קטגוריה: התפתחות שפתית ואוריינות

3

לומדים לדבר: הילד אומר "ביצות" – לתקן אותו?

מאמר בYNET על התפתחות שפה בגיל הרך וכיצד יכולים ההורים לסייע לילידהם בתהליך רכישת השפה .

2

הגאונות הלשונית של התינוק

מחקר של קול על האופן הגאוני בו תינוקות רוכשים שפה , ועל תקופות קריטיות רכישת שפה.

0

והילד אומר רכישת שפה ותקשורת בילדות

המחברות פותחות צוהר אל דרכי התקשורת, השפה והדיבור של ילדים מלידה ועד סוף שנות הגן. תוך שימת דגש על תהליך התפתחות השפה , מהמלמול ועד לבניית משפטים ויכולת לשוחח ולספר סיפור .

4

ילדים מחוננים מי הם? כיצד נגדיר ילדים מחוננים?

שאלת איתור ילדים מחוננים מעסיקה הורים ואנשי מקצוע רבים. בארה"ב קמו ארגונים לעידוד וקידום ילדים מחוננים, מרכזי תמיכה להורים לילדים מחוננים וגם פותחו מבחנים לזיהוי מחוננות אצל ילדים בגיל הרך. לפניכם לקט מאפיינים של ילדים מחוננים.

4

איתור ותמיכה בילדים מחוננים בגיל הרך

המאמר מציג את המורכבות שבאיתור ילדים מחוננים בגיל הרך; את היעדר העירנות של המערכת החינוכית; המבוכה וחוסר הביטחון של ההורים בהגדרת היכולות של הילד, ולבסוף העוני כגורם מתערב שמקשה על זיהוי ילדים מחוננים בקרב אוכלוסייה זו.

6

טיפוח והעשרה של שפתם של ילדים

ד"ר אניטה רום מביאה פרק מספרה העוסק בדרכים שונות לפיתוחה ולהעשרתה של השפה הדבורה ושל טיפוח ניצני אוריינות אצל הילד בגיל הרך. מתוך הפרק עולה , כי ישנם הבדלים אישיים בכמות ובאיכות התקשורת של הורים וגננות עם ילדים.

0

ניתוח אירועי שפה: ילדה דוברת עברית וילד דובר עברית ורוסית

מור בן בסט ועידית נוריאלי עשו השוואה לשונית בין הילדים , הם בדקו ילדה דוברת עברית בלבד לעומת ילד דובר עברית ורוסית. מסקנתן היא כי ההתפתחות הלשונית של כל ילד היא אינדיבידואלית ומושפעת רבות מהסביבה המקיפה את הילד ומיחסי הגומלין שלה איתו.

0

מס שפתיים – היכולות הלשוניות והחברתיות של ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים בגן חובה

ד"ר אניטה רום וד"ר עדה בקר בדקו את ההשערה לפיה יכולות טובות בשפת האם מזרזות את התפתחות שפת הסביבה. במחקרן הישוו בין ילדים חד לשוניים לילדים דו לשוניים בגן חובה. כמו כן בדקו את עמדותיהם של ההורים ביחס לשימור וטיפוח השפה הרוסית.

2

לקויות תקשורת ושפה על רקע של קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים בגיל הרך

ד"ר אניטה רום ושות' בוחנות את הקשר בין לקויות תקשורת ושפה לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הרך. הן מתארות את האיפיונים, הגורמים ודרכי הטיפול בילדים להם: הפרעות התנהגות, קשיים של קשב והיפראקטיביות, בעיות בהתקשרות ואילמות סלקטיבית.

0

איך אתה מדבר? – מה עובר על העברית שלנו?

שולה פרומר במאמרה בירחון "להיות משפחה" יוני 2008 . בוחנת את התחושה שהשפה העברית מאבדת קצת גובה בעידן האחרון?