תגית: "ילדים מחוננים"

4

ילדים מחוננים מי הם? כיצד נגדיר ילדים מחוננים?

שאלת איתור ילדים מחוננים מעסיקה הורים ואנשי מקצוע רבים. בארה"ב קמו ארגונים לעידוד וקידום ילדים מחוננים, מרכזי תמיכה להורים לילדים מחוננים וגם פותחו מבחנים לזיהוי מחוננות אצל ילדים בגיל הרך. לפניכם לקט מאפיינים של ילדים מחוננים.

4

איתור ותמיכה בילדים מחוננים בגיל הרך

המאמר מציג את המורכבות שבאיתור ילדים מחוננים בגיל הרך; את היעדר העירנות של המערכת החינוכית; המבוכה וחוסר הביטחון של ההורים בהגדרת היכולות של הילד, ולבסוף העוני כגורם מתערב שמקשה על זיהוי ילדים מחוננים בקרב אוכלוסייה זו.