבה המקיפה את הילד ומיחסי הגומלין שלה איתו.

מס שפתיים – היכולות הלשוניות והחברתיות של ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים בגן חובה

ד"ר אניטה רום וד"ר עדה בקר בדקו את ההשערה לפיה יכולות טובות בשפת האם מזרזות את התפתחות שפת הסביבה. במחקרן הישוו בין ילדים חד לשוניים לילדים דו לשוניים בגן חובה. כמו כן בדקו את עמדותיהם של ההורים ביחס לשימור וטיפוח השפה הרוסית.

לקויות תקשורת ושפה על רקע של קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים בגיל הרך

ד"ר אניטה רום ושות' בוחנות את הקשר בין לקויות תקשורת ושפה לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הרך. הן מתארות את האיפיונים, הגורמים ודרכי הטיפול בילדים להם: הפרעות התנהגות, קשיים של קשב והיפראקטיביות, בעיות בהתקשרות ואילמות סלקטיבית.

הערכת תוכנית התערבות להורים ממיצב נמוך בקידום יכולות שפתיות ותיאורית מיינד אצל ילדיהם באמצעות קריאת ספרים

יפית לבדב במחקרה זה בוחנת את יעילותה של תוכנית התערבות להורים ממיצב נמוך לקידום תיאורית המיינד ויכולות שפה אצל ילדיהם באמצעות קריאת ספר באופן אינטראקטיבי.מטרת תוכנית ההתערבות היתה העשרת האינטראקציה הורה-ילד בעת קריאת הספר.

מה הסיפור? על התפתחות היכולת הנרטיבית

הספר "מה הסיפור? על התפתחות היכולת הנרטיבית" של ד"ר מיכל סגל, מאפיין צדדים שונים של הכושר הנרטיבי האנושי ומלווה את התפתחותו החל מגיל שלוש לערך. כושר זה ממשיך להתפתח גם שנים רבות לאחר הילדות, וחקירת ההתפתחות הנרטיבית המאוחרת היא לב העניין בספר.