קטגוריה: הדרכת מטפלות וגננות

8

משחקי שפה לגיל הרך

משחקי שפה לגיל הרך, חשובים לחשיפת הילדים לשפה המדוברת באמצעים כייפים ותוך חווית משחק מהנה. כך ניתן להקנות לילדים כישורי שפה באופן עקיף.

1

רגישות המטפלת ואיכות המעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (תקציר)

האם רגישות המטפלת במעון מהווה גורם ממתן לגורמי סיכון הקיימים בו, זוהי שאלת המחקר של אפרת סטולרסקי, בעבודת הדוקטורט שלה.

0

רגישות המטפלת ואיכות המעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (מבוא)

הרקע התאורטי למחקר על תרומת רגישות המטפלת לאיכות הטיפול במעון במסגרת עבודת הדןקטורט של אפרת סטולרסקי בנושא

0

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק א')

מאת: אפרת סטולרסקי (2010).   היענות רגשית ואמפתיה כלפי ילדים בגיל הרך למערכות היחסים המוקדמות של הילד חשיבות רבה, מאחר והן משמשות כמודל ויסות-עצמי (Sroufe et al., 2000), בונות תחושת יעילות-עצמית Bowlby,1973) ) ומשפיעות על רווחה פסיכולוגית ובריאותית Sroufe, 1997) (Campbell, 1997; Hetherington & Clingempeel, 1992;.  תיאורית ההתקשרות מהווה מצע חשוב להבנת מערכות היחסים המתקיימות בין […]

0

רגישות המטפלת ואיכות המעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק ב')

הפרק עוסק במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל, במסגרת עבודת הדוקטורט של אפרת סטולרסקי

0

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק ג')

פרק זה של עבודת הדוקטורט עוסק בסיכום הממצאים, ואיפיון המסגרות לגיל הרך בארץ

0

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק ד')

פרק זה בעבודת הדוקטורט עוסק הקשר בין העינות רגשית של המטפלת לבין התנהגויות הרגשיות של הילד, ובתרומת רגישותה של המטפלת לאיכות הטיפול במעון

0

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק ה')

חלק זה של הדוקטורט עוסק בהיענות רגשית של המטפלת והשפעתה על התנהגות הילד, מגבלות המחקרו והשלכותיו היישומיות

0

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל ( ביבליוגרפיה)

רשימה ביבליוגרפית לעבודת הדוקטורט של אפרת סטולרסקי בנושא רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל

0

שיתוף ילדים וילדות בהדרכת הסטודנטית בהתנסות המעשית בגן

תוכנית הדרכה חדשנית להדרכת גננות דרך שיתוף ילדי הגן בתהליך ההכשרה . יעל דיין מדגישה את הצורך של הגננות ללמוד לא רק על הילדים אלא גם עם הילדים .