"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

על ההבדל בין מבוגרים ומבוגרות לילדים וילדות

ההתייחסות של מבוגרים אל ילדים וילדות, מעוגנת בדרך כלל בתפיסה דיכוטומית הרואה שתי קבוצות נפרדות של מבוגרים מצד אחד וילדים וילדות מצד שני. הספרות המקצועית העוסקת בגיל הרך שמה דגש רב על ההתפתחות. השפה המקצועית עשירה במושגים כמו תחומי התפתחות, צרכים התפתחותיים, הישגים התפתחותיים, חסך התפתחותי ועוד. מתוך תפיסה זו עולה המסר הדיכוטומי שילדים וילדות עדיין לא מפותחים, הם צריכים להתפתח לעומת המבוגרים שהגיעו לשלמות, הם כבר מפותחים. 
מהי תפיסתם של הילדים את ההבדלים בינם ובין המבוגרים , לא רק ברמה הפיזית,והממצא המענין ביותר הוא :הממצא המעניין ביותר בעיני הוא התפיסה שהמבוגרים הם רציניים, לא צוחקים, חסרי חוש הומור ולא משחקים