תגית: "חשיבות המשחק בגיל הרך"

0

הנושא החשוב ביותר שיש ללמד בתחילת השנה בגן

מיכל הרפז מדברת על הקושי של הגננות לראות במשחק למידה, ההקשר של למידה הוא תמיד הוראה של נושא העברת תכנים וצריך לפרום את ההקשר הזה ולראות במשחק תהליך של למידה.

3

הרהורים בעקבות הספר "חופשי ללמוד" של פיטר גריי

הספר "חופשי ללמוד" של פיטר גריי מעורר את השאלה החשובה מה האיזון הנכון בין תוכניות החינוכיות לגיל הרך המאפשרות לילד למידה לבין יצירת סביבה שתאפשר לילד חופש בחירה מה וכיצד ללמוד.