תגית: "הסכם הורים מטפלת"

2

הסכם בין הורים לבין מטפלת משפחתון

הצעה להסכם בין הורים למטפלת משפחתון , ככלי עזר למטפלות המשפחתונים.