"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

האם זהו סוף עידן האנטיביוטיקה?

"הורים וילדים", אוגוסט 2007 גליון 237

בשנים האחרונות עולה המודעות לכך שהאנטיביוטיקה פועלת כחרב פיפיות. מחד גיסא היא עשויה להציל חיים, ומאידך גיסא, שימוש מופרז בה, ולא תמיד מוצדק, יוצר תופעה מדאיגה של עמידות חיידקים לתכשיריה – אחת התופעות המסוכנות במערכת הרפואית. למרבה הפלא, על אף הפרסומים החוזרים ונשנים בעניין מגרעותיה, רבים ההורים שעדיין אינם מודעים לשימוש היתר שנעשה בתכשירי האנטיביוטיקה – שימוש המסכן את בריאותם ואת בריאות ילדיהם, וסבורים עדיין כי דינן של כל דלקת גרון או דלקת אוזניים להירפא באמצעותה.

Has The Cause of Crib Death (SIDS) Been Found?

המאמר בשפה האנגלית עוסק בתופעת המוות בעריסה ובקשר בינה ובין חומרים הנפלטים מהמזרון. חוקרים רבים עסקו בתופעה אך עד היום הסיבות למוות בעריסה אינן ידועות המאמר נותן מידע להורים כדי לאפשר להם לקבל החלטה מוסכלת כיצד להגן על ילדם .