Category: חינוך בגיל הרך

2

פינלנד מערכת החינוך הטובה בעולם

מערכת החינוך בפינלנד בכלל והחינוך לגיל הרך בפרט, נמצא במקום הראשון בעולם, למרבה הפלא כששואלים את אנשי החינוך כיצד הגיעו לכך הם מציינים בענווה שאת מודל החינוך הם העתיקו לפני 40 שנה ממדינתנו הקטנה.

0

חינוך לעצמאות ואחריות בגיל הרך

החינוך לעצמאות ואחריות בגיל הרך מתחיל אצלנו , אנחנו כהורים צריכים ללמוד לשחרר, ולאפשר לילד להתנסות על פי גילו. אנחנו גם צריכים לסמוך עליו שהוא יכול. נכון, כשהוא מתחיל לזחול קרוב לודאי שגם יתנדנד קצת קדימה, ייפול ויבכה, יתחיל ללכת, ייפול ויבכה שוב. אך ככל שהתגובות שלנו יהיו רגועות ומרגיעות הוא יעז יותר. זהו תחילתו של תהליך ארוך של חינוך הילד לעצמאות ולאחריות.

0

המגירה השלישית של סבא

סיפור קצר על סבא ניצול שואה ומערכת היחסים שלו עם הנכד מסביב למגירה אחת סגורה שאסור לפתוח.

2

מדור לדור: הקניית נושא השואה לילדי הגן

מטרת מאמר זה היא לחשוף את הגננות לנושא חשוב זה, ולתת להן כלים מנחים בהבנת הנושא ודרך הוראתו בגן. לימוד נושא השואה בגיל הרך מצריך הבנה של מושגים מורכבים. ישנם מושגים רבים שהילדים בגיל הגן אינם יכולים להבין את משמעותם, כך לדוגמא: מהו גטו? זיכרון? נאצים? וכו'. כשאנו רוצות להסביר מושגים אלה בגן, לנו המחנכות אין תבניות מקבילות שאנו יכולות להכניס במושגים אלה, על מנת שהילדים יבינו אותם. כלומר, הילדים לא נתקלים במושגים אלה בחיי היום יום, ולנו המחנכות קשה למצוא מילים נרדפות שיסבירו מושגים אלה.