"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

המשחק האוטונומי של הילד

שמעון הניג במאמרו רוצה ליצור התייחסות שונה למשחק, הוא רואה בו מרכיב חשוב ומשמעותי בעיצוב עולמו הפנימי והייחודי של הילד. וכגורם סביבתי בעל משקל חשוב ביותר כהכנה לחיים בריאים, מספקים ויצירתיים.

המשחק בגיל הרך

ערכת ההדרכה של ד"ר עדה בקר וליזי דוידי בנושא המשחק, ילדים לומדים דרך המשחק, הם מסוגלים להפוך כל אביזר למשחק. ערכה זו עוסקת בהגדרת המושג משחק, חשיבות המשחק להתפתחות הילד, סוגי המשחק השונים , שלבים בהתפתחות המשחק, ואביזרי משחק.

ההשפעה של תוספת ציוד וחומרים לחצר על משחק בחצר של ילדי גן

ל. הרטל במחקרו בחן את השפעת הציוד והחומרים הנמצאים במחצר על המשחק בחצר הוא בדק סידורים שונים של חצרות והשווה בינהם . הממצא המעניין ביותר שאין הבדלים משמעותיים ושדווקא החצר עם הציוד המנימלי אפשרה רמת משחק גבוהה יותר.