תגית: "משחק חופשי בגיל הרך"

0

כך הופכים המעונות המסובסדים
 של המדינה לגנים של עשירים

הילה ויסברג מעלה את הסוגיה כיצד יתכן שמעונות היום המסובסדים ע"י המדינה הפכו מכלי עזר להורים עובדים , למסגרות המשרתות ילדים רבים ממשפחות מבוססות.

3

הרהורים בעקבות הספר "חופשי ללמוד" של פיטר גריי

הספר "חופשי ללמוד" של פיטר גריי מעורר את השאלה החשובה מה האיזון הנכון בין תוכניות החינוכיות לגיל הרך המאפשרות לילד למידה לבין יצירת סביבה שתאפשר לילד חופש בחירה מה וכיצד ללמוד.