תגית: "תוכניות התערבות לגיל הרך"

2

מאפייני האינטראקציה החינוכית התיווכית והשפעותיהם על ילדים בגיל הרך

ממצאי מחקר הודות יעילות תוכנית ההתערבות של הלמידה המתווכת.