"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

קידום מוגנות ברשת החל מגיל הגן- ממצאי תכנית התערבות

ד"ר קורל ושחר ופרופ' דורית ארם במחקר הנוכחי, הן הסבנו את תשומת לב ההורים בסדנה מקדימה לנושא האתיקה באינטרנט. הן עודדנו את ההורים ובקשנו מהם לדאוג שילדיהם יכבדו את הילדים הכותבים בפורום, יגיבו לילדים שכתבו פוסטים ויכתבו בטון אמפתי. כמו-כן, עודדו את ההורים לעזור לילדיהם ליצור יותר קשרים חברתיים במהלך ההשתתפות בפורום, בעיקר במידה וילדיהם מתקשים חברתית