Tag: "טמפרמנט"

6

ילדי ואני – איפיוני מזג (טמפרמנט)

המושגים מאפייני טמפרמנט, ומזג – באים לתאר את הטבע המולד של התינוק . הבנת האפיונים חשובה הן להורים והן למטפלים כדי להתאים את הטיפול, לטפח את הקשר, לחזק את הכוחות הפנימיים, לווסת את ההתנהגות, ולעזור לילד ללמוד להתמודד עם חוויות ואתגרים יומיומיים. רחל מן מציעה כמה אסטרטגיות עבור ההורים.

0

הבדלים אינדיווידואלים בין תינוקות

ד" נואה וולפסון , מציינת את הבסיס להבדלים האינדיוודואליים בין ילדים כבר מרגע לידתם ויש טוענים עוד מרחם אימם. חלק מהבדלים אלה מולדים, כמו רמת פעילות, תגובה לגירויים , הסתגלות לשינויים ועוד. ההורים צריכים להיות רגישים לתכונות אלה כדי להתאים את הטיפול בילד לצרכיו.

0

טמפרמנט ותגובות אל הבלתי מוכר

ג'רום קגן נותן נקודת מבט חדשה על הקשר בין מאפייני טמפרמנט כפי שאנו מכירים , לבין הידע הנצבר בתחום התפתחות המוח והמרכיבים הביולוגיים השולטים על התגובות שלנו למצבים בלתי מוכרים , ובין מרכיבים פסיכולוגיים. ואיך אלה משפיעים על סוגי ההפרעות .

0

חיי הרגש של הפעוט: טמפרמנט

אליסיה ליברמן מסווגת את הילדים על פי מאפייני הטמפרמנט שלהם, ומעלה גורמים המשפיעים על דפוס ההתקשרות בין הורה לילד כתוצאה מהבדלים אלה. כמו כן היא מציגה את הקונפליקטים הכרוניים בין הורה וילד, כמו הבדלי טמפרמנט,רמת הקבלה העצמית של ההורה ועוד.