תגית: "קשר גננת הורים"

1

10 משפטים שיכולת לומר להורה קצת אחרת והכל היה מסתדר …

השיחה בין הגננת להורה איננה מבוססת רק על נתונים ועובדות, היא מבוססת על שיתוף, תהליכים, צרכים ורגשות !!! לכן המידע הזורם מהגננת להורה חייב להיות באופן המייצר דיאלוג, הדרכה, אמפתיה ומקצועיות זאת במטרה ליצור שיתוף .