קטגוריה: איורים בספרי ילדים

1

אמריקאי בפריז ופריזאית באמריקה: במלמן ו"מדלנה"

ד"ר תור רות גונן טוענת שספרי ילדים רבים קיסמם אינו לאו דווקא במרכיב הטקסטואלי אלה במרכיב הויזואלי שלו, כלומר האיורים , והוא מביא לדוגמא את הספר "מדלן " שתוגם לעברית.

2

מרים ילן שטקליס בראי האיור: אינטרפרטציות ויזואליות ליצירותיה

מאחר שהיום, בעידן הויזואלי, יש בכוחה של פרשנות ויזואלית רעננה ואיור מעולה להעלות יצירה קלאסית נשכחת ולהפכה שנית לחלק אינטגרלי של התרבות, יש מקום לחשוב על איורים חדשים ליצירותיה של מרים ילן-שטקליס טועת ד"ר תור ר. גונן .

4

מרישום בקו לרישום במספריים:איוריה של אראלה כמייצגי הרעיון החלוצי

איורים בספרי ילדים לגיל הרך. איוריה,של אראלה, טוענת ד"ר ר. תור גונן, ניתן לחלקם לשתי קבוצות מרכזיות, רישומי קו בכלי גרפי וגזירות נייר, מגלים עולם פתוח ונעדר מסתורין, קורן חיוביות בריאה, שטוף אור ושמחת עשיה, המשקף באופן פשוט וישר את פרטי מימושו היום-יומי של החלום החלוצי.

0

איך אני רואה שיר? – ילדים מאיירים לאה גולדברג

ד"ר תור גונן מתארת את מגוון התיאורים, הפרשנויות, הסגנונות, הטכניקות וההקשרים הטקסטואליים שנעשו על ידי ילדים במסגרת חינוכית רגילה ליצירותיה של לאה גולדברג. התוצאה שהתקבלה מדגישה את הצורך הדחוף לחשוף את הילדים לתחומים המאפשרים אמירה יצירתית.

0

הסוכר בתה המר- התפתחות האיור בספרות לילדים כגשר בין מגמות חינוכיות מנוגדות

איורים בספרי ילדים לגיל הרך ,ד"ר תור רות גונן מביאה את התפתחות האיור של ספרים בכלל וספרי ילדים לאורך ההיסטוריה. כשתפקיד האיור השתנה לאורך הדורות ומטרתו היום לשעשע "בלבד" ,מה שמסמן כי הנאה לשמה הפכה לערך לגיטימי עבור הילד .

0

מסרים ערכיים בספרי-ילדים ישראליים מאוירים לגיל הרך בין השנים 1984-1948

ד"ר רות תור גונן מביאה תקציר המחקר שעשתה לעבודת הדוקטוראט שלה, בנושא מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים ומסרים מאויירים בספרים לגיל הרך.