"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

אסטרטגיות של הורים לניהול קונפליקטים עם ילדיהם ואסטרטגיות לניהול קונפליקטים של ילדים עם חבריהם

פיתוח כישורים להתמודדות עם קונפליקטים היא משימה התפתחותית חשובה עבור ילדים, משום שהם מבלים זמן רב עם חבריהם. למרות שישנם גורמים רבים המשפיעים על מערכת היחסים בין הילדים, ההורים מהווים גורם מרכזי ומלא עוצמה בעיצוב מערכות יחסים אלה.

סוגי סטאטוס וחברויות בין זוגות ילדים

דה פונזי, בארי ה. שניידר, פראנקה טאני וג'ובנה טומאתה מציגים במאמרם , מהם המרכיבים המושכים ילדים זה לזה והחומרים היוצרים חברויות, והאם הם שונים מאלה המעורבים בהמשכן של חברויות זו השאלה שהעסיקה את החוקרים.

השפעתו של דפוס ההתקשרות על שינויים התפתחותיים באינטראקציה עם חברים – מן הפעוט ועד לתקופת קדם בית הספר

השפעתו של דפוס ההתקשרות ילד– אם על התפתחותה של אינטראקציה בין חברים בני 2 עד 3 שנים, נבחנה במחקר אורך. ההתקשרות הוערכה בגיל 18 חודשים, על פי מבחן הזר. מהמחקר עולה כי דפוס-ההתקשרות מתייחס יותר ל"האטרקטיביות" של הילד כבן-זוג לאינטראקציה.