"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

פעילות פרו-חברתית בילדות המוקדמת

המחקר בחן מודל של התפתחות פרו- חברתית בגיל הרך. השערת המחקר הייתה כי פעילות פרו חברתית פוחתת לאורך הילדות, נעשית סלקטיבית ואידיבידואלית, ובנים ובנות שונים בהתנהלות הפרו- חברתית שלהם. המחקר נעשה על 66 ילדים בגילאי 18,24,ו- 30 חודש. ושוב לאחר חצי שנה.