"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

לפעול למען איכות חייהם וזכויותיהם של ילדים בגיל הרך והוריהם ולחוסנה של החברה הישראלית.

פניית האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך לועדת טרכטנברג בנושא מדיניות הגיל הרך, בתחום הפיקוח והרישוי במסגרות לגיל הרך, סבסוד ישיר של שכר הלימוד לילדים בכל המסגרות לגיל הרך, אכיפת הפיקוח על תעריפי שכר לימוד, וקביעת סטנדרטים מחייבים למבנה ולאופן תפעולו.

זכותם של הורים לילדים בגיל הרך למדיניות לאומית תומכת ומסייעת

המלצות האגודה הישראלית שגובשו בשיתוף המועצה הציבורית להורים בישראל,לקידום תוכניות קהילתיות לפיתוח רצף של שירותי הדרכה, יעוץ, תמיכה וטיפול לכל ההורים לילדים בגיל הרך .

לא מפקחים על המעונות: "מפקירים את הילדים"

עדת טרכטנברג העלתה שוב לכותרות את נושא החינוך לגיל הרך , בעקבות הצעת החוק האמורה להסדיר לראשונה קריטריונים לפיקוח והפעלת משפחתונים ומעונות יום לילדים בגילאי לידה עד 3 , כותב תומר ולמר ב-YNET כי הממשלה מתנערת מאחריותה לחינוך לגיל הרך .