"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

ועדת הכנסת לזכויות הילד

 17 אפריל, 2009

 כ"ג‏, ניסן,תשס"ט

 

לכבוד:

 מר ראובן ריבלין

 יו"ר כנסת ישראל

 ירושלים

 

 כבוד יו"ר הכנסת,

                                                הנדון: ועדת הכנסת לזכויות הילד

  אנו, חברות וחברי "האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך", אגודה שהיא הסניף הישראלי של OMEP  העולמי המוכר ע"י האו"ם ופועלת בישראל מזה עשרות שנים, מבקשים להביע בפניך את דאגתנו בעקבות ידיעה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בתאריך 1.4.2009.

הכתבה מדברת על-כך שעקב עיסוקם של רבים מחברי הכנסת בממשלה, ייתכן ויאלצו לצמצם בועדות הכנסת כי לא יהיה מי שישתתף בדיונים. מאחר וידוע לנו שהועדה לזכויות הילד אינה ועדה קבועה בכנסת, עולה אצלנו הדאגה שמא קיומה ופעילותה של ועדה חשובה וחיונית זו נמצאים בסכנה.

  הדאגה שלנו גדולה מאוד מאחר ומראשית דרכה שמה לעצמה האגודה כמטרה לשפר את איכות חייהם של כל הילדים והילדות בגיל הרך בישראל. זאת על ידי קידום החקיקה והמדיניות הלאומית הנהוגה, העלאת מודעות ההורים, אנשי המקצוע והצבור לצרכיהם של הילדים וכן קידום פרויקטים בתחום.

  במושבי הכנסות היוצאות נציגי האגודה השתתפו באופן קבוע בישיבות הועדה לזכויות הילד בדיונים אשר התייחסו לחקיקה ולסוגיות הנוגעות לגיל הרך, והאגודה היתה פעילה ושותפה לקידומם וליישומם של חוקים כדוגמת "חוק פעוטות בסיכון" (הזכות למעון יום), וכן פעלה נמרצות לקידומו של "חוק רישוי מסגרות לגיל הרך", אשר לצערנו לא עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת היוצאת. כל זאת בפעילות שהיא על טהרת ההתנדבות ומתוך ידיעה ואמונה עמוקה בחשיבותן של השנים הראשונות לחיים והשפעתן המכרעת על עיצוב חיי הפרט – כילד וכאדם בוגר.

  בשם מאות חברות וחברים – הורים, אנשי מקצוע ואזרחים מהחברה היהודית והערבית כאחד התומכים בפעילות האגודה – אנו מבקשים להבטיח את המשך פעילותה הסדירה של הועדה לזכויות הילד, שהינה חיונית ביותר להבטחת שלומם, התפתחותם המרבית, ואיכות חייהם של הילדים והילדות בישראל.

  כי זה בנפשנו כיחידים, כהורים וכאזרחי המדינה. כולנו מאמינים שהשגת המטרות תתרום לרווחתם של הילדים והילדות בישראל ותהווה השקעה כלכלית עתידית הנושאת תשואות לחברה ולמדינה כולה.

  אנו מקווים למעורבותך הפעילה בנדון ומודים לך מראש על ההתייחסות לפנייתנו.

  נודה ונשמח מאוד אם תוכל להיפגש עם נציגי האגודה.

 

 בכבוד רב,

 

טוקה ילין מור                                                                                                   רחל מן

 יו"ר האגודה                                                                                                     חברת ההנהלה

 בשם הנהלת האגודה, חבריה ותומכיה

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה