תגית: "גן אנתרופוסופי"

1

תוקפנות בגיל הגן; מחקר השוואתי בין גני ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך האנתרופוסופי

מחקר זה בדק את היקף ההתנהגות התוקפנית, המילולית והפיסית בגני ילדים רגילים לעומת גני ילדים אנתרופוסופיים. נמצא שבאופן מובהק רמת התוקפנות בגנים האנתרופוסופיים נמוכה יותר בהשוואה לגנים רגילים גם בקרב בנות וגם בקרב בנים.