קטגוריה: בטיחות

1

בטיחות ילדים: החובה למנוע נזק!

המאמר עוסק בחשיבות קידום הבטיחות ,במימדי היפגעות של ילדים, ודרכים למניעת היפגעותם של ילדים.

0

אלוהים לא מרחם על ילדי הגן

מחקר שהתפרסם לאחרונה, שכתב פרופ' עמוס רולידר, ראש המכון לחקר ולמניעת אלימות של ילדים ובני נוער במכללה האקדמית עמק יזרעאל, חושף נתונים מדאיגים על אלימות בקרב ילדי הגן. ממצאי מחקרו מצביעים על שיעורי הצקה גבוהים במיוחד בגני הילדים בישראל. "כ-61.3 אחוזים מילדי הגן מהווים קרבנות הצקה על בסיס יומי, כאשר ברוב המקרים סוג ההצקה הוא פיזי, וכולל בעיטות, דחיפות, משיכה בשיער וכדומה".