"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

מודעות פונולוגית: צעד מוקדם חשוב בדרך לרכישת הקריאה

המודעות הפונולוגית היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לרכישת השפה. מה שצריך לדעת המחבר הוא גישה המשלבת בין דגש על מרכיבי השפה לבין דגש על המשמעות. המחבר מביא שורה של המלצות לפעילויות המקדמות את המודעות הפונולוגית. שניתן ליישמם במסגרות החינוכיות.

לימוד קריאה: מה אנחנו יודעים ומה עלינו להבין טוב יותר

המאמר עוסק בשלושת המרכיבים הקוגניטיביים המעורבים בתהליך לימוד הקריאה בגיל הרך והם: ידע האותיות , מודעות פונולוגית, ויכולת שיום מהירה ואוטומטית. חשיבות העבודה בכך שיש לפחות שני תחומים קוגניטיביים בהן ניתן לבנות תוכניות התערבות על מנת לקדם את יכולת רכישת השפה אצל ילדים.

טיפוח והעשרה של שפתם של ילדים

ד"ר אניטה רום מביאה פרק מספרה העוסק בדרכים שונות לפיתוחה ולהעשרתה של השפה הדבורה ושל טיפוח ניצני אוריינות אצל הילד בגיל הרך. מתוך הפרק עולה , כי ישנם הבדלים אישיים בכמות ובאיכות התקשורת של הורים וגננות עם ילדים.

לקויות תקשורת ושפה על רקע של קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים בגיל הרך

ד"ר אניטה רום ושות' בוחנות את הקשר בין לקויות תקשורת ושפה לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הרך. הן מתארות את האיפיונים, הגורמים ודרכי הטיפול בילדים להם: הפרעות התנהגות, קשיים של קשב והיפראקטיביות, בעיות בהתקשרות ואילמות סלקטיבית.

ליקוי שפה מהו

ורדה קריזר מגדירה במאמרה מהו ליקוי שפה, במונחים של תוכן, צורה ושימוש. היא מבחינה בין ליקויים שונים ודרכי הטיפול בליקויים אלה. תוך שימת דגש לחשיבות הטיפול בליקוי בגיל הרך כדי למנוע מהילד לפתח ליקויי למידה בגיל בית הספר.

תכניות לקידום אוריינות בגני=ילדים ביפו

איריס לוין, קרן שמש דורית ארם ושירה בירון מתארות במאמרן שתי תוכניות לקידום האוריינות שהתקיימו בגני הילדים הממלכתיים ביפו.תכנית קדם קריאה וכתיבה אשר פותחה עבור גני הבוגרים ותכנית ניצני אוריינות אשר פותחה עבור גני הצעירים

אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות: עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות

ד"ר דורית ארם מגיעה במחקרה למסקנה כי להורים תפקיד מרכזי בהתפתחות ניצני האוריינות של ילדיהם. תוצאות המחקר מוכיחות כי גם כאשר מחזיקים קבוע את גורמי הרקע (מיצב וכלים תרבותיים), , תיווך האם מנבא אחוזים ניכרים מן השונות בין הילדים בתפקודי האוריינות.

לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר

ד"ר דורית רביד מעלה את השאלה כיצד ניתן לסייע לילדים ברכישת הידע הלשוני? חלקים גדולים מן הידע הזה נרכשים ללא התערבות מרובה מבחוץ, מתוך שימוש במנגנונים מולדים התומכים ברכישת השפה הדבורה אצל כל ילד אך לתיווך המבוגר תפקיד חשוב בתהליך.