"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

מילון מונחים לגישת זרימת הפעילות

מעובד ע"י יעל דיין
מתוך מילון המונחים של גדעון לוין שנכתב בשנת 2000

ינואר, 2008

גדעון לוין:
אדם פעיל הוא אדם שאכפת לו,
שמשכלל כל הזמן את היכולות שלו.
ילד שאינו פעיל – חולה, אם בגופו או בנפשו.
וכך גם האדם הבוגר.

אי פעילות
ישנם מקרים מעטים שילד או ילדה אינם פעילים ומשוטטים בלא לעשות דבר. יתכנו מספר סיבות: הם גדלו בסביבה בה תמיד אמרו להם מה לעשות וכך נפגמת יכולת הבחירה וכושר ההחלטה שלהם, הם לא מרגישים טוב פיסית או נפשית, עייפים, רוצים לעסוק בפעילות מסוימת אך המקום תפוס, הם חושבים או מוטרדים ולכן אינם בוחרים בפעילות. במקרים אלה על המחנכת לעקוב אחריהם ולברר האם קיימת בעיה הדורשת התערבות.

בחירה חופשית
בחירה חופשית היא בעלת ערך חינוכי עליון. היא ביטוי ליכולת הילד/ה להכריע בין אפשרויות ולקבל על עצמו את האחריות לתוצאות בחירתו. היא הביטוי האמיתי לעצמאות רוחנית. היא מוגבלת רק על ידי חוקי המסגרת (ע"ע). ילדים וילדות שנמנעת מהם בחירה חופשית מתקשים ללמוד להחליט ולהכריע בתחומי חיים רבים.

דקדוק של פעילות
הצהרה על חוקיות הפעילות. כשם שכושר הדבור הוא מולד ואוניברסלי כך גם כושר הפעילות הוא מולד ואוניברסלי. כפי שדקדוק הלשון קובע כללים ברורים לבניית משפט כך גם לפעילות חוקי דקדוק. כל פעילות יוצרת צירופים, משמעויות וביטויים. צירוף קוביה אחת על השנייה מקבלת משמעות של מגדל. צירוף אחר יעניק משמעות של רכבת. אצל כל הילדים והילדות ברחבי העולם היא מתנהלת על פי אותם חוקי דקדוק.

זמן ביניים
זמן ההפוגה שבין פעילות אחת לשנייה. כאשר ילד או ילדה מסיימים פעילות, קיים לעיתים קרובות זמן ביניים בין סיום פעילות אחת לבחירה של פעילות אחרת. זמן זה מוקדש לעיתים להרהורים, לשוטטות או להסתכלות על פעילויות של ילדים וילדות אחרים. המחנכת צריכה לאפשר שוטטות או הסתכלות בזמן זה מבלי להאיץ בהם לבחור פעילות חדשה.

זרימת פעילות
גישה המאמינה בזכות וביכולת של הילד/ה לבחור את הפעילויות המוצעות בגן ולעבור מפעילות לפעילות על פי ההתעניינות ועל פי הקצב האישי שלו/ה ולא על פי לוח זמנים כפוי המוכתב מראש. התכנון הפיסי של הגן והיצע הפעילויות בו יאפשרו בחירה זו.

חוקי מסגרת
החוקים הקיימים בגן. מספר מצומצם של חוקים שמטרתם לאפשר חיים ביחד בגן. אלו חוקים המתייחסים לבטיחות ובטחון, שמירה על רכוש ושמירה על שלומם הרגשי והפיסי של הילדים והילדות. לא נכון לחוקק חוקים המגבילים את הפעילות (למשל, "עכשיו אסור לצייר" או "רק לשתי ילדות מותר להיכנס לפינת הקוביות").

חיקוי
חיקוי הוא אחד מדרכי הלמידה ובכך חשיבותו. חיקוי מתרחש ברוב פעילויות הילדים והילדות, לעיתים מבלי שמודעים לכך. למידת שפה למשל, נעשית בעיקר באמצעות חיקוי, המשחקים הדרמטיים בנויים על חיקוי של מציאות. מכאן, המחנכת צריכה להיות מודעת להשפעה שלה כאובייקט לחיקוי ולאפשר מצבים שונים של חיקוי מבלי לבלום אותם למשל, באמירה כמו "אל תעתיק".

חצר הפעילות
כונתה בעבר גם חצר גרוטאות. לחצר שטח נרחב בו נמצאים אביזרים שלא ניתן בדרך כלל להכניסם לתוך חדר הגן כמו צמיגים, חלקי מכונות, ארגז חול גדול, חבלים לטיפוס ועוד. חצר הפעילות מאפשרת מרחב לפעילות מוטורית כמו גם פעילויות העשירות בדמיון, בנייה ואינטראקציות חברתיות.

מעורבות משתתפת
השתתפות פעילה ואמיתית של המחנכת בפעילויות השונות של הילדים והילדות. המעורבות המשתתפת יכולה להתרחש ביוזמת המחנכת או ביוזמת הילדים/ות. המחנכת יכולה להצטרף לשולחן הציור ולצייר יחד עם שאר הילדים/ות או יכולה להיות "נהגת" לאור הזמנה של ילדים/ות להצטרף למשחק דרמטי. המעורבות המשתתפת של המחנכת מעבירה מסר כי פעילות הילדים/ות חשובה ומעניינת וגם המבוגרים רוצים לעסוק בה והיא מאפשרת להם למידה מתוך הסתכלות על פעילות המחנכת לה מיומנויות משוכללות יותר. בנוסף לכך היא מדגימה לילדים/ות שגם למבוגרים קשיים המתעוררים במהלך הפעילות וגם הם צריכים לחשוב על דרכי פתרון. תרומת המעורבות המשתתפת למחנכת היא בהבנה טובה יותר של פעילות הילד/ה והקשיים הנלווים לה. גם היא חווה תסכול כשלפאזל חסרים חלקים או כאשר המרחב מצומצם מדי לבנייה, או כשצריך לקטוע פעילות בגלל אילוצי זמן.

מפגש
מפגש של כל הילדים והילדות בגן המיועד ליצירת מסגרת של פתיחת היום וסיומו. מטרתו העיקרית היא חברתית והפעילויות המומלצות בו הן שירה בצוותא, משחקי חברה, ספור או שיחה קצרה.

מרכיבי הפעילות
בכל פעילות ארבעה מרכיבים: משחק, למידה, יצירה ועבודה. לא ניתן להגדיר פעילות מסוימת כעבודה, פעילות אחרת כלמידה, משחק או יצירה. בכל הפעילויות נמצאים כל המרכיבים בעוצמות שונות.

יצירה – היצירתיות היא ביטוי לפירוש האישי שכל ילד או ילדה נותנים למציאות מסוימת. יצירה מתרחשת לא רק באומנויות השונות כמו ציור כתיבה, תנועה ומוסיקה אלא גם במובן הרוחני כאשר הילד או הילדה יוצרים "תסריטים" לתופעות רגשיות, בעיות פילוסופיות ופתרון בעיות מעשיות.

למידה – מתרחשת כשחל שינוי בתגובה לסביבה. חלק ניכר מהלמידה היא לא פורמלית כמו למשל, דיבור, הליכה, אכילה. הלמידה נתמכת על ידי הסקרנות ומתבצעת בכל פעילות.

משחק – מאופיין בחופש להחליט לגבי מהלך המשחק וחוקיו. חשיבות המשחק בעצם התרחשותו הגורמת הנאה ולא בתוצאותיו. אם ההנאה נעלמת מסתיים המשחק.

עבודה – בשונה ממרכיב המשחק התוצר והתוצאה חשובים במרכיב העבודה. עיקר ההנאה הוא בתוצר ובתוצאה המוצלחים. מרכיב העבודה מלמד את הילד/ה לדחות סיפוק מיידי עבור "הנאת התוצאה" שבסיום הפעילות.

ישנן פעילויות בהן המשחק יהיה הבולט ביותר ואחרות שהעבודה או היצירה יהיו הדומיננטיים. בכל אחד מארבעת המרכיבים קיימות סקרנות והתעניינות. הדומיננטיות של מרכיב מסוים נקבעת על ידי ההעדפות של כל ילד או ילדה והתפתחות יחסי הגומלין בין המשתתפים/ות בפעילות. אין הצדקה פדגוגית לקבוע מה חשוב יותר פעילות עם מחשב או פעילות עם צבעים ולכן מחייבת את המחנכת להתייחסות שווה לכל סוגי הפעילות.

סדנת פעילות
הפעילות השגרתית המתרחשת בחדר הגן. היצע של פעילויות המאפשר מעבר חופשי מפעילות לפעילות, גישה חופשית לחומרי הפעילות, ומרחב לפעילות אינדיבידואלית, ובקבוצות קטנות לפי בחירת הילדים והילדות. בסדנא יוצרים ומייצרים תוצרים רבים. ההתנסות מגבירה את העניין בתחומים שונים וכך מתפתח הידע וההתמצאות בסביבה.

סדר היום
סדר היום בגן קובע את אפשרויות הפעילות. כאשר סדר היום הוא מובנה, בכל שעה משעות היום נקבע מה יעשה – שעת יצירה, שעת חצר, שעת אוכל. סדר יום גמיש או פתוח מניח שיש לאפשר לכל ילד וילדה לבחור את הפעילות הרצויה ולהתמיד בה ככל שירצו, עד אשר מיצו את האפשרויות שבה. ההנחה היא שאין צורך, כפי שטוענים הדוגלים בסדר יום מובנה, ליצור קביעות מלאכותית ע"י הגדרת שעה לכל סוג פעילות, אלא מדגישה את הקביעות הטבעית הנובעת ממחזור הזמן – בוקר וערב, יום ולילה, עונות השנה, ימי הולדת וחגים. כאשר קיים סדר יום גמיש ופתוח, לכל ילד/ה סדר יום אישי ולכן לא ניתן לדבר על סדר יום אחיד בגן, כמספר הילדים והילדות כך מגוון סדרי היום.

סקרנות
הסקרנות היא מולדת, גורמת להתעניינות ומהווה המניע העיקרי לפעילות. המחנכת צריכה להיות מודעת לדרכים בה היא בולמת סקרנות כמו בהגבלת פעילויות או בהגבלת ביטוי ומימוש של רעיונות מסוימים.

פינת מיצרפים
מקום בו נמצאים חומרים כמו קרטונים, ניירות, בדים ומתכת וכלי עבודה כמו מספריים, שדכן, חומרי הדבקה, חוטים לחיבורים והמיועד לצירוף של פריטים שונים לכלל יצירה דו-ממדית או תלת-ממדית.

שוויון ערך הפעילות
שוויון ערך הפעילות מתייחס להנחה שבכל פעילות פוטנציאל של עבודה, למידה יצירה ומשחק (ע"ע מרכיבי הפעילות) כמו גם פוטנציאל של התנסות בתחומי ההתפתחות השונים. כל פעילות היא בעלת ערך להתפתחות הילד והילדה ומאפשרת להם לשכלל יכולות בתחומים שונים. ערך הפעילות נקבע על פי עוצמת ההתעניינות, היוצרת מוטיבציה פנימית ולא על פי סוג הפעילות. לא ניתן לקבוע שלמשחק בחול ערך נמוך מאשר לפעילות הדבקה. בכל מקרה החשיבות תהיה שונה לילדים וילדות שונים. במובן זה קיים שוויון של ערך הפעילויות המחייב התייחסות שווה מצד המחנכת אל כל סוגי הפעילות.

תורת גן אחר
תורה המעמידה את פעילות הילד/ה במרכז תשומת הלב הפדגוגית. הפעילות היא מהות אורח החיים בתורת גן אחר. התורה התגבשה בעקבות מחקר שהתקיים במרכז ללימוד פעילות הילד בסמינר אורנים ושעקב אחר פעילות ילדים וילדות מרקע חברתי, תרבותי וכלכלי שונה. עיקר המסקנות הפדגוגיות של המחקר קשורות לשלושה תחומים: זרימת פעילות, מעורבות משתתפת ושוויון ערך הפעילות. מימוש שלוש מסקנות אלה הוביל לשינוי מהותי באווירה החינוכית בגן, בהגדרת תפקיד המחנכות, שינוי בתכנון סדר היום, ארגון מרחב הגן והחצר ובתוספת של אזורי פעילות.

שיתוף ברשתות חברתיות:

תגובות (1)

כתוב/כתבי תגובה