"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

תכניות לקידום אוריינות בגני=ילדים ביפו

איריס לוין, קרן שמש דורית ארם ושירה בירון מתארות במאמרן שתי תוכניות לקידום האוריינות שהתקיימו בגני הילדים הממלכתיים ביפו.תכנית קדם קריאה וכתיבה אשר פותחה עבור גני הבוגרים ותכנית ניצני אוריינות אשר פותחה עבור גני הצעירים

אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות: עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות

ד"ר דורית ארם מגיעה במחקרה למסקנה כי להורים תפקיד מרכזי בהתפתחות ניצני האוריינות של ילדיהם. תוצאות המחקר מוכיחות כי גם כאשר מחזיקים קבוע את גורמי הרקע (מיצב וכלים תרבותיים), , תיווך האם מנבא אחוזים ניכרים מן השונות בין הילדים בתפקודי האוריינות.

לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר

ד"ר דורית רביד מעלה את השאלה כיצד ניתן לסייע לילדים ברכישת הידע הלשוני? חלקים גדולים מן הידע הזה נרכשים ללא התערבות מרובה מבחוץ, מתוך שימוש במנגנונים מולדים התומכים ברכישת השפה הדבורה אצל כל ילד אך לתיווך המבוגר תפקיד חשוב בתהליך.

גישה רב-מימדית לרכישת מבנה הארגומנטים של הפועל

תקציר הדוקטורט של ד"ר סיגל עוזיאל-קרל בתחום רכישת השפה העברית אצל ילדים בני1.5 – 3 . בתהליך זה רכישת הפועל ומבנה הארגומנטים שלו הם תהליכים דינאמיים המאופיינים בהתפתחות ראשונית מן הפרט אל הכלל, והמשך התפתחות מן הכלל אל הפרט.

אלף – אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול…מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות?

פרופ' איריס לוין טוענת במאמרה כי יש לשנות את אופן הקניית השפה.בהתבסס על מחקרים בארץ ובחו"ל ודווקא משום שמדובר בילדים רכים, רצוי להיזהר מהפיכת הלימוד למערך מובנה ונוקשה, שבו ילדים צעירים עלולים לחוות חוויות של כישלון או אי-עמידה בציפיות.

מודעות פונולוגית: צעד מוקדם חשוב בדרך לרכישת הקריאה

המודעות הפונולוגית היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לרכישת השפה. מה שצריך לדעת המחבר הוא גישה המשלבת בין דגש על מרכיבי השפה לבין דגש על המשמעות. המחבר מביא שורה של המלצות לפעילויות המקדמות את המודעות הפונולוגית. שניתן ליישמם במסגרות החינוכיות.

גן הילדים האורייני השתמעויות מחקר השפה הכתובה – למעשה החינוכי

מרים סנפיר מסכמת את המחקרים שהועלו במפגש בנושא" הוראת הקריאה- מחקר והכשרת מורים" ,ומציינת כי תפקידה של הגננת לשלב פעילויות לטיפוח המודעות הפונטית- בתכנית מובנית בגן, ולעסוק בשמות האותיות במיגוון הזדמנויות כדי לטפח ניצני אוריינות.