"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

אילמות סלקטיבית מדריך להורים, מחנכים ומטפלים

מאת: רות פרדניק ויואל אליצור אילמות סלקטיבית הינה הפרעת חרדה המתבטאת בהימנעות מדיבור למרות היכולת לקיים דיבור תקין. מטרת הספר היא להעצים הורים, מחנכים וגורמי טיפול לעבוד יחד בגישה ממוקדת ויעילה שעוזרת לילדים להגיע להחלמה מלאה. הספר מציג מודל אינטגרטיבי מבוסס מחקר למניעה ולטיפול באילמות סלקטיבית שמבוסס על עבודתם של שני המחברים שהחלה במחקר משותף.

לקויות תקשורת ושפה על רקע של קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים בגיל הרך

ד"ר אניטה רום ושות' בוחנות את הקשר בין לקויות תקשורת ושפה לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הרך. הן מתארות את האיפיונים, הגורמים ודרכי הטיפול בילדים להם: הפרעות התנהגות, קשיים של קשב והיפראקטיביות, בעיות בהתקשרות ואילמות סלקטיבית.

זכות השתיקה – אילמות סלקטיבית – הילדים השותקים בגן

ד"ר יעל דיין מציגה דרך סיפורים בגן את תופעת האילמות הסלקטיבית המאופיינת על ידי כשלון תמידי לדבר בסיטואציה חברתית מסוימת למרות היכולת לדבר בסיטואציות חברתיות אחרות .תפקיד הגננת לטפח יחסי אמון עם הילד ולעודדו כדי להפחית את חרדותיו.