תגית: "תצפיות על ילדים בגיל הרך"

1

תצפיות: המפתח להבנת הילד

כמה טיפים לתצפית על ילדים, כדי לבחון התנהגויות החוזרות על עצמן ולהבין את הדפוס של ההתנהגות, כדי להגיב לילד באופן המותאם לגילו ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא.