"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

מחקר השוואתי של שיטות האיתור המוקדם של עיכובים התפתחותיים

מאמר מאת: מרגלית נבון ואירית ויזל

עתידה של כל חברה תלוי ביכולתה לטפח את בריאותו ורווחתו של הדור הבא. בעשורים
האחרונים למדנו שבמדינת ישראל ישנה תמימות דעים במערכות הבריאות והחינוך לגבי
חשיבות האיתור המוקדם של לקויות התפתחויות בגיל הרך (יהב, 5132 ). הילדים של היום
יהפכו לאזרחי המחר, לעובדים ולהורים. מכאן שהתפתחות הילד היא בסיס לפיתוח אישי,
קהילתי, כלכלי ובטחוני עתידי ( Fox, Greenough, 2011 .)

משרד הבריאות, המכונים להתפתחות הילד והפורום הארצי ליחידות התפתחות הילד
בקהילה מדווחים שהמערכת המאבחנת את ילדי ישראל ומטפלת בהם בשנת 5137 על סף
קריסה. 51 אלף ילדים ממתינים לטיפול לאחר אבחון נוירולוגי במכונים להתפתחות הילד,
כאשר מחציתם יתקבלו במרוצת שישה חודשים והאחרים ימתינו בין שישה ל 33 חודשים. –
מדובר בילדים הממתינים לטיפולים במקצועות: הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק
ופסיכולוגיה התפתחותית (דוח מבקר המדינה, 5137 ), היחידות להתפתחות הילד המטפלות
בעיקר בילדי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, נמצאות בסכנת סגירה, בגין הגידול
במספר הילדים הזקוקים לטיפול.

בשלושים השנים האחרונות השתנה המודל המסורתי של בדיקות התפתחותיות בטיפות
החלב שהשתייכו למערכת הבריאות הממלכתית. הבדיקות עברו בחלקן לאחריות קופות
החולים (חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 3114 ), אך בפועל ביצוען כמעט ואיננו מתקיים לאחר
גיל שנתיים. היעדר איתור, אבחון וטיפול בזמן אמת השפיע לרעה על מערכת החינוך, אשר
החלה לאתר את הילדים שבתחום אחריותה בכוחות עצמה ועם הידע המוגבל העומד לרשותה.

מצב זה גרם לעודף הפניות שמחציתן מיותרות וסתימת מערך התורים במכונים
להתפתחות הילד. ( דוח מבקר המדינה 5137).
במחקר זה בחרנו לבחון את הבנת הגורמים למשבר והצעות לפתרונו.

להמשך קריאת המאמר לחצו כאן

שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה