"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

מחנכות לגיל הרך כדמויות התקשרות או כשהילד מכנה את המחנכת "אמא"

ניסכתו של הילד למסגרת חינוכית מציינת את תחילת התפתחותה של מערכת יחסים חדשה עם מבוגר משמעותי נוסף – המחנכת טוענת ד"ר עדה בקר. לאיכותם של יחסים אלה השפעה רבה על התפתחותו הרגשית והחברתית של הילד והיא מנבאה את התפתחותו גם בשנים מאוחרות יותר.

יחסי מחנכות וילדים בגיל הרך

גדעון לוין דן בהשפעת היחס של המטפלת לילדים בגיל הרך והשפעתו על התפתחות הילדים. יציאתן של נשים רבות לעבודה, שינתה את היחס של הפסיכולוגים לשהיית הילד במסגרת חינוכית חוץ ביתית. יש מחקרים שמוכיחים שבתנאים מסויימים המעון מקדם את התפתחות הילד.