Category: מדיניות הגיל הרך

0

משרד החינוך בע"מ: כך מקבלים מאות גופים פרטיים כ-11 מיליארד שקל

במאמר של ליאור דנטל נחשפת מפת ההפרטה של מערכת החינוך בארץ, כולל הפרטת הפיקוח על מערכת החינוך. מאמר מאיר עיניים על מדיניות הממשלה בתחום החינוך, בה הילדים כבר אינם במרכז. האם מישהו בממשלה ירים את הכפפה ?

0

דו"ח החינוך השנתי של ארגון ה-OECD קובע: ההשקעה הכספית בתלמידים בגילאי 6-3 היא מהנמוכות במדינות ה-OECD

המאמר מנתח את נתוני החינוך העולים מתוך דו"ח ארגון ה- OECD העולמי ומצביעים על ההשקעה העלובה בתלמידי ישראל ועל הצפיפות הקיצונית בכיתות הנתונים מבישים למדי, ומוכיחים שמדיניות הממשלה בתחום החינוך היא בכיה לדורות.

0

מנהל בי"ס לשעבר: "ביה"ס הוא מקום שרע לילד להיות בו – המערכת לא לטובתו"

האם מערכת החינוך בארץ עונה לצרכי הילדים ומספקת להם תנאים מיטביים על שנוכל לחנך דור של "ילדים נורמליים" ? מה אומר על כך יונתן גילאון מנהל בי"ס לשעבר?

0

כך הופכים המעונות המסובסדים
 של המדינה לגנים של עשירים

הילה ויסברג מעלה את הסוגיה כיצד יתכן שמעונות היום המסובסדים ע"י המדינה הפכו מכלי עזר להורים עובדים , למסגרות המשרתות ילדים רבים ממשפחות מבוססות.

0

זכותם של הורים לילדים בגיל הרך למדיניות לאומית תומכת ומסייעת

המלצות האגודה הישראלית שגובשו בשיתוף המועצה הציבורית להורים בישראל,לקידום תוכניות קהילתיות לפיתוח רצף של שירותי הדרכה, יעוץ, תמיכה וטיפול לכל ההורים לילדים בגיל הרך .

0

לא מפקחים על המעונות: "מפקירים את הילדים"

עדת טרכטנברג העלתה שוב לכותרות את נושא החינוך לגיל הרך , בעקבות הצעת החוק האמורה להסדיר לראשונה קריטריונים לפיקוח והפעלת משפחתונים ומעונות יום לילדים בגילאי לידה עד 3 , כותב תומר ולמר ב-YNET כי הממשלה מתנערת מאחריותה לחינוך לגיל הרך .

0

האמנות בגיל הרך כזכות בסיסית להתפתחות טובה

מאת: טובה בן ארי הרצאתה בכנס שהתקיים במכללת לוינסקי, יוני    2011 בהרצאתה מביאה טובה בן ארי את עיקרי החלטת האו"ם שבאה לידי ביטוי באמנה לזכויות הילד. האמנה מבטיחה לילדים קשת רחבה של זכויות , זכויות אלה ניתנות לכל ילד כדי להבטיח לו התפתחות טובה . אחריות המדינה היא לממש זכויות אלה, ע"י פיתוח גישות ופרשנויות […]

0

דו"ח מבקר המדינה- האגף למעונות יום ומשפחתונים

דו"ח מבקר המדינה על האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת כפי שהוגש לשר התמ"ת.

1

תמונת מצב – הגיל הרך לאן ?

המאמר עוסק במורכבות נושא האחריות על הגיל הרך בישראל המתחלקת בין שלושה משרדים: משרד התמ"ת האחראי לגילאי לידה עד שלוש, משרד החינוך האחראי על גילאי שלוש עד שש ,ומשרד הרווחה באמצעות חוק פעוטות בסיכון.

0

"על כתפי ענקים": חקר המסורת של החינוך בגיל הרך.

ברנרד ספודק ושות' במאמרם זה מתארים את התפתחותן של הגישות השונות בתחום החינוך לגיל הרך לאורך ההיסטוריה, יתרונותיהם וחסרונותיהם. הם אינם רואים אף גישה כמושלמת , כל מטרתם לעורר מודעות בקרב המחנכים לגבי האידאולוגיה העומדת מאורי כל אחת מהגישות.