"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר

ד"ר דורית רביד מעלה את השאלה כיצד ניתן לסייע לילדים ברכישת הידע הלשוני? חלקים גדולים מן הידע הזה נרכשים ללא התערבות מרובה מבחוץ, מתוך שימוש במנגנונים מולדים התומכים ברכישת השפה הדבורה אצל כל ילד אך לתיווך המבוגר תפקיד חשוב בתהליך.

גן הילדים האורייני השתמעויות מחקר השפה הכתובה – למעשה החינוכי

מרים סנפיר מסכמת את המחקרים שהועלו במפגש בנושא" הוראת הקריאה- מחקר והכשרת מורים" ,ומציינת כי תפקידה של הגננת לשלב פעילויות לטיפוח המודעות הפונטית- בתכנית מובנית בגן, ולעסוק בשמות האותיות במיגוון הזדמנויות כדי לטפח ניצני אוריינות.