תגית: "לימוד השואה בגן הילדים"

7

יום הקהילות: מבט חדש על הוראת השואה בגילאי הגן

סקירה על דרכי הוראת השואה בגני הילדים כיום ומה אפשר לעשות קצת אחרת.