"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו

לחץ ומשבר הם חלק מחייה היומיום שלנו, אנו כהורים עשויים לטעות ולחשוב שמניעת החשיפה של הילדים בגיל הרך לחוויות של לחץ ומשבר תאפשר להם חיים רגועים יותר. פרופ' רביב וד"ר כצנלסון טוענים כי להפך צריך לחשוף את הילדים למצבים של תסכול, עצב, לחץ ומשבר כדי לאפשר להם לחוות ולהתמודד עם מיגוון חוויות רגשיות .

יציבות והעברה של התקשרות בשלושה דורות

בנואיט,ד. ופרקר. ק.ס. במאמרם, מעלים את תוצאות המחקר שבחן את יציבות דפוסי ההתקשרות לאורך שלוש דורות.המחקר הנוכחי תורם להבנתנו את "ראיון ההתקשרות אצל המבוגרים" בשלוש דרכים: עקביות של דפוסים, המתאם בין סוג ההתקשרות של האם והילד לאורך 3 דורות.

כתיבה פונקציונלית וכתיבה יצירתית בגן הילדים

לינה בכר מביאה תוצאות מחקר המעידות כי ילדים בגיל הרך עשויים להפוך לאוריינים אם יש להם בשלות קוגניטיבית ואם הם חשופים לסביבה אוריינית, שמעודדת ותומכת. המחקרים מדברים על חשיבות התיווך על מנת שהדברים בעולמו של הילד יקבלו משמעות רחבה.

רכישת שפה ראשונה

אינגראם ד.י. סוקר את המחקרים השונים שנעשו בתחום רכישת השפה לסוגיהם: מחקר באמצעות רישום יומנים, מחקר של דגימות שפה, ומחקרי אורך בתחום התפתחות השפה. הוא מביא את היתרונות והחסרונות בכל אחת משיטות המחקר.

"ספר לי איך זה להיות גדול" ו-"ספר לי משהו נחמד לפני שארדם"

סיגלית אבירם סוקרת שני ספרים של ג'ויס דנבר : "ספר לי איך זה להיות גדול" ו-"ספר לי משהו נחמד לפני שארדם". הספר "ספר לי איך זה להיות גדול" הוא ספר מתוק להפליא, על בוקר אחד בחייהם של אח גדול ואחות קטנה (שניהם ארנבים חמודים).