"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

קריאה חוזרת לילדים ותרומתה להתפתחות כשירותם השפתית, הלימודית והחברתית

לימוד קריאה בגיל הרך ,ד"ר קלודי טל טוענת כי קריאה חוזרת של אותו ספר נמצאה תורמת להשתתפות אקטיבית של הילדים בדיון על תוכני הספר ולמעורבות אינטנסיבית בהצעת פרשנויות על הטקסטים, הסקת מסקנות והשערת השערות על המוצג בהם. זאת בניגוד למפגשים חד-פעמיים עם ספרי ילדים, מפגשים שבהם ילדים עסוקים בהבהרתן של משמעויות שטחיות יותר של הטקסט.

"יש לי רעיון, בכאילו הייתה פה סבתא" – טיפוח אורייני באמצעות 'משחק כאילו' בעקבות סיפור

ד"ר אסתר ורדי ראט, במאמר זה בוחנת את נושא: טיפוח אורייני באמצעות משחק 'כאילו' בעקבות סיפור. המשחק הסמלי מתרחש בעקבות סיפור המוקרא לילדים ע"י סטודנטיות להוראה (או מורות/גננות המשתתפות במחקר), ובעקבותיו הילדים משחקים את הסיפור.

לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית הספר

ד"ר דורית רביד מעלה את השאלה כיצד ניתן לסייע לילדים ברכישת הידע הלשוני? חלקים גדולים מן הידע הזה נרכשים ללא התערבות מרובה מבחוץ, מתוך שימוש במנגנונים מולדים התומכים ברכישת השפה הדבורה אצל כל ילד אך לתיווך המבוגר תפקיד חשוב בתהליך.

והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדוּת

ד"ר אניטה רום, ד"ר מיכל סגל, ד"ר בתיה צור מציגות את ספרן העוסק בהתפתחות שפה מלידה עד גיל שש. בגילאים אלה עוברים ילדים תהליכים מורכבים ומרתקים בתחום התקשורת והתפתחות השפה, החל מהבכי הראשון ועד ליכולת לקיים שיחה ולספר אירועים ברצף.