"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

תכנון שינויים במערך המשפחתונים

הגיעו לאגודה פניות של רכזות משפחתונים בבקשה שנבדוק את השינויים המוצעים ע"י משרד התמ"ת. בפגישה עם הגברת תמי אלמוג – מנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים, הוסבר כי מטרת השינוי להעלות את הרמה המקצועית ואת עבודתן של רכזות המשפחתונים, לשפר את תפקידן של המטפלות, לייעל את השרות ואף לחסוך במשאבים של המדינה. לדבריה, יישום המטרה יתבצע ע"י ניתוק הקשר בין שירות המשפחתונים לבין הרשויות המקומיות, וכן העברת התפעול והאחריות לגורם שיזכה במכרז, בהתאם ליעדים שיוגדרו ע"י האגף. השינוי המתוכנן אמור להתייחס גם לתיקון חקיקה ייחודית לגילאי לידה עד ארבע שנים, לתהליכי הרישום למשפחתונים, לאכיפת הרישוי, להכשרת מטפלות, לשיפור מערך ההדרכה והפיקוח, ועוד.

מתברר כי השינוי המוצע מעורר התנגדות נמרצת המתייחסת לרוב מרכיבי התוכנית, ולרוב הגורמים המעורבים במערך המשפחתונים, כולל האקדמיה והרשויות המקומיות.

האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים במשרד הרווחה, מסתייג בתוקף מהצעת התמ"ת. לדעתם, העברת המשפחתונים להפעלה באמצעות זכיינים, תוך הוצאת האחריות מהרשויות המקומיות ושינוי תפקידן של רכזות המשפחתונים, תיפגע באופן חמור במתן השירותים לאוכלוסייה. הם מציינים כי עלות ההפעלה תגדל, ויפגעו המעקב והפיקוח. הם מדגישים כי יש לקבל את הסכמתם כשותפים, ולכן דורשים לעכב את השינויים עד שיתקיים דיון מקיף בנושא.
פורום רכזות המשפחתונים הארצי טוען כי לא הגיע לידיו מסמך רשמי המפרט את מהות השינוי, למרות שהרכזות מהוות את הגורם המרכזי המפעיל את השרות, בארגון ובהדרכה אישית וקבוצתית. הן מצטרפות לעמדת משרד הרווחה ודורשות עיכוב השינויים ושיתופן בדיונים. לדבריהן, יש להשקיע הדרכה באותם אזורים בהם קיימים משפחתונים שאינם פועלים כראוי, וכי אין להרוס את המערך כולו הנותן שרות איכותי.

כתוצאה מההתנגדות הנמרצת,של הגורמים הנ"ל הוחלט לדחות את יישום התוכנית. לאחרונה הודיע מנכ"ל התמ"ת שיוקם צוות שיבדוק ויבחן פתרונות לבעיות במערך המשפחתונים.

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה