"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

הדרכה פרטנית וקבוצתית

פועלים 1978
התנהגות בקבוצות קטנות
בנימין, אברהם
פועלים 1990
הראיון המסייע
בנימין, אברהם
רמות 1988
בצומת-הבהרת ערכים
גוטליב,א. שימרון,ד.
מעלות 1990
שיחות עם הורים על התנהגות שלילדים בגיל הרך – מדריך לגננת להנחיית הורים
גולדברג יואל ויעל גבריאלי
אח 2002
המדריך לעבודה קבוצתית
הוקסון, אנדי
גל
מסע קבוצתי המדריך למנחי קבוצות
זיו י., בהרב י.
משרד העבודה והרווחה 1995
כלים שלובים
זילברמן יהודית
מכון מופת 2001
הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה
טל קלודי,בכר אתי,וייסברוט דבורה, סנדרוביץ רות.,
מגנס 2000
בין מדריך למודרך
ירושלמי ח.,קרון ת.,
אח 2001
הנחיה בקבוצה
מקמאוס ר., גנינגס ג.
נט"ע,גסטליט 1981
לחוד וביחד
פזי, ישראל
חברה למתנס"ים 1997
הנחית קבוצות
רוזנוסר נאוה
האונ' העברית 1990
הדרכה
רייכמן, נורית (עריכה)
אח 1978
תהליכים קבוצתיים בכיתה
שמאק, ר.ופ.
שיתוף ברשתות חברתיות:

כתוב/כתבי תגובה