תגית: "חיקוי בגיל הרך"

2

הצד החברתי של התנהגות החיקוי

המחברים טוענים שעל מנת להבין את החיקוי של ילדים בגיל הרך צריך לבחון אותו בהקשר החברתי הרחב וכי למניעים החברתיים וללחץ החברתי בתוך אינטראקציות החיקוי יש השפעה עמוקה על מה שהילדים מחקים. התייחסות רחבה כזו נותנת לנו הסבר מדוע ילדים מחקים לעיתים במדוייק את המודל ולפעמים האופן סלקטיבי.