"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

רכישת שפה ראשונה

אינגראם ד.י. סוקר את המחקרים השונים שנעשו בתחום רכישת השפה לסוגיהם: מחקר באמצעות רישום יומנים, מחקר של דגימות שפה, ומחקרי אורך בתחום התפתחות השפה. הוא מביא את היתרונות והחסרונות בכל אחת משיטות המחקר.

כתיבה פונקציונלית וכתיבה יצירתית בגן הילדים

לינה בכר מביאה תוצאות מחקר המעידות כי ילדים בגיל הרך עשויים להפוך לאוריינים אם יש להם בשלות קוגניטיבית ואם הם חשופים לסביבה אוריינית, שמעודדת ותומכת. המחקרים מדברים על חשיבות התיווך על מנת שהדברים בעולמו של הילד יקבלו משמעות רחבה.

יציבות והעברה של התקשרות בשלושה דורות

בנואיט,ד. ופרקר. ק.ס. במאמרם, מעלים את תוצאות המחקר שבחן את יציבות דפוסי ההתקשרות לאורך שלוש דורות.המחקר הנוכחי תורם להבנתנו את "ראיון ההתקשרות אצל המבוגרים" בשלוש דרכים: עקביות של דפוסים, המתאם בין סוג ההתקשרות של האם והילד לאורך 3 דורות.

שמות האותיות כגשר בין המילה הדבורה לכתובה

רצוי ללמד שמות אותיות כבר בגיל הגן טוענת פרופ' איריס לוין, כיון שנמצא כי ילדים אשר יודעים שמות אותיות, נעזרים בהם כאשר הם מנסים לחשוב על האותיות המרכיבות את המילים. זה מסייע להם לגלות את העיקרון האלפא- ביתי כי אותיות מייצגות צלילים.